Hlavní navigace

Opatření zamezující růstu cen elektrické energie

16. 11. 2010

Sdílet

Poslanecká sněmovna schválila ve zrychleném čtení vládní návrh novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (tisk 97), který stanoví, že od 1. března 2011 budou podporovány pouze ty fotovoltaické elektrárny, které budou umístěny na budovách a jejichž výkon nepřesáhne 30 kilowattů.

Zároveň by od 1. března 2011 již neměla být poskytována podpora fotovoltaickým elektrárnám na volných plochách. Podpora by rovněž neměla příslušet tzv. ostrovním provozům fotovoltaických elektráren neboli výrobě pro vlastní spotřebu. Fotovoltaické elektrárny, které jsou připojeny do elektrizační soustavy, budou mít i nadále právo na podporu podle stávajících podmínek. Zdroje nepřipojené do elektrizační soustavy, ale uvedené do provozu před 1. lednem 2011, mají 12 měsíců na to, aby se připojily do elektrizační soustavy. Jestliže tak učiní, bude jejich právo na podporu zachováno. Výše podpory bude odpovídat garantované výši pro daný zdroj platné v době připojení do elektrizační soustavy.

Jako řešení vláda navrhuje zavést nový koncept vícezdrojového financování podpor pro obnovitelné zdroje od roku 2011. Ministr avizoval předložení komplexního pozměňovacího návrhu, na kterém participovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí.

Tento návrh bude oproti předložené novele obsahovat níže uvedené základní změny:

* Budou vypuštěny pasáže obsažené v již schválené novele (tisk 97).

* Do novely bude zapracována odvodová daň na tržby za dodanou elektřinu z fotovoltaických elektráren, a to ve výši 26 % u elektráren nad 30 kW uvedených do provozu v letech 2009 a 2010.

* Novela bude obsahovat novelu zákona o dani darovací, která bude zdaňovat držitele emisních povolenek z alokací na roky 2011 a 2012, kteří vyrábějí elektřinu pro třetí osoby, a to sazbou ve výši 32 %.

* Novela bude obsahovat novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která navyšuje odvody za zábory zemědělského půdního fondu.

Sociálně demokratický návrh (tisk 143) má rovněž za cíl omezit růst cen elektrické energie v příštím roce. Vzhledem k tomu, že opoziční poslanci mají pochybnosti o reálném naplnění dalších zdrojů dle vládního návrhu, počítá jejich koncept s daňovou sazbou u odvodu z tržeb za dodanou elektřinu z fotovoltaických elektráren ve výši 50%. Dále požadují, aby podpora u výrobců solární energie byla poskytována pouze transparentním vlastníkům, tedy těm akciovým společnostem, jež mají vydané listinné akcie na jméno nebo zaknihované na majitele.

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?