Hlavní navigace

Průzkum: Kolik u nás vydělávají top manažeři

14. 3. 2022

Sdílet

CEO Autor: Depositphotos
Průzkum Executive Salary Survey 2021 (EXESS21) zkoumal manažerské odměňování z perspektivy nastavení základních mezd a motivačních bonusů, problematiku leadershipu a kariérních změn českých seniorních manažerů a manažerek.

Snahou průzkumu bylo přiblížit komplexní tematiku manažerského odměňování, leadershipu a chování manažerů při kariérní změně. Executive Job v průběhu roku 2021 ve spolupráci s Vissto Solutions uskutečnil nejrozsáhlejší manažerský průzkum v České republice, který vznikl z odpovědí 1500 top manažerů a manažerek firem napříč všemi odvětvími. Data a výstupy průzkumu popisují aktuální trendy ve světě manažerů a manažerek v České republice. Zároveň však slouží jako efektivní manuál pro orientaci firem a jednotlivcům na trhu práce při efektivním nastavení manažerských mezd a systematiku bonusů.

Co se dozvíte v článku
  1. Trendy v manažerském odměňování v roce 2021
  2. Velmi podrobný průzkum EXESS21
  3. Jaký je tedy příjem top manažerů ve firmách
  4. Jak si stojí leadership a jaké formy vedení jsou u nás nejčetnější
  5. Co je v oblasti leadershipu největším motivátorem
  6. Kariérní změny

Trendy v manažerském odměňování v roce 2021

Pro nastavení mezd manažerů ve společnost je bezpochyby důležitý výsledný balíček manažerských odměn. Ten musí být efektivní a konkurenceschopný, manažery musí motivovat k výkonné práci a odpovídat jejich odpovědnosti za prováděnou špičkovou práci. V loňském roce řada firem reagovala na probíhající pandemii covidu snížením manažerských odměn u ředitelů v top managementu, což je věc, která se dotkla nejvíce výrobních a průmyslových společností.

To odpovídá situaci ve světě, když průzkum Chief Executive’s 2021 CEO & Senior Executive Compensation survey, realizovaný ve Spojených státech na jaře 2021 potvrdil, že na 40 % společností snížilo v roce 2020 platy svých CEO. Poklesy ale nebyly tak velké, jak se očekávalo. Většina firem, které loni snížily mzdy, se v roce 2021 dostala na před covidovou úroveň a některé z nich naopak zvýšily platy svých generálních ředitelů v reakci na to, jak jejich firma dokázala zvládat pandemickou situaci.

Další studie, Aon (Allen & Harden 2021) udává, že mzda generálních ředitelů vzrostla meziročně 2019/2020 o 5 %, zatímco v letech 2018/2019 to bylo o 9 %. Pětiprocentní nárůst však odpovídá historickým normám.

V návaznosti na zahraniční trendy proto EXESS21 sledovala, do jaké míry ovlivnila pandemie příjmy top manažerů v České republice. Pozitivním zjištěním bylo, že výsledky nevypadají tak dramaticky, jak by se na základě světových trendů mohlo zdát. 60 % manažerů nepocítilo vliv současné pandemické situace na svém příjmu. Necelých 30 % uvedlo, že došlo ke snížení jejich mzdy – nejčastěji do 10 %. Pro více jak 5 % manažerů došlo ke snížení o víc jak 50 %. Desetina manažerů pak uvedla, že v době pandemie došlo naopak ke zvýšení jejich mzdy. Dopady globální pandemie a války na Ukrajině budou jistě patrné v manažerském odměňování letos i příští rok, jak si povede finanční ohodnocení top managementu ve firmách přinesou výzkumy za tento – EXESS22 – i následující roky.

Velmi podrobný průzkum EXESS21

Sběr dat pro EXESS21 byl proveden v takové míře detailu, který v Česku nemá obdoby. To proto, aby firmám nabídl podloženou pomoc s nastavením efektivních a konkurenceschopných odměn na manažerských pozicích. Dotazník zjišťoval nastavení základních mezd, finančních bonusů a finančních a nefinančních benefitů. Navíc zkoumal trendy v českém leadershipu a chování při kariérních změnách manažerů a manažerek.

Jaký je tedy příjem top manažerů ve firmách

Zatímco v USA je průměrná roční mzda manažera na pozici CEO 156 170 USD, v Německu je to 135 308 € a ve Francii 147 452 € (zdroj: payscale.com). Průměrná mzda českého manažera lehce překračuje 117 500 korun měsíčně a průměrný roční bonus činí 305 000 korun. Ročně si přijde na 1,7 milionu korun. Kolísání kolem této hodnoty ovlivňuje řada faktorů, jako je úroveň seniority, velikost firmy, region či pohlaví.

V českém top managementu je rozdíl mezi průměrným platem mužů a žen stále velice rozdílný, zatímco průměrná měsíční mzda manažera je 121 200 Kč, u manažerky je to jen 100 000 Kč. Rozdíl mezi bonusy mužů a žen jsou též značné, manažeři si průměrně přijdou na roční bonus 326 700 Kč, ženy pak jen na 201 300 Kč. Podíl mužů a žen v českém vyšším managementu je 84 ku 16 %.

Nepřekvapí, že nejvyšší mzdy i bonusy mají generální ředitelé a ředitelky, CEO firem, přijdou si průměrně na 151 600 Kč měsíčně v základní mzdě a ročně na bonus 540 000 Kč. O úroveň níže, tedy na pozicích Cx0 („x“ značí např. CFO, CHRO, CIO apod.) je průměrná mzda u nás 126 400 Kč měsíčně a roční bonus atakuje hranici necelých 323 000 korun. Průměrná mzda manažerů v největších firmách dosahuje v průměru 147 000 Kč/měsíc, ve středních firmách 109 000 Kč/měsíc, v malých pak 84 000 Kč/měsíc. Nejvíce si manažeři a manažerky vydělávají mezi 45–49 lety věku.

Průměrná mzda a bonusy manažerů na jednotlivých úrovních seniority.

Tabulka 1. Průměrná mzda a bonusy manažerů na jednotlivých úrovních seniority.
Zdroj: Executivejob.cz.

Průměrná mzda a bonusy manažerů dle velikosti (obratu) společností.

Tabulka 2. Průměrná mzda a bonusy manažerů dle velikosti (obratu) společností.
Zdroj: Executivejob.cz.

Jak si stojí leadership a jaké formy vedení jsou u nás nejčetnější

Zahraniční studie potvrzují, že pro udržení špičkového talentu ve firmě je třeba klást důraz na nastavení příjemné firemní kultury a budování vzájemné důvěry, oproti mikro manažerskému kontrolování zaměstnanců (viz např. McKinsey & Company 2021). Jaká je situace u lídrů v českém byznysu, jaké mají zkušenosti s vedením lidí a jak přistupují k motivaci svých týmů?

Podle výsledků průzkumu EXESS21 mají čeští manažeři a manažerky (úrovně B až B-4) zkušenosti s vedením týmu v průměru 12,5 let. Průměrná velikost týmu je 93 lidí, z toho deset přímých podřízených. Data také ukazují, jaké jsou trendy v jejich manažerském stylu. Top manažeři se nejčastěji drží demokratického stylu (31,3 %), prostřednictvím kterého se snaží podporovat vzájemnou důvěru a spolupráci – své podřízené vnímají jako partnery, zapojují je do rozhodování. Druhým nejčastěji používaným stylem vedení lidí je tzv. koučovací styl (28,0 %) prostřednictvím kterého se snaží povzbuzovat své podřízené, kterým projevují svou důvěru. Naopak pro naprostou většinu manažerů je zcela neakceptovatelný příkazový styl (1,2 %).

Co je v oblasti leadershipu největším motivátorem

Je to důvěra – ať už směrem do vlastního týmu nebo od svého nadřízeného. Důvěra manažerům nechybí, protože jí podle svých slov dostávají, ale také jí sami motivují své týmy.

Manažeři nejčastěji snaží motivovat své podřízené prostřednictvím podpory a osobním příkladem, nicméně je otázka, jak se jim to daří, jelikož jak podpora, tak osobní příklad nejsou vnímány jako top motivátory směrem od nadřízeného. Zajímavý je pohled na finanční bonusy, které chybí manažerům v motivaci jako druhé nejvíce, ale zároveň priorita šéfů motivovat bonusy je až na samém chvostu priorit a tím pádem i velmi výrazně v motivaci manažerům chybí.

Zajímavým tématem je pak vhodný manažerský styl jako motivátor. Z výsledků výzkumu je patrné, že právě vhodný manažerský styl je to, co manažerům nejvíce schází od jejich nadřízených a současný manažerský styl jejich nadřízeného pro ně není motivující. Ve vztahu k vlastnímu týmu se manažeři o vhodný styl snaží, ale očividně jej neřadí mezi tři nejdůležitější motivátory svých podřízených, ačkoliv sami osobně ho u svých nadřízených postrádají.

Kariérní změny

Velmi důležitou součástí průzkumu je sekce zaměřená na oblast kariérních změn. Jak se obvykle chovají při změně zaměstnání a co je pro ně klíčové při výběru nové firmy? Data ukázala, že příliš velkou roli nehraje loajalita k firmě. Pokud by měnili zaměstnání, více jak tři čtvrtiny (76 %) by preferovalo odchod k jinému zaměstnavateli a jen necelá čtvrtina (24 %) by preferovala povýšit či zůstat ve své aktuální společnosti.

Jedním z významných motivátorů změny je samozřejmě výše mzdy. Při změně práce manažeři požadují v průměru o 16,2 % více, než mají na své současné pozici.

soutez_casestudy

Při hledání nového zaměstnání hraje roli pro nejvíce manažerů ne zcela překvapivě konkrétní náplň práce na nové pozici, druhou prioritou je osobnost majitele či přímého nadřízeného, což je ale také nejčastější faktor důvodu odchodu ze současné pozice jinam.

Další podrobnosti včetně grafů a metodologie provedeného výzkumu EXESS21 můžete nalézt na stránkách Executivejob.cz. Zde se také můžete registrovat k prováděnému průzkumu za tento rok (EXESS22).

Byl pro vás článek přínosný?