Hlavní navigace

Průmysl a zahraniční obchod na výbornou, stavebnictví čtyři minus

Sdílet

Aktuální komentář k datům Českého statistického úřadu, zveřejněným 7. června.

Duben potěšil. Český průmysl roste už druhý měsíc dvojciferným tempem a zakázky stoupají podstatně rychleji než produkce. Ve srovnání s dubnovými obchodními bilancemi let 1993 až 2010 je ta letošní rekordní. A co se meziročních temp týká, už za první dva měsíce byl český export v unijní první pětce nejúspěšnějších, stejně jako import. Vývozní dynamika sílí, v dubnu byla meziročně zhruba stejná jako ve stejném měsíci předkrizového roku 2008. Tolik o úspěších. Další z pilířů reálné ekonomiky se však dál potácí v minusech – dubnová stavební produkce byla o sedminu nižší než loni, ve stále červenějších číslech je evropskými penězi živené inženýrské stavebnictví. Bytová výstavba naskočila jen opticky.

 

Drahomíra DubskáObchod zbožím se překonává 

Exportéři bodují, koruna-nekoruna. Vyvezli zboží v hodnotě o 23 mld. korun vyšší než loni. Posílení směnného kurzu proti euru o téměř 6 % a proti dolaru o 7,5 % je jistě handicap, ale český vývoz přesto akceleruje. Dubnové hodnoty byly vyšší než průměr za první tři měsíce letošního roku a přesáhly také úroveň konjunkturního roku 2007. Silnějšího dubnového exportního výkonu v podobě miliard za zboží – v nominálním vyjádření – dosáhla ČR pouze v roce 2008.

Rostoucí tempo dovozu patrné od počátku roku a signalizující oživení české ekonomiky se v dubnu mírně snížilo. Dá se však předpokládat, že patří k nejvyšším v Evropě, protože trend započatý v prvních měsících roku dále pokračoval. Např. německé importy byly meziročně v kumulaci za leden a únor nadále v záporu (německé hospodářství je však dovozně méně náročné než česká ekonomika). I přes tamější silnější oživení ve srovnání s ČR bylo v dubnu tempo českého exportu na německý trh nižší než dynamika celkových vývozů z ČR.

O složité cestě k návratu ekonomiky na předkrizovou úroveň však hovoří i fakt, že dovoz ropy byl v objemech o 17 % nižší než před rokem a také slabší než letošní průměr. Celkové dovozy do ČR byly v dubnu jen mírně vyšší než měsíční průměr roku 2006. V exportu bylo tempo vývozu strojů a dopravních prostředků pod dynamikou celkových exportů – to také nebývalo v konjunkturních zlatých časech zvykem – jeho přebytek však byl o miliardu lepší než loni. O více než dvě miliardy se zhoršil deficit ve skupině, kam patří i obchod s ropou a plynem (dovoz ropy v hodnotě vylétl o čtvrtinu!), což však vykompenzovalo výrazné zlepšení přebytku v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím.

 

Míří průmysl k předkrizovým časům? 

Průmysl naskočil a jede. Ostře sledovaná proporce mezi tempy produkce a nových zakázek ukazuje pozitivní výhled i pro budoucnost. Zejména objednávky ze zahraničí stále výrazně rostou, ale dvojciferné meziroční zvýšení ukazují i celkové zakázky – poptávka je především po hutních výrobcích, automobilech a vystaráno má i strojírenství. Tedy vesměs odvětví, která v dubnu přispěla nejvíce k meziročnímu růstu průmyslu. I v budoucnu by měly mít práce dost. Uvidíme, zda se tento vývoj promítne do počtu přijímaných pracovníků. Přetrvávající dopady krize na zaměstnanost v českém průmyslu byly totiž patrné i v dubnu (proti stejnému období loni ubylo ve větších podnicích více než 6 % zaměstnanců).

Pokud jde o pohled na posledních šest let, trendová složka, kterou Český statistický úřad obohacuje analyticky vývoj průmyslové produkce také na bázi průměrných měsíčních hodnot roku 2005, ukazuje v rozkladu časové řady poněkud překvapivé zjištění, že český průmysl ani v roce 2009 neklesl v trendových tempech pod nulovou hranici.

 

Bytová výstavba neožila 

Stavebnictví trpí. Dubnový propad byl sice o něco mírnější než v prvních třech měsících, ale –15,3 % není o moc lepší než –17 % v březnu, kdy v 27 členských státech Evropské unie klesla stavební produkce jen o 2,4 % (evropský průměr byl však ovlivněn růstem stavebnictví dvou velkých ekonomik a mnoho dalších zemí se s propadem odvětví vyrovnává také). Zdálo by se, že první vlaštovkou je po delší době rostoucí počet zahajovaných bytů, ale opět je tu ale: i když se zahajovaná výstavba bytů v bytových domech zvýšila meziročně o pětinu, v dubnu 2009 o drastických 50 % meziročně poklesla. Takže srovnávací základna bere vítr z plachet jakémukoli optimismu.

 

Co může kdy pomoci 

Česká republika a také Slovensko mají v Evropě jedno specifikum, které bývá v debatách o stupni ekonomické vyspělosti země zmiňováno jako negativum. Průmysl (zejména zpracovatelský) má ve struktuře jejich ekonomik významný podíl, v míře podstatně vyšší než je evropský průměr. Nynější oživení cyklických odvětví v české ekonomice promítnuté do temp celkové průmyslové produkce a zahraničního obchodu oživilo i naději na relativně rychlý výstup ekonomiky z recese – z tohoto pohledu se teď může zdát současná struktura české ekonomiky faktorem příznivým. Zatracovaný vysoký podíl průmyslu na ekonomickém výkonu země se tak paradoxně stal v nynější situaci výhodou.

 

Autorka je analytička Českého statistického úřadu  

 

Text informací o vývoji zahraničního obchodu, průmyslové produkce a stavebnictví za duben 2010 vydaných dnes v 9 hodin lze najít na následujících stránkách Českého statistického úřadu: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cvzo060710.doc

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpru060710.doc

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/csta060710.doc

 

CS24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?