Hlavní navigace

Příliš rychlé argentinské tango…

26. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © rudall30 - Fotolia.com
Úspěch exportu do světa závisí na přesných regionálních on-line informacích, jejich okamžité odborné interpretaci a správné prognóze dalšího vývoje.

Dostat se k datům o teritoriu, kam zamýšlí dodat zboží, nepředstavuje dnes pro vývozce žádný problém. Statistické údaje o podmínkách, zvyklostech a eventuálně i právním rámci zvolené země lze najít na mnohých webových stránkách.

Hektická současnost si žádá, aby měl globální vývozce k dispozici nejen výše zmíněné obecné informace, ale pro úspěšný a zejména bezeztrátový obchod je třeba v dané zemi neustále sledovat aktuální skutečnosti a události. Klíčová je ovšem jejich dynamická interpretace, která zohledňuje a předvídá možné změny v obchodních podmínkách. A to už může představovat oříšek.

 

Nenadálá přísnost v Buenos Aires…

Po svém znovuzvolení v listopadu 2011 zpřísnila prezidentka Cristina Fernandezová kontrolu nad devizovým hospodářstvím. Jejím cílem bylo zastavit pokles devizových rezerv – mimo jiné tím, že přinutila těžební firmy, a zejména společnosti dobývající ropu a plyn, směnit všechny výnosy z vývozu na pesa na vnitřním trhu. Pojišťovny jsou povinny převést své zahraniční finanční investice zpět do země a směnit je na pesa. Je posílena kontrola bank a směnáren. Kromě toho vláda přijala různá ochranářská opatření ve snaze omezit dovoz, a tím obnovit přebytek běžného účtu. Objevila se tak nová významná rizika spojená s obchody v daném teritoriu.

Při posuzování výše zvažovaného obchodu je uprostřed rostoucího protekcionismu v Argentině třeba vzít v úvahu vliv dovozních omezení. Ve stále se měnícím právním rámci je nutno dbát na to, aby kontrakty s odběrateli v Argentině byly v souladu s novými nařízeními. Zajištění shody s legislativou je odpovědností vývozce – pokud dojde k nesrovnalostem, bude vše posuzováno z hlediska nové legislativy. Politické riziko výrazně vzrostlo. Je možné, že pokud zpřísněné protekcionistické zákony nebudou odporovat mezinárodním zvyklostem, případné platební problémy nebudou považovány za selhání odběratele.

Výše uvedená interpretace událostí v Argentině vývozce upozorňuje na rizika a naznačuje jejich možné důsledky pro obchod a posuzování případného selhání placení ze strany bank a pojišťoven. To je extrémně důležité z hlediska možného vzniku ztráty, která by tak nemusela být exportérovi kryta i v případě sjednaného pojištění.

 

Pro exportéry jsou analogické informace o teritoriích důležité ze dvojího důvodu:

* vývozci poskytují představu o možném vývoji v zemi a případném dopadu na jeho obchod, * indikují mu možný přístup institucí, tj. pojišťoven, bank atd., při pojišťování či financování vývozu do daných teritorií.

Exportér tak může pružně přizpůsobovat taktiku svého prodeje a financování, a předcházet tak nemilým překvapením a v horším případě ztrátám či výpadkům v cash flow.

 

Další obdobné informace je možné najít zdeLze si rovněž domluvit individuální poradenství na míru na tel.: +420 261 097 575 nebo na e-mailu: info@kupeg.cz

 

 

Autor je předseda představenstva a generální ředitel společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?