Hlavní navigace

Osvobození zdravotních služeb a zboží od DPH po 1. dubnu 2012

28. 2. 2012

Sdílet

Od 1. dubna 2012 nabývá účinnost novelizované ustanovení § 58 zákona o DPH, týkající se osvobození zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží.

Novelizované ustanovení explicitně uvádí, že podmínkou pro osvobození zdravotní služby od DPH je skutečnost, zda se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví. Osvobodit tedy není možné služby zdravotnických zařízení provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických nebo právnických osob, jejichž cílem není zlepšit nebo zachovat zdravotní stav pacienta. 

Přestože ve většině případů se režim DPH uplatňovaný dosud u zdravotních služeb nezmění, v některých případech nelze určité přehodnocení vyloučit. Zejména zdravotnická zařízení, která doposud osvobozovala veškerá plnění, bez ohledu na účel, pro který jsou poskytována, budou teď pravděpodobně nucena přehodnotit režim DPH u svých plnění. 

Úpravou ustanovení § 58 zákona o DPH dochází k harmonizaci s rozsahem osvobození, které upravuje směrnice Rady 2006/112/ES a související judikatura Soudního dvora EU.

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?