Hlavní navigace

Proč přejít na cloudové ERP

30. 8. 2019

Sdílet

 Autor: © S.John - Fotolia.com
Co vede podniky k přechodu na cloudové ERP systémy a jaké jsou hlavní přínosy tohoto kroku? Podíl evropských firem, které vy­užívají cloudové aplikace pro plánování podnikových zdrojů (ERP), stoupl v období 2010–2015 z 21 % na 36 % a nový cloudový ERP software loni dosáhl dvoutřetinového podílu na globálním trhu.

ERP získává výraznější úlohu v běžném řízení podniků, především díky svému potenciálu šetřit čas a peníze, což má samozřejmě vliv na hospodářské výsledky. Podniky, které ERP již využívají, se nyní stále častěji zabývají otázkou, co by jim přinesl přechod do cloudu a zda je pro ně mezi prvořadými prioritami.

 

1. Snížení nákladů
Cloudové ERP systémy mívají oproti tradičním, lokálně provozovaným systémům nižší implementační náklady. Není nutné nijak instalovat nebo upravovat hardware, což znamená, že software může být zaveden a zprovozněn zcela bez přerušení provozu. Odpadá údržba serverů, takže ubude práce IT oddělení. Rozšiřování a aktualizace softwaru probíhají v cloudu, opět bez plošného přerušení provozu. Přechod do cloudu tedy znamená mnoho ušetřených hodin práce.
Tím, že odpadá zajišťování hardwarové stránky, klesají také vstupní investice. Cloudové ERP systémy jsou k dispozici ihned a za paušální měsíční poplatek. Otázka, zda užívat technicky nejpokročilejší software, již nevyžaduje složité kalkulace návratnosti investic. Princip cloudového modelu také vylučuje přesluhování zastaralého systému z ekonomických důvodů – odpadají veškeré náklady typicky spojené s modernizací softwaru a příslušného hardwaru.

 

2. Vzdálený přístup
Zaměstnanci mohou mít plnohodnotný přístup ke cloudové ERP platformě při práci na dálku stejně jako od stolu v kanceláři. I když je pracovník mimo kancelář – na jednání, školení a podobně – může kdykoli nadřízenému obratem odpovědět například na dotaz ohledně čtvrtletní uzávěrky. Přínosem pro zaměstnance je i okamžitý přístup k aplikacím ihned po připojení. Nemusí iniciovat VPN tunel nebo se připojovat prostřednictvím pomalého vzdáleného portálu, a ztrácet tím drahocenný čas.
Cloudový ERP software vyhovuje potřebám moderních způsobů práce. Zaměstnancům umožňuje pohodlně pracovat odkudkoli, podporuje mobilní zařízení a má speciálně uzpůsobená uživatelská rozhraní. Nadnárodní korporace s geograficky rozptýlenými pobočkami nemají s přístupem do cloudového systému žádné potíže.
Zaměstnance neomezuje ani užívání služebních zařízení – nemusejí s sebou nosit těžký firemní notebook, aby večer nebo přes víkend doma dokončili drobný, ale naléhavý úkol. Cloud také znamená univerzální přístup neomezený rozpočtem. Podnik nemusí investovat do speciálního vybavení nebo z ekonomických důvodů omezovat počet uživatelů systému. Zaměstnanci mohou ke cloudovému ERP snadno přistupovat ze svých soukromých zařízení nebo sdílených firemních strojů.

 

3. Business intelligence (BI)
Cloudové ERP systémy jsou inovativní, protože je lze snadno integrovat s dalšími nástroji, které usnadňují chod podniku. Získávání informací je snadné, mohou-li se aplikace business intelligence (BI) napojit na utříděné datové úložiště a záznamy aktivity uživatelů z ERP.
Cloudové ERP platformy samy analytické funkce často obsahují. Oprávnění pracovníci a manažeři mohou data podrobně zkoumat z různých pohledů jako podklad pro důležitá rozhodnutí. Představenstvo si při zasedání může promítnout aktuální grafy a přehledy. Veškeré výstupy jsou generovány v reálném čase, bez čekání na periodické aktualizace systému. Díky vyšší úrovni přístupu k datům a transparentnosti BI schopností poskytují cloudové ERP platformy přesnější informace než tradiční systémy.

soutez_casestudy

 

4. Vyšší bezpečnost
V neposlední řadě se u cloudových ERP setkáváme s progresivním pojetím bezpečnosti. Kyberbezpečnostní opatření jsou centralizovaná a flexibilní a umožňují jemně odstupňované nastavení přístupových oprávnění.
Cloudové platformy jsou vybavené bezpečnými bránami pro vzdálený přístup a systémy pro správu dokumentů, které brání stahování a lokálnímu ukládání citlivých informací, aby nemohlo dojít k jejich úniku. Implicitní pravidla pro nakládání s informacemi zajišťují soulad s platnými legislativními předpisy.
Bezpečnostní opatření brání ztrátě dat a zajišťují řádné ověření uživatelů při přístupu do systému jako celku. Podniky mají i možnost nastavit oprávnění pro správce a nedovolit pracovníkům IT přístup například k personální agendě.
Cloudová ERP řešení obecně vykazují nižší náklady a vyšší flexibilitu a bezpečnost než tradiční lokálně provozované systémy. Každý, kdo uvažuje o rozšiřování, modernizaci nebo výměně svého ERP systému, by proto měl zvážit, zda nenastal čas na přechod na cloud.

Byl pro vás článek přínosný?