Hlavní navigace

Přípustná míra veřejné podpory od 1. července 2014

11. 8. 2014

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Nařízením vlády ze dne 25. června 2014 dochází ke změně nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky.

Přípustná míra veřejné podpory pro investiční akci se oproti dosavadnímu stavu snižuje: Ve všech regionech soudržnosti v České republice nesmí překročit 25 %, vyjma regionu soudržnosti Praha, v němž jako celku není přípustná žádná míra veřejné podpory.

Toto nařízení nabylo účinnosti 1. července 2014. Pro řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto nařízení a řízení do tohoto dne pravomocně neskončená budou použity míry veřejné podpory stanovené nařízením vlády č. 596/2006 Sb., ve znění před novelizací. Obdobně jako doposud je podpora krácena na 75 % (tj. přípustná míra veřejné podpory nesmí překročit 18,75 % pro investiční akci)v případě, že investiční akce nebude realizována ve vybraných regionech nebo ve vymezených oborech zpracovatelského průmyslu. V souvislosti s novelou zákona o investičních pobídkách, předpokládanou začátkem roku 2015, lze očekávat změnu i v podmínkách krácení veřejné podpory.

 

   

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?