Hlavní navigace

Opravy výše DPH u konkursních pohledávek

14. 7. 2011

Sdílet

Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna 2011 umožnila provedení opravy výše DPH u konkursních pohledávek za podmínek specifikovaných v § 44 zákona o DPH.

Jednou z podmínek pro provedení opravy je doručení opravného dokladu dlužníkovi. Insolvenční správci dnes často oprávněnost provedení opravy zpochybňují a argumentují zejména tím, že opravu není možno provést u pohledávek, které vznikly před účinností novely zákona o DPH – tedy před 1. dubnem 2011. Tento výklad opírají především o bod 1. přechodných ustanovení, podle něhož se pro uplatnění daně za období před nabytím účinnosti novely zákona použijí dosavadní právní předpisy.

Tato problematika byla před nabytím účinnosti novely i v současné době předmětem odborných diskusí, jichž se účastnili i zástupci daňové správy a Ministerstva financí. Jak vyplývá z dosavadních stanovisek, oprava výše daně u konkursních pohledávek by měla být možná i tehdy, pokud pohledávka za dlužníkem vznikla před 1. dubnem 2011. Postup insolvenčních správců, kteří vystavené opravné doklady vztahující se k těmto pohledávkám vracejí, je tedy neoprávněný.

Je možné, že se insolvenční správci budou v některých případech snažit řešit tuto problematiku dále i soudní cestou, a proto lze v této oblasti očekávat ještě další vývoj. 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?