Hlavní navigace

Priority pro výběr ERP systému

26. 4. 2017

Sdílet

Řádná příprava implementace při výběru EPR systému zvyšuje šance na jeho úspěšné zavedení.

Firmy, které vybírají ERP systém, by se měly zabývat nejen tím, jaký systém zvolit, ale i na další aspekty, jež jeho zavedení firmě přinese. Proces výběru by se měl zaměřit především na přípravu organizace na změny, ke kterým v souvislosti se zavedením ERP dojde. Řádná příprava implementace při výběru EPR systému zvyšuje šance na jeho úspěšné zavedení.
Kromě samotné volby ERP softwaru musejí být součástí procesu také popis budoucího stavu, výběr správných prvků a zapojení nejlepších lidí.

Popis budoucího stavu
Výběr systému je příležitostí, jak získat od zaměstnanců podněty pro stanovení budoucího směrování. Povzbuzování ke zpětné vazbě při výběru připravuje zaměstnance na příští stav organizace a dává jim podíl na rozhodovacím procesu. Společné vytváření vize, jak zlepšit interní procesy, umožňuje lidem lépe pochopit budoucí podobu těchto procesů. Vybrané nastávající podnikové procesy mohou posloužit jako rámec pro skriptované demonstrace, které klíčovým osobám v podniku poskytnou názornou představu o budoucnosti. Vzhledem k tomu, že během výběru jsou procesy dokumentovány, lze je při implementaci využít jako scénáře pro testování.

Výběr správných prvků
Sestavení solidního plánu pro projekt ERP již při výběru řešení podniku umožňuje zkompilovat realistický rozpočet celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a harmonogram implementace ERP systému. Do rozpočtových diskuzí by měli být zapojeni potenciální systémoví integrátoři (konzultanti), kteří pomohou stanovit přesný rozpočet na implementaci. Otevřená diskuze zajistí, že budou zohledněny veškeré faktory ve všech složkách organizace včetně cestování, týmového prostoru, školení, interních zdrojů, řízení změn, hardwaru a softwaru.

Zapojení nejlepších lidí
Systémová integrace vyžaduje tým interních pracovníků, kteří pomohou s návrhem systému, aby vyhovoval potřebám podniku. Proces výběru řešení ukáže míru entuziasmu, podle níž může management vybrat nejvhodnější pracovníky, kteří zavádění povedou. Budou-li zaměstnanci požádáni o spolupráci při tvorbě vize budoucího stavu a účast na výběru ERP, nové řešení bude v celé organizaci lépe přijato.

Byl pro vás článek přínosný?