Hlavní navigace

Proč společnosti, které využívají data, dosahují lepších rozhodnutí?

14. 6. 2023

Sdílet

Práce s daty Autor: Depositphotos
Vzhledem k tomu, že se společnosti vyrovnávají s náročnými tržními podmínkami a reagují na rostoucí úrokové sazby a náklady na podnikání, je role, kterou mohou sehrát data při strategických rozhodnutích, důležitější než kdy jindy. Přesto ale existence dat automaticky nezaručuje, že podniky budou přijímat rozhodnutí založená právě na datech.

Nový průzkum společnosti Salesforce uskutečněný mezi téměř deseti tisíci vedoucími pracovníky firem po celém světě ukazuje, že 80 % sice tvrdí, že data jsou pro rozhodování v jejich organizaci klíčová, ale 41 % uvádí, že datům nerozumějí, protože jsou příliš složitá nebo nejsou dostatečně dostupná.

V dnešní době se ale každá společnost musí řídit daty. Tento posun však není snadný – ne proto, že by firmy data neměly, ale proto, že jich mají příliš mnoho. Se správnými nástroji a školením přitom mohou vedoucí pracovníci a jejich týmy činit lepší rozhodnutí, maximalizovat efektivitu a stavět své zákazníky do středu všeho dění.

Propojení dat pro snazší přijímání zásadních obchodních rozhodnutí

Vzhledem k očekávanému zdvojnásobení množství dat do roku 2026 vyžaduje přeměna jejich objemu na potřebnou hodnotu vybudování podnikové kultury založené na datech – včlenění dat do provozu, myšlení a identity organizace.

Podle výzkumu společnosti Salesforce přitom více než dvě třetiny (67 %) vedoucích pracovníků firem v současné době nevyužívají data k rozhodování o tvorbě cen v souladu s ekonomickými podmínkami, například s inflací. Kromě toho pouze 17 % vedoucích pracovníků využívá data k tomu, aby se řídili přijatými klimatickými cíli.

Prvním krokem, který mohou organizace učinit k vybudování datové kultury, je rozšíření přístupu ke svým datům, jejich zpřístupnění a otevření většině zaměstnanců, nejen týmům IT nebo analytikům. Důležité je investovat do nástrojů, které jim umožní tato data využívat způsobem, který nenaruší bezproblémový průběh jejich práce. To znamená žádné přeskakování mezi aplikacemi, přesouvání karet nebo přepínání programů. Bezproblémový a snadný přístup umožní zaměstnancům přijímat lepší rozhodnutí na všech úrovních organizace.

Nedostatečné dovednosti v oblasti datové gramotnosti jsou trvalou překážkou, která brání vedoucím pracovníkům firem využívat data v praxi a dosahovat lepších obchodních výsledků. Třetina (33 %) vedoucích pracovníků podniků postrádá schopnost generovat poznatky z dat; téměř 30 % uvádí, že jsou dokonce zahlceni příliš velkým množstvím.

Kromě podpory obchodních plánů je klíčovou součástí zavádění datové kultury také zvyšování odolnosti organizace. Kvůli řešení obav z nedostatku datových dovedností plánuje 73 % společností pokračovat nebo zvýšit výdaje na datové dovednosti a školení zaměstnanců.

Maximalizace efektivity a zákazník v centru pozornosti

Pokud jsou data a analytika správně integrovány a využívány, umožňují společnostem maximalizovat investice do technologií a odhalit příležitosti, které podporují obchodní strategii a posilují důvěru zákazníků.

Společnosti nemohou správně porozumět svým zákazníkům, pokud nemají k dispozici všechna relevantní data jako jediný zdroj pravdy. Větší podniky dnes mají v průměru 1061 různých aplikací pro zajištění provozu svého podnikání. To je 1061 potenciálních verzí jednoho zákazníka a 1061 záznamů o každém zákazníkovi.

Efektivním využitím síly datové vědy, strojového učení a integrace dat v reálném čase se přitom mohou vytvářet bezproblémové, propojené a hyperpersonalizované zákaznické zkušenosti, díky nimž je zákazník středem všeho, co dělá. Téměř tři čtvrtiny vedoucích pracovníků (73 %) věří, že data budují také důvěru v obchodní konverzaci.

soutez_casestudy

Inovace v oblasti umělé inteligence (AI) způsobují, že data nejsou pro dnešní zaměstnance tak děsivá a že se odbourávají bariéry v učení. Pronikání této inteligence do každodenních aplikací nám tak umožňuje chápat souvislosti kolem dat, která vidíme před sebou, a dává tradičně lidem, kteří se nezabývají daty, důvěru, aby mohli činit a jednat na základě informovaných rozhodnutí.

Všechny tyto investice do kultury založené na datech přispívají také ke snížení nákladů, zvýšení produktivity a vyšší spokojenosti zákazníků, což je ještě důležitější, protože zákazníci se snaží dosáhnout úspěchu v náročném ekonomickém prostředí.

Byl pro vás článek přínosný?