Hlavní navigace

Při nákupu nemovitosti je pro potenciální kupující nejdůležitější cena a kvalitně ošetřená kupní smlouva

25. 4. 2017

Sdílet

 Autor: pixabay.com
Více jak 70 % dotazovaných považuje cenu za zcela klíčovou. A téměř 70 % respondentů by bez kvalitně ošetřené kupní smlouvy rozhodně tento krok určitě nepodniklo.

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal nákupu nemovitosti a jeho celého procesu od výběru až po uhrazení kupní ceny. Ve svém šetření se advokátní kancelář snažila zjistit i faktory, které ovlivňují výběr nemovitosti. Více jak 70 % dotazovaných považuje cenu za zcela klíčovou. A téměř 70 % respondentů by bez kvalitně ošetřené kupní smlouvy rozhodně tento krok určitě nepodniklo. Velmi významnou roli hraje také kvalita provedené stavby, kdy se 62 % dotazovaných vyjádřilo, že tento faktor je pro ně v uvedeném žebříčku na třetím místě. “Láska na první pohled” je rozhodující pouze asi ve 25 %.

 

Markéta Cvrčková, partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha a expertka v oblasti Real Estate k vyhodnoceným datům dodává: “Z průzkumu je jasně vidět, že při sečtení odpovědí na škále “zcela klíčové” a “spíše důležité” hraje prim cena, a to v celkem 93,7 % odpovědích, ale vzápětí ve stejné škále následuje kvalitně ošetřená kupní smlouva, kde se takto vyjádřilo 92,8 % dotazovaných,” a pokračuje: “kvalitně vypracovaná kupní smlouva je základem pro minimalizaci problémů při nabytí nemovitosti a pozdější kvalitní užívání nemovitosti. Při její přípravě je nutné ošetřit především způsob úhrady kupní ceny a její zajištění a dát si pozor na úpravu související se zárukami či odpovědností za vady. Není-li těmto i jiným bodům ve smlouvě věnována dostatečná pozornost, mohou z toho vzniknout nepříjemné důsledky např. v podobě nutnosti uhradit kupní cenu či její část prodávajícímu znovu, nebo v podobě nákladů na zásadní opravu nemovitosti, kterou bude muset kupující hradit zcela sám.”

 

Další z faktorů, mimo nabízené odpovědi, který se jeví jako důležitý, je vzdálenost do zaměstnaní a občanská vybavenost. Lidé také uváděli, že by pro ně bylo atraktivní, pokud by developeři uvažovali nejen o stavbě samotné, ale i o možnostech využití volného času v okolí. Objevil se zde i faktor dobrých sousedů a vlastního parkovacího místa či bezpečná zóna.
Zajímavé bylo i zjištění, že pokud by se lidé rozhodli koupit nemovitost, určitě by při rozhodování využili služby nějaké realitní kanceláře a banky, u které by hledali pomoc v oblasti pokrytí nákladů. Vzhledem k tomu, že z celkového počtu respondentů se jich téměř 35 % vyjádřilo, že o nákupu nemovistosti v současné době vážně či možná uvažují, může být zjistění advokátní kanceláře zajímavé pro všechny subjekty aktivní v oblasti obchodu s nemovitostmi. A téměř 30 % ze všech dotázaných by se v případě, že se již rozhodli koupit nějakou nemovitost, obrátili také na advokátní kanceláře s poptávkou po jejich službách.


Pouze 10 % dotázaných by si vše zařídilo samo. Cvrčková doplňuje: “Toto zjištění není nijak překvapivé, neboť stále hraje roli faktor “novosti” nového občanského zákoníku i to, že proces prodeje nemovitostí se přes některé pokusy administrativně příliš nezjednodušuje. Zajímavé bude sledovat, zda na poptávku po právních službách v souvislosti s převody nemovitostí bude v budoucnu mít vliv posílení principu materiální publicity katastru nemovitostí zavedené v souvislosti s novým občanským zákoníkem, kde by v brzké době mělo skončit poslední přechodné období jeho omezené aplikace.”

Byl pro vás článek přínosný?