Hlavní navigace

Poptávka po nebankovním financování loni rostla

2. 3. 2012

Sdílet

Členské společnosti ČLFA uzavřely v roce 2011 téměř 1,08 milionu nových leasingových a úvěrových obchodů.

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) vložily do tuzemské ekonomiky v loňském roce 124,3 mld. korun (všechny částky v textu jsou uvedeny v korunách bez DPH), což je o 0,8 mld. korun více než v roce 2010. Na financování investic a provozu podnikatelských subjektů bylo proinvestováno 89,3 mld. korun, na financování zboží a služeb pro domácnosti šlo 35 mld. korun. Leasing movitých věcí meziročně vzrostl o 1,8 %, podnikatelské úvěry o 11 %, factoring o 16,6 % a spotřebitelské úvěry o 1,5 %.

„Růst nebankovních leasingových i úvěrových obchodů pro podnikatele i v období nepříznivého ekonomického vývoje opět potvrdil jejich význam pro zdravý vývoj ekonomiky. Firmy mají stále větší zájem o nebankovní úvěry, významný je i růst operativního leasingu o téměř 9 % a dvouciferný růst factoringu,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA. „U spotřebitelského financování opět docházelo k diverzifikaci nebankovních produktů, kdy leasingové a splátkové společnosti nabízejí většinou spotřebitelské úvěry. V současné době tvoří přes 87 % jejich spotřebitelského financování.“

 

Produkty pro podnikatele tvoří 71,8 % všech nebankovních obchodů 

Nebankovní produkty jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost především při financování investic, obnově produktivního majetku, výrobních zařízení, podnikatelských start-up či restrukturalizačních projektů. I přes postupný pokles tempa ekonomického růstu v loňském roce, snižování meziročního růstu průmyslové výroby a téměř nulového růstu investic, byly v loňském roce leasingem movitých věcí předány do užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen přes 45,6 mld. korun, což je meziroční růst o 1, 8 % u největších patnácti společností ČLFA. Odhad objemu financování celého trhu je více než 47,8 mld. korun. V leasingu opět dominovalo financování silničních vozidel pro podnikatele. Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl 94 %.

 

Leasingiáda... 

Operativní leasing je postupně rostoucí formou leasingového financování. Jeho podíl na celkovém leasingu movitých věcí meziročně vzrostl o 8,7 % na 34,7 %. Pro srovnání, v roce 2005 činil jeho podíl pouze 12 %. Potvrzuje se tak postupné prosazování outsourcingu provozních a administrativních služeb v podnikatelské sféře.

I současná ekonomická situace vede řadu ekonomických subjektů k přehodnocení účelnosti vlastnictví výrobních předmětů, kdy stále více firem sahá po outsourcingu a svěřuje financování a správu leasingovým společnostem. 

Zájem trhu o nebankovní financování se projevil také v leasingu nemovitostí, který poprvé od roku 2007 zaznamenal meziroční růst. V loňském roce se v tomto odvětví uzavřelo 21 nových smluv s předáním nemovitosti do užívání v souhrnu pořizovacích cen za 2,7 mld. korun. V meziročním srovnání jde o navýšení o 28,6 %. 

Podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení klesl v loňském roce na 32,8 % proti 40,3 % v roce 2010. Tento pokles je způsoben snížením poptávky po fotovoltaických zařízeních (pokles o 53 % proti roku 2010). Naopak financování ostatních komodit ve strojích a zařízeních vzrostlo o 18 %.

 

Trend směřující k vyspělým ekonomikám 

Nebankovní úvěry jsou jediným produktem nebankovního trhu, který má stále růstovou křivku. V roce 2009, v době ekonomické recese, zaznamenaly jako jediný segment na nebankovním trhu meziroční růst o 6,6 procenta. V roce 2011 opět došlo k meziročnímu navýšení objemu úvěrů pro podnikatele, a to o 11 % v případě vedoucích patnácti společností. Celková výše úvěrů dosáhla 30,4 mld. korun, z toho úvěry na osobní vozy tvořily 44 % a úvěry na stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení 20,4 %. Průměrná výše poskytnutého úvěru byla přes 455 tis. korun.

Nebankovní úvěry podnikatelé využívají v obdobném měřítku jako u finančního leasingu. Navíc však mohou financovat tituly podléhající dotacím z českých i nadnárodních evropských fondů, kde je financování leasingem podmínkami dotací či fondů vyloučeno. Nebankovní úvěry tak mohou využít kromě firem i zemědělci, veřejná správa, obce, rozpočtové organizace, družstva a další subjekty, které mají možnost čerpat prostředky z dotačních programů.

 

Roste zájem firem o financování provozních potřeb 

V letech 2010 i 2011 zaznamenal factoring dvojciferný růst. U členských společností AFS ČR došlo v loňském roce k meziročnímu růstu o 16,6 %. Lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat. Na členy Asociace factoringových společností ČR byly  postoupeny pohledávky celkem za 128,2 mld. korun, z toho na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, připadá 106,2 mld. korun. Objem prostředků poskytnutých členy AFS ČR klientům dosáhl k 31. prosinci 2011 výše 17,9 mld. korun, z toho na členy ČLFA připadá 15,4 mld. korun. České firmy v současné době využívají především regresní factoring s 73,7% podílem proti bezregresnímu factoringu.

 

Úvěry pro spotřebitele rostou 

V roce 2011 poskytovalo úvěry pro spotřebitele 22 členských společností ČLFA včetně leasingových společností, které je nabízejí dodatkem k leasingovým produktům. Celkový objem poskytnutých úvěrů pro osobní potřebu činil v loňském roce 34,2 mld. korun, což představuje faktický meziroční růst o 1,5 %. Pozitivním faktorem je zvýšení objemu úvěrů na financování osobních aut, který meziročně vzrostl o 2 % na 7,6 mld. korun.   

V průběhu loňského roku tempo růstu nebankovních spotřebitelských úvěrů klesalo. Je to dáno především přetrvávajícím pomalým růstem výdajů u domácností, kdy se tržby v maloobchodě meziročně zvýšily pouze o 1,9 %. Členské společnosti ČLFA také uplatňovaly obezřetnější kritéria hodnocení zákazníka i financované komodity, kdy řada klientů na financování od členů ČLFA nedosáhla. 

I v roce 2011 pokračovalo rozšiřování nabídky leasingových společností o úvěrové produkty a růst podílu úvěrového financování na jejich obchodech. Je to dáno i omezujícími legislativními změnami, především novým zákonem o spotřebitelském úvěru, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2011 i vývojem trhu směřující k vyspělým ekonomikám. Především z tohoto důvodu poklesl objem spotřebitelského leasingu meziročně o polovinu. Souhrn pořizovacích cen movitých věcí předaných v roce 2011 do spotřebitelského leasingu činil 0,8 mld. korun. Za pozornost stojí podíl operativního leasingu (na nějž se nevztahuje zákon o spotřebitelském úvěru) na celkovém spotřebitelském leasingu movitých věcí, který vloni dosáhl 83,1 %. Komoditně dominoval leasing osobních aut s 99,4% zastoupením. Podíl nových aut na celkovém spotřebitelském leasingu osobních vozů tvořil 97,2 %.

 

Významný partner pro financování vozů 

Členské společnosti ČLFA se v loňském roce podílely na financování silničních dopravních prostředků (vesměs nových) částkou 55,9 mld. korun. Z toho 32,6 mld. korun šlo na pořízení osobních vozů prvně registrovaných v ČR, tzn. více než dvě pětiny, resp. 45,8 % osobních vozů prvně registrovaných vloni v ČR bylo financováno členskými společnostmi ČLFA.

 

Přehled financování nebankovního trhu za rok 2011

Celkový objem financování ČLFA

celkem rok 2011/ v mld. Kč

 

počet nově uzavřených smluv

leasing pro podnikatele

43,5

 

47485

leasing pro spotřebitele

0,8

 

2796

nebankovní úvěry pro podnikatele

30,4

 

66626

spotřebitelské úvěry (včetně spotřebitelských úvěrů poskytnutých leasingovými společnostmi)

34,2

 

958901

factoring

15,4

 

 

 

Celkem                                                        124,3

z toho:  financování investic podnikatelů:   89,3 mld. Kč

             financování zboží a služeb pro domácnosti: 35 mld. Kč    

 

 

ICTrocenka

 

Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

Byl pro vás článek přínosný?