Hlavní navigace

Outsourcing: Když vlastní síly nestačí

18. 9. 2017

Sdílet

 Autor: © Sergey Nivens - Fotolia.com
Dosáhnout efektivního fungování firemních informačních technologií není jednoduché. Nároky rostou, citelně se nedostává ITC specialistů. Jednou z možností je spolehnout se na outsourcing.

Digitalizace ekonomiky je na postupu, navíc zákazníci očekávají stále více služeb poskytovaných digitální cestou. Prognózy říkají, že i firmy, které se přímo nezabývají informačními technologiemi, se budou muset stát producenty softwaru, aby obstály v konkurenci. Soutěžit se bude nejen zlepšováním výrobků, ale uživatelsky přívětivými funkcemi webových stránek nebo mobilních aplikací. 

Akutně se ovšem nedostává odborníků, IT dovednosti se navíc začínají vyžadovat na pozicích, kde to dříve nebylo obvyklé. Pro řadu firem se tak stává nutností využít služeb outsourcingu, popř. je u nich outsourcing předem stanovenou strategií. Některé hledají cestu mezi plným outsourcingem ICT, dodávkou jednotlivých informačních systémů na klíč a mezi vlastním vývojem, případně posíleným o outsourcované IT specialisty. Mezi nejžádanější pozici patří programátoři, analytici obchodních procesů a projektoví manažeři. Roste také poptávka po odbornících na uživatelské rozhraní. Často se stává, že zákazníci kladou na outsourcované služby mnohem vyšší nároky než na řešení, které by provozovalo vlastními silami jejich IT oddělení.

Poskytovatelů outsourcingu je na českém trhu velké množství. Tyto firmy často nabízejí komplexní řešení. Obvyklý tabelární přehled celého segmentu se nám tak do aktuálního tištěného vydání nevešel, proto jsme uvedli jen společnosti, které údaje v našem dotazníkovém systému aktualizovaly v posledním roce.
S outsourcingem úzce souvisí i využívání cloudových služeb. I ty mohou analogicky ulehčit vlastnímu IT oddělení od břemene starosti o celou infrastrukturu. Patrně nejdynamičtější oblastí cloudových služeb je segment poskytování softwaru jako služby – SaaS. Cloud je pro poskytování SaaS dnes rozhodující službou; přispěly k tomu jeho zásadní vlastnosti, především extrémní škálovatelnost zdrojů. Ta umožní vytvořit velmi robustní řešení, která jsou schopna vyrovnat se s nárůstem počtu uživatelů i jejich rostoucími požadavky na výkon řešení. Ke spolehlivosti provozu přispívá i redundance infrastruktury. Je zcela běžné, že poskytovatelé služeb využívají zdroje paralelně umístěné v geograficky oddělených datacentrech.

Zatímco malé firmy často řeší cloudem komplexní zajištění svého IT, pro velké organizace může být cloud vhodným nástrojem pro zajištění nárazových potřeb nebo přesouvají své zdroje do cloudu právě kvůli zajištění vyšší bezpečnosti. Pro ně často není ani rozhodující finanční úspora.

Podobně jako u outsourcingu najdeme na českém trhu řadu dodavatelů, z nichž jsme vybrali přehled poskytovatelů SaaS, a opět podobně jsme výběr zúžili na ty, kteří poskytli o svých službách aktuální informace.

 

Navíc jsme ohledně problematiky SaaS vyzpovídali Lukáše Erbena, šéfredaktora Inside ve společnosti KPC Group, která je zastoupením analytické agentury Gartner pro ČR, SR a Rumunsko.


Jaký typ firem nebo institucí je nejaktivnější v pořizování IT služeb prostřednictvím cloudu?
Z globálních údajů Gartneru, které byly publikovány ve studii „How Cloud Adoption Trends Differ by Organization Size“, vyplývá, že cloudové služby nasazují v největší míře velké organizace. Zatímco u firem nad 500 zaměstnanců používalo cloudové služby v polovině minulého roku 64 % společností a dalších 30 % je plánovalo nasadit do konce roku 2015, u firem s rozpětím 100 až 500 zaměstnanců využívalo cloud v nějaké podobě jen 51%; dalších 37 % to mělo v plánu do konce roku. Tato data zahrnují i privátní cloud, služby veřejného cloudu jsou obecně preferovány zejména při uvádění nových služeb nebo rozšiřování existujících systémů.

Který z distribučních modelů (SaaS, PaaS, IaaS) je aktuálně nejrozšířenější a který vykazuje největší růst?
Z další studie „Data Center Services Market in Eastern Europe: Your Road to Success“, publikované společností Gartner v minulém roce, vyplývá, že v enterprise segmentu bylo v Česku, a to ve srovnání s průměrem regionu nebo například se Slovenskem, výrazně nižší procento těch, kdo využívají cloudové služby IaaS. Naopak vysoký podíl těchto firem využíval dedikované servery a hosting. V anketě Inside uskutečněné v závěru minulého roku pak vyšla v segmentu velkých organizací přibližně stejná míra využívání IaaS, dedikovaných serverů a hostingu (řada velkých firem používá několik nebo všechny modely) a nižší podíl kolokace.

Jak se na rozhodování firem, využívajících IT služby prostřednictvím cloudu, podílejí snahy o úsporu nákladů, zvýšení bezpečnosti nebo zvýšení spolehlivosti?
Pokud jde o vlastní výběr poskytovatele infrastrukturních služeb, pak jsou podle výše uvedeného průzkumu rozhodující tyto faktory podle klesající důležitosti: kvalita služeb, kvalita komunikace s dodavatelem, bezpečnost hardwaru a softwaru, cena, reference, certifikáty a nakonec lokální podpora.

FIN24

Jakou roli u zákazníků hraje možnost poskytovat mobilní řešení? Je o ně zájem?
Vývoj mobilních aplikací byl v letošním roce jednou ze tří hlavních priorit pro střední a malé firmy (SME). Míra jejich využívání je v tomto segmentu mezi 20 a 30 %. SME tak budou v nadcházejících letech navyšovat své výdaje v této oblasti vyšším tempem než velké organizace. Tyto údaje vyplývají z průzkumu „Gartner Digital Business Application Fulfillment“ z října 2015.

Jaké jsou hlavní obavy zákazníků před přechodem na cloudová řešení? Změnilo se nazírání firem v poslední době? Jsou některé z nich oprávněné?
Mezi subjekty, které cloudové infrastrukturní služby nevyužívají, je nedůvěra v bezpečnost druhým nejčastějším důvodem, a to 45 %. Tím nejčastějším důvodem je dostatečná kapacita vlastní infrastruktury, tu uvádí 60 % respondentů. Na třetím místě je rozpor s firemní politikou, pravidly a standardy, následují obecná nedůvěra ke třetí straně a legislativní překážky.
V případě nasazování privátního cloudu jsou hlavními komplikacemi zejména příliš vysoká cena, neadekvátní technologie a nekompatibilita aplikací. Navíc často klasická virtualizace nabízí vše, co organizace potřebují.

Byl pro vás článek přínosný?