Hlavní navigace

Petr Špinar, CSC: cloud computing zvládá narůstající složitost informačních systémů

11. 4. 2011

Sdílet

„Ve finančním odvětví se soustřeďujeme na tvorbu tzv. „core“ systémů, tedy systémů klíčových pro specifický obor podnikání každé organizace, které jsou ze své povahy vyvíjeny na zakázku, říká Petr Špinar, generální ředitel pro region východní Evropy ve společnosti CSC.

Počátkem tohoto roku jste se stal ředitelem CSC pro oblast východní Evropy. Co tato funkce zahrnuje? 

Tato funkce pro mě znamená především zodpovědnost za nové a existující obchodní aktivity ve východní Evropě, konkrétně v baltských zemích, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku a v Srbsku. CSC v tomto regionu zároveň provozuje tři globální outsourcingová centra. Ale na starosti mám hlavně rozvoj obchodních strategií v regionu, rozvoj partnerství s cílem podpory růstu a posílení přítomnosti CSC na trhu.

 

Petr ŠpinarJaké jsou vaše předchozí regionální zkušenosti? 

Před příchodem do CSC jsem působil ve funkci generálního ředitele společnosti Motorola v České republice, kde jsem byl zodpovědný za řízení a obchodní rozvoj firmy v ČR a také za obchodní aktivity Motoroly ve střední a východní Evropě. Jinak jsem zastával řadu manažerských pozic jak v České republice, tak též pozice s působností pro region střední a východní Evropy, Blízkého Východu a Afriky. Před společností Motorola jsem například pracoval pro společnost Hewlett-Packard jako regionální ředitel pro alianční obchodní aktivity v oblasti EMEA.

 

CSC je především známá jako outsourcingová firma, jak se to projevuje na českém trhu? 

CSC má na českém trhu silnou pozici díky pražskému centru outsourcingových služeb, které sídlí v komplexu AVENIR Parku v Nových Butovicích. Toto centrum, které zde máme od roku 2006, v současnosti zaměstnává více než 300 zaměstnanců poskytujících služby významným zákazníkům na globální a regionální úrovni. Zaměstnanci v pražském centru zpracovávají 500 tisíc kontaktů ročně a poskytují služby v devíti jazycích (německy, francouzsky, italsky, slovensky, španělsky, anglicky, česky, polsky, rusky). Prague Delivery Center je klíčovým stavebním kamenem naší strategie v regionu EMEA, který patří k nejdynamičtějším oblastem rozvoje outsourcingových služeb na světě.

Chtěl bych ale poznamenat, že v CSC se nezaměřujeme pouze na outsourcing. Vedle toho poskytujeme své služby též v oblasti systémové integrace, nabízíme široké spektrum near-shoringového softwarového vývoje a technologická řešení ušitá na míru potřebám našim klientům v různých oborech průmyslu nebo státní správy. V regionu střední a východní Evropy máme více než tisíc zaměstnanců a poskytujeme své služby především v oblasti integrace ERP a IT systémů zákazníkům z odvětví finančních služeb, veřejného sektoru, zdravotnictví, energetice a výrobních podniků.

 

Zajímalo by mě samozřejmě odvětví finančních služeb, jak jste zde přítomni? 

Ve finančním odvětví se soustřeďujeme na tvorbu tzv. „core“ systémů, tedy systémů klíčových pro specifický obor podnikání každé organizace, které jsou ze své povahy vyvíjeny na zakázku. Problematika spolehlivého IT se v odvětví finančnictví netýká jen rutinních systémů typu ERP, jež podporují administrativní, finanční a personální procesy v rámci organizace. Například v pojišťovnictví jde především o core pojišťovnické systémy pokrývající specifickou oblast podnikání pojišťovny, tedy o IT podporu procesů pro řízení celého produktového portfolia včetně životního pojištění, pojištění nemovitostí, havarijního, cestovního, zdravotního pojištění apod. Naším cílem v oblasti financí je být spolehlivým a strategickým partnerem, který umí nabídnout mix řešení, která podporují přesně stanovené a specifikované obchodní cíle našich klientů. Proto je v našem portfoliu služeb široká nabídka finančních servisů, aplikačního softwaru, konzultací a systémové integrace, které jsou základním nástrojem pro řešení jedinečných požadavků zákazníků z finančního sektoru a zdrojem jejich konkurenční výhody. Platí to i pro další finanční oblasti, jako je například bankovnictví, leasing apod.

 

Která další odvětví jsou pro vás klíčová? 

Velkou výzvu pro nás v České republice představuje především zdravotnictví, kde jsme díky nasazení řady systémů elektronického zdravotnictví (tzv.e-health) v poměrně silné pozici z pohledu know-how a zkušeností. Společnost CSC se účastní tvorby a provozu mnoha národních zdravotních informačních systémů v Evropě i jinde ve světě. Jedním z příkladů je Scandihealth, komplexní elektronický systém zdravotní péče včetně nemocničních informačních systémů úspěšně fungující ve skandinávských zemích.

Dle našich dosavadních zkušeností s implementací e-health do celonárodních zdravotnických systémů jsou úspory po zavedení informačních systémů miliardové. Každý zdravotnický systém na světě totiž vyžaduje na svůj provoz obrovské částky a jakékoliv zvýšení efektivity se pozitivně promítne do velkých absolutních hodnot celkových nákladů. Z toho vyplývá, že návratnost investic do nových technologií bývá ve zdravotnictví velmi rychlá. A jak víte, současnému českému zdravotnictví chybějí miliardy a cesty k úsporám se zoufale hledají.

Jinak vedle zdravotnictví a finančních služeb jsme též poměrně aktivní v odvětví dopravy, kde nabízíme komplexní řešení pro železniční nákladní a osobní dopravu. Zde se stejně jako v případě finančních služeb jedná o základní “core“ systémy. Například pro potřeby segmentu veřejné dopravy jsme vytvořili specializovaný modul, který je nasazován jako nadstavba řešení SAP. Toto specifické řešení podchycuje veškerou odbytovou agendu dopravních společností, řízení vztahů se zákazníkem, prodej kupónů, tarify, veškeré vazby mezi prodejními místy (volný prodej, v terénu, u řidičů), problematiku čipových karet atd. Tento core systém integruje veškeré informace do řešení SAP a umožňuje tvořit se podle toho účetní výstupy. U některých zákazníků registrujeme po nasazení systému roční úspory provozních prostředků ve výši až 20 %.

 

Co vidíte jako klíčový trend roku 2011 v oblasti, v které působíte? 

Jednoznačně je to nástup cloud computingu. Z informačních systémů ve velkých podnicích a organizacích se totiž postupně stávají nesmírně komplikované organismy, které jsou čím dál složitější a náročnější na provoz a údržbu. Tyto systémy mají klesající využitelnost, je stále těžší a nákladnější udržovat jejich provozní spolehlivost, natož aby byly schopné se rychle a ekonomicky efektivně adaptovat na aktuální požadavky vlastního obchodu a dynamické změny na globálním trhu. Již od minulého roku se neustále zvyšuje počet dotazů od našich zákazníků a obchodních partnerů, kteří se zajímají o způsob provedení, míru rizika a ekonomické výhody převedení některých částí jejich IT infrastruktury, platformy nebo SW aplikací do cloudu. Mnoho z nich si uvědomuje, že pouze touto cestou budou schopni snížit náklady, zvýšit výkonnost a kvalitu svých služeb. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti outsourcingu a technologickému zázemí jsme připraveni nejen zodpovědět všechny výše uvedené dotazy, ale také nabídnout cloud computing služby ve všech obchodních oblastech, veřejné správě a různých průmyslových oborech.

 

soutez_casestudy

Foto: © Nmedia - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?