Hlavní navigace

Počítačová gramotnost v Česku, aneb vítejte v Zimbabwe

Sdílet

Přestože mladá generace tráví neuvěřitelné množství času na sociálních sítích, digitálně kvalifikovaná zdaleka není.

Mezinárodní nezisková organizace ECDL Foundation s celosvětovou sítí národních profesních organizací – licenciátů konceptu ECDL (European Computer Driving Licence), která provozuje testování počítačové gramotnosti obyvatelstva cca ve 139 zemích světa, zpracovala, tak jako každý rok, statistický přehled, ze kterého vyplývá, že do dnešního dne absolvovalo testování dle tohoto konceptu již více než 11 milionů uživatelů výpočetní techniky.

„Česká republika je v mezinárodním srovnání zemí, které přijaly koncept ECDL, na 37. místě. Mezi nejlepšími se umístily Irsko, Rakousko a Švédsko, před námi jsou mimo jiné Kypr, Slovensko, Rumunsko nebo Libye. Srovnatelného umístění jako ČR dosáhla například Zimbabwe“, říká Jiří Chábera, manažer ECDL – CZ.

V ČR bylo tímto způsobem testováno již více než 53 tisíc osob, přičemž 41,5 % z nich je z mezinárodního pohledu plnohodnotně „počítačově kvalifikovaných“, 34,8 % testovaných osob je „digitálně (počítačově) gramotných“, 13,7 % je stále v procesu testování a 10 % testovaných účastníků nebylo schopno splnit základní kritéria a lze je považovat za počítačově negramotné. „Dle očekávání jsou znalosti a schopnosti využívat počítač přímo úměrné výši dosaženého vzdělání a postupně klesají s rostoucím věkem testovaných“, dodává Jiří Chábera.

 

Ministerstva temnoty...               

Bez zajímavosti také není stále diskutabilní úroveň počítačové gramotnosti ve státní správě. V letech 2007 až 2009 prošel základními testy počítačové gramotnosti (ECDL Start) ucelený vzorek 1350 zaměstnanců jednoho z ministerstev České republiky, přičemž 55 % testovaných zaměstnanců prokázalo svoji počítačovou gramotnost v rozsahu ECDL Start, 25 % nebylo z počátku gramotných, ale v průběhu testování bylo schopno se dovzdělat a nakonec v základních testech uspět. 10 % se sice během testování a dovzdělávání výrazně zlepšilo, ale v testech neuspělo, stejně tak jako zbývajících 10 % testovaných osob, které taktéž neuspěly a ani nedosáhly v počítačové gramotnosti pokroku pozitivním směrem.               

V souvislosti s výše uvedenými daty je zajisté dobrou zprávou, že organizace ECDL Foundation zahájila na celoevropské úrovni kampaň na podporu jedné ze stěžejních iniciativ nové strategie Evropské komise Evropa 2020, programu s názvem „Digitální program pro Evropu“, kde si klade za cíl postupně do roku 2020 vytvořit příležitost ke zvýšení počítačové gramotnosti a kvalifikace pro 5 milionů Evropanů. „Zhruba 150 milionů Evropanů v současné době stále neumí používat internet, a tak se ECDL Foundation rozhodla přispět k dosažení cílů Digitálního programu pro Evropu snížením tohoto počtu osob minimálně o 3 %. Speciální pozornost se bude věnovat znevýhodněným skupinám obyvatelstva, jako jsou například nezaměstnaní, starší lidé či zdravotně postižení. Pozornosti neujde ani mladá generace, která přestože tráví neuvěřitelné množství času na sociálních sítích, digitálně kvalifikovaná zdaleka není – a uplatnění na pracovním trhu se bez schopností a dovedností práce s počítačem dnes už takřka neobejde“, upřesňuje Jiří Chábera.

 

Proškolit a otestovat 

ECDL Foundation je v čilé komunikaci s Evropskou komisí a poukazuje na to, že „Digitální program pro Evropu“ představuje nutný krok k ekonomickému oživení a ke zlepšení sociálních poměrů tím, že si klade za cíl vytvoření plně konkurenceschopné Evropy s rozvinutým digitálním trhem a prostředím přístupným všem. Jednání o „Digitálním programu“ a jpříslušné reálné implementaci samozřejmě probíhá i na úrovni jednotlivých členských států a nejinak je tomu i v České republice. „V současné době iniciujeme jednání o Digitální agendě se sekcí strategií, koncepcí a programového řízení MV a pevně věříme tomu, že naše společné úsilí povede k úspěšné realizaci projektu, ve kterém by mohlo být v období 2014 – 2020 proškoleno a otestováno nejméně 50 tisíc lidí,“uzavírá Jiří Chábera, manažer ECDL-CZ.

 

Foto: © Duncan Noakes - Fotolia.com

soutez_casestudy

 

Zdroj: ECDL

Byl pro vás článek přínosný?