Hlavní navigace

Odkud přicházejí zahraniční vlastníci ve střední Evropě: u nás už kralují Rusové

26. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © jordano - Fotolia.com
V ČR je nejvíce firem ovládáno majiteli z Ruska, Německa a Ukrajiny. Maďarské firmy vlastní zejména Ukrajinci, Němci a Rumuni. V případě Polska se na prvním místě opět jedná o Němce, dále je ve velké míře zastoupen kapitál z Nizozemska a Velké Británie. Slovensko je ovládáno zejména z Maďarska, ČR a Rakouska. Slovinské firmy jsou výrazně spjaty se státy bývalé Jugoslávie, Rakouskem a Itálií.

V zemích regionu střední Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) zahraniční subjekty ovládají zhruba 30 až 40 % z celkového základního kapitálu místních firem (s výjimkou Slovinska a Polska) a mají majetkový podíl v méně než čtvrtině společností. Vlastníci z destinací považovaných za daňové ráje v Česku a na Slovensku upsali zhruba 40 % z celkového zahraničního kapitálu, zatímco v případě Maďarska, Polska a Slovinska jen 15 %. Největšími zahraničními vlastníky, z pohledu objemu ovládaného základního kapitálu ve firmách, jsou Nizozemci, Němci a Rakušané. Nejvíce firem je ze zahraničí ovládáno majiteli z Německa, Rakouska, Ukrajiny a Itálie. Informace vyplývají z analýzy vlastnické struktury firem v regionu střední Evropy, kterou zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

 

Zůstávají navzdory krizi...

Největší podíl zahraničního kapitálu v upsaném základním kapitálu firem v jednotlivých zemích regionu střední Evropy je v českých, slovenských (více než 40 %) a maďarských společnostech (32 %). „Investoři shledávají geografickou polohu v srdci Evropy jako výhodnou a spolu s ekonomickým rozvojem jednotlivých ekonomik v posledních letech, relativní politickou stabilitou a podporou zahraničních investic je Česká republika, Maďarsko a Slovensko nejvhodnější volbou. Na druhou stranu nové zahraniční investice jsou malé. Hlavním důvodem relativně vysokého objemu zahraničního kapitálu souvisí s velkou proporcí nadnárodních společností, které zůstávají navzdory krizi,“ komentuje výsledky studie analytik Bisnode Michal Řičař.

 

Daňová optimalizace hraje roli

Podíl objemu investovaného zahraničního kapitálu z destinací považovaných za daňové ráje je nejvyšší v České republice (43 %), Slovensku (36 %), naopak nejméně v Maďarsku,  Polsku a Slovinsku (zhruba 15 %). „Daňová optimalizace, ochrana majetku, anonymita vlastnictví a menší byrokracie hrají klíčovou roli napříč všemi zkoumanými státy,“ říká dále Michal Řičař z Bisnode s tím, že hlavně Nizozemsko a Kypr se ocitají na předních místech z hlediska množství investovaného zahraničního kapitálu.

 

Mají rádi otevřenost

Nejuzavřenější ekonomikou z pohledu množství firem se zahraničním vlastníkem je Slovinsko, kde je 96 % společností výhradně v tuzemských rukou. Následuje Maďarsko (91 %), Polsko (84 %), Slovensko (81 %) a Česká republika (77 %). „Z analýzy jasně vyplývá, že vzájemná propojenost států je důsledkem jejich geografické polohy a rozvinutostí a otevřeností ekonomik. Jinými slovy, otevřenější a stabilnější ekonomika, která nabízí atraktivní zahraniční investiční politiku, společně s vhodnou geografickou polohou, se stává atraktivní cílovou destinací pro zahraniční investory,“ dodal analytik Bisnode.

 

Základní kapitál (mld. EUR)

Česká republika

Maďarsko*

Polsko**

Slovensko

Slovinsko***

Tuzemský kapitál

52,75

51,05

125,65

32,96

33,76

Zahraniční kapitál

38,31

23,66

32,84

22,30

4,24

Zahraniční kapitál – jen daňové ráje

16,28

4,18

10,95

8,07

0,66

 

 

 

 

 

 

% zahraničního kapitálu

 42,07 %

33,67 %

16,51 %

40,35 % 

11,16 % 

% daňových rájů v zahraničním kapitálu

42,50 %

17,68 %

14,97 %

36,19 %

15,57 %

 

 

 

 

 

 

% společností s tuzemským vlastníkem

77 %

91 %

84 %

81 %

96 %

Zdroj: Bisnode

*jen majoritní vlastníci a společnosti s jedním vlastníkem (v maďarském obchodním rejstříku přesný podíl na společnosti není uveden)

**40,33 mld. eur není specifikováno, zda se jedná o polský nebo zahraniční kapitál

*** akciové společnosti nejsou zahrnuty (představuje 44 % kapitálu)

 

Kdo je čí pán

Nejčastějšími zahraničními vlastníky firem v regionu střední Evropy jsou Němci, s odstupem následováni Rakušany, Ukrajinci a Italy. Jednotlivé státy mají přitom svá výrazná specifika. V případě České republiky je nejvíce firem ovládáno majiteli z Ruska, Německa a Ukrajiny. Maďarské firmy vlastní zejména Ukrajinci, Němci a Rumuni. V případě Polska se na prvním místě opět jedná o Němce, dále je ve velké míře zastoupen kapitál z Nizozemska a Velké Británie. Slovensko je ovládáno zejména z Maďarska, České republiky a Rakouska. Slovinské firmy jsou výrazně spjaty se státy bývalé Jugoslávie, Rakouskem a Itálií.

 

TOP 10 zemí podle počtu majetkových účastí v tuzemských firmách

Česká republika

Maďarsko*

Polsko

Slovensko

Slovinsko**

Česká republika

Maďarsko

Polsko

Slovensko

Slovinsko

Rusko

Ukrajina

Německo

Maďarsko

Bývalá Jugoslávie

Německo

Německo

Nizozemí

Česká republika

Rakousko

Ukrajina

Rakousko

Anglie

Rakousko

Itálie

Slovensko

Rumunsko

Francie

Německo

Chorvatsko

Rakousko

Slovensko

Španělsko

Itálie

Německo

Nizozemí

USA

Dánsko

Polsko

Švýcarsko

Bývalá Jugoslávie

Anglie

Itálie

Nizozemí

Rusko

Itálie

Čína

Lucembursko

Anglie

Ukrajina

Anglie

Itálie

Kypr

Ukrajina

Nizozemí

Zdroj: Bisnode

*jen majoritní vlastníci a společnosti s jedním vlastníkem (v maďarském obchodním rejstříku přesný podíl na společnosti není uveden)

**akciové společnosti nejsou zahrnuty (představuje 44 % kapitálu)

 

Oblíbené holdingy

Největší objem zahraničního kapitálu investovaného do základního kapitálu firem pochází z Nizozemska, Německa a Rakouska. Jednotlivé státy mají přitom svá výrazná specifika. Ve třech z pěti sledovaných zemí (Česká republika, Polsko, Slovensko) největší objem kapitálu kontrolují vlastníci z Nizozemska, což ve značné míře souvisí s vytvářením holdingových struktur a daňovou optimalizací. Němci jsou druhými největšími zahraničními vlastníky polských, slovenských a slovinských podnikatelských subjektů. V případě Maďarska je významný objem kanadského, anglického a rakouského kapitálu. Ve Slovinsku je ve značné míře zastoupen řecký kapitál. 

„Z uvedených statistik lze vysledovat podstatný závěr: zahraniční kapitál je v úzké vazbě ke geografické poloze, podnikatelskému prostředí i historické propojenosti jednotlivých států, z čehož pramení také množství obchodovaných komodit. Navíc Česká republika, Slovensko a Maďarsko disponují výhodou centrální lokality mezi východem a západem, čímž jsou přirozenou volbou pro značné množství investorů, shrnul Michal Řičař z Bisnode.

 

TOP 10 zemí podle objemu základního kapitálu v tuzemských firmách

Česká republika

Maďarsko*

Polsko

Slovensko

Slovinsko**

Česká republika

Maďarsko

Polsko

Slovensko

Slovinsko

Nizozemsko

Kanada

Nizozemsko

Nizozemsko

Rakousko

Rakousko

Anglie

Německo

Německo

Německo

Německo

Rakousko

Francie

Rakousko

Chorvatsko

Kypr

Nizozemsko

Lucembursko

Itálie

Nizozemsko

France

Německo

Švédsko

Kypr

Francie

Lucembursko

Lucembursko

Portugalsko

Maďarsko

Itálie

Anglie

Španělsko

Rakousko

Lucembursko

Lucembursko

Švýcarsko

Francie

Anglie

Korea

Bývalá Jugoslávie

Slovensko

Belgie

Švýcarsko

Anglie

Švýcarsko

Zdroj: Bisnode

*jen majoritní vlastníci a společnosti s jedním vlastníkem (v maďarském obchodním rejstříku přesný podíl na společnosti není uveden)

**akciové  společnosti nejsou zahrnuty (představuje 44 % kapitálu)

 

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?