Hlavní navigace

Poslední možnost získat dotace na rekonstrukci podnikatelských nemovitostí

16. 1. 2012

Sdílet

Máte-li v plánu rekonstrukci výrobní haly, technologického centra či přípravu podnikatelské zóny, využijte na tyto aktivity dotace EU z programu Nemovitosti, který bude pro příjem registračních žádostí otevřen od 1. března 2012.

Projekt si však raději připravte s předstihem, o tento dotační titul EU je velký zájem.

 

Čerpejte na rekonstrukce výrobních hal nebo přípravu zóny 

Z programu Nemovitosti jsou podporovány především dva typy projektů – Rekonstrukce objektů a Příprava podnikatelské zóny.

Pokud máte v plánu rekonstrukci objektu, můžete v rámci projektu získat finanční podporu na rekonstrukci výrobních budov a na prostory s výrobou úzce spojené (sklady materiálu, nezbytné administrativní a sociální zázemí, apod.). Je též možné dotovat přístavby, rekonstrukce stávajícího objektu je však vždy nezbytná.

 

Abyste dotaci získali, musíte splnit několik základních podmínek:

1. Objekt musí být určen především pro výrobní účely žadatele.

2. Žadatel o dotaci musí být vlastníkem a provozovatelem výroby v dotovaných budovách. To je nutné prokázat k první žádosti o platbu, v době podání plné žádosti stačí mít smlouvu o smlouvě budoucí kupní.

3. Rekonstrukce musí být pro objekt nezbytná z důvodu napravení jejího špatného technického stavu, což v praxi znamená, že náklady na rekonstrukci musí být vyšší, než je stávající cena objektu (stanovená znaleckým posudkem).

4. Dotovaný objekt musí mít po rekonstrukci podlahovou plochu minimálně 500 m2.

5. Aktivity v dotované budově musí spadat do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb.

Poslední uvedená podmínka se vás bude týkat také v případě, že se rozhodnete žádat o dotace na přípravu podnikatelské zóny, tedy na úpravu pozemku pro budoucí výstavbu. V rámci této aktivity je možné dotaci získat např. na odstranění nevyužitelných staveb, terénní úpravy či výstavbu komunikací a inženýrských sítí na pozemku. Opět musíte být vlastníkem dotčených pozemků, a to v době kdy poprvé žádáte o výplatu dotace. Pokud je váš projekt schválen, zavazujete se mimo jiné, že začnete s výstavbou podnikatelského objektu na připraveném pozemku do tří let po ukončení dotačního projektu (do 5 let u velkých podniků). Tento objekt pak musí být vámi coby příjemcem dotace vlastněn i provozován a činnosti, které v něm budou probíhat, musí opět spadat do podporovaných odvětví. 

Pro obě výše zmíněné aktivity platí, že žadatelé mohou být podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost. Mohou tedy žádat malé, střední i velké podniky, ale také OSVČ, pokud v době realizace projektu vedou podvojné účetnictví.

V rámci programu Nemovitosti můžete získat dotaci ve výši 1 až 20 mil. Kč, a to vždy zpětně na základě skutečně vynaložených výdajů. Malé podniky získají 60 % způsobilých výdajů, střední podniky 50 % a velké 40 %, v Jihočeském a Plzeňském kraji jsou tyto hodnoty o 10 % nižší.

 

Jak se zařadit mezi úspěšné žadatele 

Jedním z klíčových faktorů je u programu Nemovitosti především čas. Při přípravě žádosti o dotaci je důležité začít s předstihem. Nedostatečná příprava všech příloh žádosti může mít za následek nepřiznání dotace i jinak velice slibnému projektu.

Z tohoto hlediska je u registrační žádosti důležitý zejména doklad o souladu projektu s územním plánem a hrubý rozpočet připravený autorizovaným inženýrem. Pro přípravu těchto dokumentů předpokládejte alespoň 14 dní.

K plné žádosti je potřeba doložit stavební povolení, což u mnohých, zejména památkově chráněných budov, znamená dlouhodobou přípravu. Dále se k plné žádosti dokládá také výběrové řízení na dodavatele stavby, pro které je nezbytné mít zpracovaný projekt pro výběr zhotovitele. Příprava plné žádosti se tak častokrát velice prodlouží, proto je potřeba se všemi těmito aspekty počítat předem, na podání plné žádosti máte totiž od schválení žádosti registrační maximálně sedm měsíců.

Program Nemovitosti bude pro příjem registračních žádostí otevřen od 1. března 2012. Protože je o tento program velký zájem, je velmi pravděpodobné, že k uzavření příjmu žádostí dojde výrazně dřív než je stanovený termín 30. dubna 2012. Všem zájemcům proto doporučujeme s přípravou projektu neváhat, tato výzva je v rámci současného plánovacího období poslední.

 

Spojte síly s odborníky 

Časové hledisko samozřejmě není jediným rozhodujícím faktorem, podáváte-li žádost o dotaci. Roli hraje celá řada dalších aspektů, především reálná připravenost projektu a také kvalita zpracování žádosti. Všichni žadatelé by si měli především důkladně přečíst podmínky programu. Na místě je případná konzultace s agenturou CzechInvest, která má program Nemovitosti na starosti, případně s poradenskou firmou, která se specializuje na dotační poradenství. Služby dotačního poradenství nejsou pochopitelně zadarmo, obvykle jsou zpoplatněny formou bonusu za úspěch žádosti, nicméně investovat do kvalitního poradce se vyplatí. Ušetříte nejen svůj čas a energii, ale především tím zvýšíte své šance na úspěch, protože zkušené poradenské firmy mají s dotačními projekty bohaté zkušenosti a ví, na co je potřeba si dát pozor a jak napsat kvalitní projekt. Při výběru poradce dbejte zejména na jeho zkušenosti, reference, které si případně neváhejte ověřit, a na jeho úspěšnost při podávání žádostí.

 

 

Autor je senior projektový manažer společnosti eNovation s.r.o., specialista na programy Nemovitosti, Školicí střediska a Inovace.

Byl pro vás článek přínosný?