Hlavní navigace

Půl miliardy na prezentaci podniků

Sdílet

Od 1. března do 30. června mohou podnikatelé podávat projekty s žádostí o dotaci na prezentaci své produkce a služeb v zahraničí.

O finanční podporu z programu Marketing, který se součástí Operačního programu podnikání a inovace (OPPI), se mohou ucházet malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií a sídlem v České republice, mimo hlavní město Prahu. Pražské podniky se mohou do programu zapojit pouze v případě, že budou na veletrhu či výstavě prezentovat výrobky nebo služby své regionální pobočky. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 300 tisíc korun, maximální hodnota není stanovena. Podpora z fondů EU bude poskytována ve výši 50 procent způsobilých výdajů – tedy nákladů, které byly vynaloženy v souvislosti s projektem.

CS24

Žádosti o dotace bude přijímat agentura CzechInvest. Už nyní však mohou podnikatelé konzultovat své připravované projekty buď v regionálních kancelářích CzechInvestu, nebo na centrále v Praze. Regionální kanceláře pomohou i se založením takzvaného master účtu, který je potřeba při spravování projektu v online aplikaci eAccount.

Se svými dotazy se mohou zájemci obracet na informační linku o programech podpory podnikání 800 800 777, která je jim zdarma k dispozici ve všední dny od 9 do 13 hodin. Své podnikatelské záměry, dotazy k aplikaci eAccount nebo k možnosti získání elektronického podpisu lze konzultovat také v síti 13 regionálních kanceláří CzechInvestu, a to v pracovní dny od 8 do 16.30 hodin. Více informací na http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare.

Byl pro vás článek přínosný?