Hlavní navigace

Pandemie prověřila home office: Třetině lidí nevyhovuje

20. 4. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Dlouhodobá zkušenost z koronavirové pandemie prověřila home office. Praxe v mnoha firmách ukázala, že není úplně jednoduché pracovat z domova. Řada firem nezvládá udržet motivaci lidí a jejich vedení. Postoj k práci z domova se radikalizuje a jen pětina lidí by takto chtěla pracovat trvale.

Bez neformální firemní komunikace vázne sdílení informací, mnoho lidí si stěžuje na to, že jim práce mnohem více zasahuje do soukromí, než když odcházejí do práce. Ukazuje se, že záleží nejen na předpokladech zaměstnanců, schopnostech jejich managementu, ale i nastavení firemní kultury jako takové. Podle nedávného průzkumu HR Pulse společnosti Profesia mezi českými firmami není 33 % zaměstnanců na home office spokojeno. Více než pětina pracovníků chce pokračovat v práci z domova trvale, přes 35 % pak tuto možnost chce využívat více než před covidem.

Práce z domova není vhodná pro všechny

Na home office se v poslední době zaměřilo mnoho průzkumů, které přinášejí velmi rozdílné výsledky. Na jedné straně tvrdí, že práce z domova nevyhovuje více než polovině zaměstnanců, na druhé straně to, že více než polovina lidí se domnívá, že jsou při práci z domova podstatně produktivnější. Jisté je jedno – mnoho lidí se těší na to, že se z domácí kanceláře přesunou opět na pracoviště. Kromě toho, že doma často nemají ideální podmínky z hlediska možnosti soustředit se na práci a izolovat se od rušivých vlivů ze strany ostatních členů domácnosti, vadí zejména sociální izolace, ale i postupná ztráta vazeb ke spolupracovníkům.

„Ukazuje se, že společnosti, které mají otevřenou firemní kulturu snášejí home office mnohem lépe. My razíme Open Book Management, jehož základním principem je sdílení. Je důležité být se zaměstnanci v kontaktu, pravidelně se vídat a otevřeně komunikovat o všem co se ve firmě děje,“ říká Janka Pacinová, ředitelka Accace for People.

Problémy s produktivitou

Řadě lidí práce z domova ale maximálně vyhovuje. Umějí si uspořádat svůj čas tak, že jsou mnohem efektivnější, navíc odpadá dojíždění do práce. Podle nedávné studie Vysoké školy technické a ekonomické je doma efektivnějších přes 51 % zaměstnanců. Přesto se u mnoha lidí s prodlužující se dobou práce z domova se začíná projevovat další problém – práce jim čím dál tím více zasahuje do soukromí. Rozvolnění pracovní doby u nich sklouzává v to, že práci prokládají jinými činnostmi, takže se jim roztáhne na prakticky celý bdělý čas.

„Při práci z domova je velmi důležitý time-managemet a sebekázeň. Schopnost určit si nejen dílčí cíle, ale i někam směřovat, nyní odděluje ty, kteří svou práci bez problémů zvládají,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. „Umění organizovat si svůj pracovní čas bez dozoru nadřízeného, rozvrhnout práci tak, aby odpovídala součinnosti s ostatními členy týmu, to jsou dovednosti, které se dají naučit.“

„Pro nemálo lidí není však jednoduché z domova pracovat tak efektivně, jako na pracovišti. V tomto dokáží pomoci mnohé projektové komunikační platformy nebo například videokonferenční řešení typu Lifesize. Ta umějí spolupracovat s plánovacími nástroji, efektivně sdílet dokumenty a archivovat jednání v přehledných knihovnách,“ konstatuje Michal Černý ze společnosti Audiopro.

soutez_casestudy

Vítězí hybridní způsob práce

Větší podíl práce z domova bude velmi pravděpodobně jednou z věcí, která přetrvá i po odeznění pandemie. Firmy přehodnocují svůj systém fungování a ukazuje se, že vzdáleně je možné vykonávat podstatně větší množství činností, než připouštěly dříve. Dá se očekávat, že podíl lidí, kteří budou pracovat z domova, se bude po návratu do normálních podmínek každým rokem zvyšovat.

„Podle našeho průzkumu HR Pulse mezi českými firmami není 30 % zaměstnanců na home office spokojeno, cítí větší stresovou zátěž nebo jsou dokonce nešťastní,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz a dodává: „Téměř stejný podíl lidí ale tento způsob práce vítá, protože jim odpadá dojíždění a mohou si den uspořádat tak, jak jim to vyhovuje. Více než pětina pracovníků chce pokračovat v práci z domova trvale, přes 35 % pak tuto možnost chce využívat více než před covidem. Očekává se proto vzestup takzvané hybridní práce, která kombinuje přítomnost na pracovišti a home office.“

Byl pro vás článek přínosný?