Hlavní navigace

Pracovní poměr na dobu určitou: ožije trh práce?

18. 1. 2013

Sdílet

 Autor: © Nikolai Sorokin - Fotolia.com
Ve středu 9. ledna rozhodla vláda premiéra Petra Nečase o opětném zavedení možnosti uzavírání pracovního poměru na dobu určitou opakovaně bez časových omezení.

Stalo se tak na základě úsilí představitelů Svazu průmyslu a dopravy ČR, a také Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, se podařilo změnit jedno z příliš rigidních opatření na trhu práce, zatěžující tuzemské firmy.

Problém spočíval v tom, že od 1. ledna 2012 novela Zákoníku práce změnila úpravu sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou (§ 39 Zákoníku práce) a byla zavedena možnost opakovaného sjednání jen tři krát až na tři roky. Novela dále zrušila rozsáhlé výjimky umožňující sjednat opakovaně pracovní poměr na dobu určitou vícekrát či na jinou dobu v případě zvláštních podmínek provozu nebo povahy práce. Vzhledem k pokračující ekonomické nejistotě řada firem velmi kriticky poukazovala na tuto změnu.

 

Kmenoví zaměstnanci jsou přece jenom více sexy než agenturní

„Firmy se od roku 2008 potýkají s poklesem zakázek a se značnou nejistotou. Jestliže dříve jsme měli jasný výhled na půl roku a u investičních celků i na dvanáct měsíců, nyní je to mnohem kratší lhůta, v některých odvětvích v řádech několika týdnů. V takovém prostředí nedokážeme plánovat počty zaměstnanců na delší dobu a potřebujeme flexibilnější trh práce,“ přivítal tento krok vlády Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Přestože se zaměstnavatelé v roce 2012 novému Zákoníku práce museli přizpůsobit, omezilo je to v možnosti regulovat počty zaměstnanců v reakci na poptávku a měnící se obchodní plány. Proto firmy začaly být opatrnější v přijímání kmenových zaměstnanců. Některé z nich dokonce zvýšily podíl agenturních zaměstnanců, kteří nejsou plně srovnatelní s kmenovými zaměstnanci, a to zejména s ohledem na kvalitu práce, znalost výrobku a technologií a sounáležitost k firmě.

Na základě těchto argumentů a jednání se zástupci SP ČR doporučilo ve vládě Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR úpravu Zákoníku práce. Podstatná pro vládní rozhodnutí byla však srpnová dohoda Svazu průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Českomoravské konfederace odborových svazů. Pavel Juříček k ní uvedl: „Není naším cílem se zbavovat kmenových zaměstnanců, není to pro nás výhodné. Ovšem při omezení třikrát a dost by museli zaměstnavatelé nabírat agenturní pracovníky a OSVČ. Tím by zaměstnanci ztratili výhody dané kolektivní smlouvou. Zástupci odborů to pochopili a našel se kompromis.“

 

Dohoda, nebo vnitřní předpis

Podle informací z členských firem a společně s některými z nich zástupci SP ČR vedli tato jednání s Českomoravskou konfederací odborových svazů, která vyvrcholila 29. srpna přijetím společného stanoviska. Právě to otevřelo cestu k novele § 39 Zákoníku práce, která umožňuje zaměstnavatelům odchýlit se od zákonné úpravy při vážných provozních důvodech nebo důvodech spočívajících ve zvláštní povaze práce. Podkladem pro takový postup musí být však písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací, která vymezí tyto důvody, pravidla postupu, okruh zaměstnanců, kterých se to týká a dobu, na kterou je dohoda uzavřena. V případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, je možné dohodu nahradit vnitřním předpisem.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?