Hlavní navigace

Poptávka po ropě se v budoucnu sníží

1. 2. 2011

Sdílet

„Vládní reformy se dotknou i naší společnosti, sníží nám tržby,“ říká v následujícím rozhovoru Vlastimil Boura, finanční manažer ropné společnosti MERO ČR.

Jak hodnotíte uplynulý rok ve srovnání s tím předchozím? Jak se vyvíjela ekonomika firmy? 

Loňský rok hodnotím poměrně velmi pozitivně. Vedle ochraňování státních hmotných rezerv je hlavním předmětem činnosti firmy přeprava ropy pro potřeby tuzemských rafinérií našimi ropovody Družba a IKL. Jsem přesvědčen, že veškeré loňské úkoly a požadavky našich obchodních partnerů jsme v obou uvedených oblastech zabezpečovali velmi spolehlivě a kvalitně. Věřím, že i hospodářské výsledky firmy budou po účetním uzavření roku a ověření auditory hodnoceny jako úspěšné.

 

Vlastimil BouraSnížily se dodávky ropy do ČR? 

Dodávky ropy se velmi snížily v roce 2009, kdy se naplno projevila hospodářská krize, významně klesla poptávka po rafinérských produktech a tuzemské rafinérie si objednaly k dalšímu zpracování o zhruba 860 tisíc tun ropy méně oproti předchozímu roku 2008. Loni už se situace zlepšila, rafinérské produkty šly na odbyt více a tím vzrostlo i množství ropy, které jsme mohli přepravit rafinériím.

 

Co negativně působí na objem dodávek ropy – doznívající krize, nebo vyšší DPH a spotřební daň na pohonné hmoty? 

Je to bohužel kombinace všech uvedených negativních vlivů. Dalším omezujícím faktorem na množství poptávané ropy je navíc i zvyšující se povinný podíl biosložek přidávaných do pohonných hmot. Podle mého názoru se však na snížené poptávce po pohonných hmotách nejvíce negativně projevuje loňské zvýšení spotřební daně u benzínu a motorové nafty. Nejen motoristé v příhraničních oblastech, ale především řidiči mezinárodní kamionové přepravy proto preferují při tankování svých vozidel příznivější ceny pohonných hmot v okolních zemích.

 

Jaká očekávání máte od probíhajícího roku? Jak se podle vašeho názoru bude vyvíjet poptávka po ropě a její ceny na světových trzích? 

Věřím, že i letos se nám bude dařit plně zabezpečovat jak požadavky tuzemských rafinérií na spolehlivou přepravu ropy, tak i požadavky státu na kvalitní ochraňování státních hmotných rezerv této komodity. To jsou také rozhodující faktory pro posuzování úspěšnosti či neúspěšnosti činnosti naší akciové společnosti. Zajišťování příznivých hospodářských výsledků je však pochopitelně nedílnou součástí našich aktivit. Věřím proto, že i v tomto roce budeme pokračovat v dlouhodobě kvalitním zabezpečování věcných úkolů i ekonomických výsledků.

Pokud jde o budoucí poptávku po ropě, plně se ztotožňuji s názorem petrochemických expertů, kteří ve svých dlouhodobých prognózách předpokládají její trvalé snižování. Hlavní příčinou je očekávané velmi masivní doplňování výroby pohonných hmot z ropy pohonnými hmotami s výrazně vyšším podílem biosložek a zejména nahrazování těchto klasických pohonných hmot zemním plynem či elektřinou.

Pokud jde o ceny ropy na světových trzích, jsem přesvědčen, že ani prognostičtí experti reálně nedokáží další vývoj seriózně předpovědět. Na budoucí cenu ropy má totiž vliv celá řada faktorů, počínaje přírodními těžebními možnostmi, dále ekonomickou odůvodněností těžby, či geopolitickou situací. Stejně jako tomu bylo vždy v minulosti, budeme jakoukoliv výraznější odchylkou ceny ropy určitě znovu překvapeni.

 

Jak dopadnou na vaši společnost vládní reformy? 

Přestože ještě nejsou připravované reformy nové vlády uzákoněny, je jasné, že nás snadné období rozhodně nečeká. Program masivních rozpočtových úspor se může projevit, mimo jiné, nižší spotřebou pohonných hmot i dalších rafinérských produktů. Tím by konkrétně v naší firmě došlo k dalšímu snížení tržeb za přepravu ropy, pochopitelně s negativním dopadem na dosahované hospodářské výsledky. Nemá však smysl brečet. Určitě všichni si uvědomujeme, že připravované reformy mají za cíl celkovou stabilizaci rozpočtové politiky a bez této stabilizace se do budoucna opravdu neobejdeme.

 

Budete jako společnost vlastněná státem také snižovat platy nebo propouštět? 

Plošného propouštění se naši zaměstnanci obávat nemusejí. Naše firma má velmi štíhlou organizační strukturu a současný počet zaměstnanců je podle mého názoru na optimálně nízké úrovni nutné k zajišťování našich rozhodujících aktivit. Máme pouze 114 zaměstnanců, kteří zabezpečují jak technicky náročný provoz obou ropovodů na našem území, tak i moderní kolos centrálního tankoviště ropy. Dalších 34 zaměstnanců pracuje v naší dceřiné společnosti v bavorském Vohburgu, kde zabezpečují provoz německé části ropovodu IKL. Další snižování zaměstnanců by se mohlo projevit ohrožením dosavadní spolehlivosti a bezpečnosti provozování našich zařízení.

Pokud jde o mzdovou politiku, ta byla v naší společnosti nově nastavena ve spolupráci s renomovanými nezávislými odborníky v roce 2008. Vzhledem k tomu, že v uplynulých několika letech nedošlo k plošnému navyšování platů našich zaměstnanců, neplánujeme ani jejich budoucí snižování. Vše se ale bude pochopitelně odvíjet od budoucích ekonomických výsledků firmy.

 

Budete se snažit snižovat i jiné náklady? Které? 

Vzhledem k velmi omezeným možnostem zvyšovat naše tržby jsme dlouhodobě nuceni přistupovat k tvrdým úsporným opatřením ve všech oblastech naší činnosti. Průběžně vyhodnocujeme všechny výdajové položky z hlediska jejich nutnosti, se svými dodavateli vyjednáváme nutnost snížení cen za jejich služby. A mohu konstatovat, že jsme v mnoha případech těchto vyjednávání úspěšní.

 

Která nová legislativa se vaší společnosti nejvíce dotkne? 

Všechny připravované změny daňových předpisů a sazeb, které by případně mohly vést ke zpomalení budoucího růstu ekonomiky, by se nutně negativně projevily v dosahovaných tržbách firmy. Naše tržby jsou totiž v rozhodující míře závislé na objemu přepravované ropy do tuzemských rafinérií, které by se i nadále potýkaly se sníženou poptávkou nejen po pohonných hmotách, ale i ostatních zpracovávaných produktech.

 

Očekáváte problémy s dodávkami ropy do ČR, zejména ropovodem Družba, nebo jsou dodávky dostatečně bezpečné? 

Podle mého názoru dodávky ropy ropovodem Družba do naší republiky relativně bezpečné jsou. Velmi k tomu přispívá i systém včasné výměny informací a předcházení krizovým situacím, který se naší firmě podařilo formou smluv dohodnout s ruskými, běloruskými, ukrajinskými i slovenskými partnery na ropovodu Družba. Díky tomu byl vybudován systém včasného varování se všemi provozovateli ropovodu po celé trase přepravy ropy z Ruska až do České republiky. Vysokou míru bezpečnosti dodávek ropy pro rafinérie však zajišťuje zejména druhý ropovodní systém IKL, který je schopen v případě jakýchkoliv technických či jiných obtíží na ropovodu Družba plně nahradit snížené či pozastavené dodávky ropy z Ruska.

 

Bude mít na ekonomiku společnosti MERO nějaký vliv prodloužení smlouvy se společností TAL? 

Okamžitý vliv toto prodloužení smlouvy se společností TAL na ekonomiku naší firmy mít nebude. Její obrovský přínos je třeba vidět jinde. Česká republika, respektive tuzemské rafinérie, se díky této smlouvě nejméně do roku 2015 pojistily proti výpadkům v dodávkách ropy přes ropovod Družba. V případě jakýchkoliv výpadků v dodávkách ropy můžeme využít volnou přepravní kapacitu ropovodu TAL nad rámec obvyklého systému dlouhodobých nominací, a to bez neúměrně vysokých dodatečných nákladů. Prodloužení platnosti této smlouvy je proto velmi významné zejména pro energetickou bezpečnost České republiky. 

 

Zdroj: Finanční řízení a controlling v praxi

 

Byl pro vás článek přínosný?