Hlavní navigace

Termín pro podání žádosti o vrácení DPH z jiných států EU se blíží

5. 8. 2011

Sdílet

Již 30. září 2011 uplyne termín pro podání žádosti o vrácení DPH z jiných členských států za rok 2010 u plátců, kteří nejsou v příslušném státě EU k DPH registrováni.

V praxi se jedná zejména o DPH vztahující se ke služebním cestám (např. ubytování, školení), nákupu zboží, které zůstalo umístěno v příslušném členském státě, nákupu zboží s instalací v daném státě či některých služeb.

O vrácení je možno žádat prostřednictvím elektronického portálu spravovaného Ministerstvem financí ČR. Přístup na portál umožní plátci příslušný finanční úřad na základě elektronické žádosti opatřené elektronickým podpisem. Vzhledem ke komplikacím souvisejícím s elektronickým podáním žádosti doporučujeme žádost zpracovat s předstihem. Podle našich zkušeností z minulého roku může být zpracování těsně před termínem riskantní, a to zejména tehdy, nemá-li plátce dosud přístup na elektronický portál pro podávání žádostí. Pak je nutno počítat s dobou nezbytnou pro přidělení přístupu, jejíž délka může přesáhnout i 14 dní, a to i v případě podání bezchybné žádosti. Pokud plátce žádost v uvedené lhůtě nepodá, nárok na vrácení DPH zanikne.

Přestože možnost podání žádosti elektronicky celý proces zdánlivě zjednodušuje, stále má řadu úskalí. Jednotlivé žádosti i nadále vyřizují příslušné členské státy, které mají často dodatečné požadavky nad rámec obecných podmínek. Může se jednat o speciální požadavky na plnou moc v případě zastoupení, na předložení všech daňových dokladů či dalších souvisejících dokumentů apod.

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?