Hlavní navigace

Pozor na daň z nemovitostí

24. 5. 2011

Sdílet

Blíží se konec května a s ním i konec termínu pro zaplacení daně z nemovitosti. Je zapotřebí připomenout, že za den platby se počítá den připsání platby na účet finančního úřadu.

Na druhé straně je pravda, že sankci – podle nového daňového řádu – nebudete platit ani v případě, když platbu zadáte právě 31. května. Penále se vyměřuje až od 5. pracovního dne zpoždění.

Poplatníci daně i v letošním roce obdrželi složenky na úhradu této daně, kde je jasně uvedená  výše daňové povinnosti včetně případného nedoplatku nebo přeplatku z minulého roku. Částku daně vyšší než 5000 Kč lze platit ve dvou splátkách, první polovinu je nutné zaplatit do konce května a druhou do konce listopadu.

 

Možnost placení 

Výjimečně se stalo, že daňová složenka nemusela dorazit (např. pokud máte na nemovitosti spoluvlastnický podíl a některý ze spoluvlastníků se rozhodl podat daňové přiznání za svůj podíl samostatně). I v tomto případě jste ale povinni daň řádně odvést v termínu. Je milé, že vzhledem k tomu, že velká většina z nás nechala tuto povinnost na poslední chvíli – a mnozí raději platí v hotovosti přímo na pokladnách FÚ (bez poplatků za převody eventuálně poštovné) – vyšlo Generální finanční ředitelství lidem vstříc a prodloužilo úřední hodiny pokladen finančních úřadů. Každý pracovní den lze tedy platit minimálně do 15:30 hodin; kromě pátků, kdy budou pokladny z technických důvodů otevřeny pouze do 14 hodin.

 

Výše daně 

Někteří z poplatníků byli překvapeni, že jejich výše daňové povinnosti není stejná jako v roce minulém, i když nedošlo k obecnému nárůstu sazeb a na změnu nebyli upozorněni. K tomu je zapotřebí vědět, že daň z nemovitostí se může zvýšit z několika důvodů, aniž dojde k růstu sazeb, které stanoví zákon, a aniž by lidem došlo domů jakékoli písemné rozhodnutí.

Nejčastějším důvodem je, že obec využije pravomocí daných zákonem a zvýší daň svým rozhodnutím. Nástrojem k tomu jsou různé koeficienty. Buď obec využije zákonem dané koeficienty, vztahující se na pozemky, případně stavby, které jsou stanoveny v závislosti na počtu obyvatel v obci, nebo sáhne k razantnějšímu koeficientu „místnímu“. Hodnota místního koeficientu činí 2, 3, 4 a 5 a lze jím dvakrát až pětkrát zvýšit daň vypočtenou vlastníkům na celém území obce. Nelze ho pouze uplatnit na pozemky orné půdy, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

V jednotlivých případech se samozřejmě daň z nemovitostí se může zvýšit i tehdy, když někomu skončí osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty nebo když zaniknou zákonné podmínky pro toto osvobození. Například na pět let jsou od daně osvobozeny stavby, v nichž se změnil systém vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelné zdroje solární, větrné, geotermální a biomasu.

Přijetí koeficientu – i když jde o legitimní záležitost, lze provést pouze obecně závaznou vyhláškou, která je přijata s několikaměsíčním předstihem před počátkem toho zdaňovacího období, na něž se vztahuje, a obec je samozřejmě povinna vhodnou cestou občany informovat.

 

Budoucnost 

Daň z nemovitosti možná bude v budoucnu navázaná na cenu pozemku. Podle Ministerstva financí by potom mohla její současný výpočet nahradit jednotná sazba. Podle předběžných informací chce nový zákon ministerstvo vládě předložit na podzim, k samotné změně by mohlo dojít do roku 2014.

soutez_casestudy

V některých lokalitách by tak daň z domů nebo bytů klesla, jinde, především v žádaných lokalitách, naopak až několikanásobně stoupla. Nedává smysl platit stejnou daň za metr v samotném centru města jako někde na periferii. „Navázání daně z nemovitosti na cenovou mapu pozemků dává smysl,“ řekl pro Hospodářské noviny ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Byl pro vás článek přínosný?