Hlavní navigace

Ratihabice zákonných opatření upravujících daňové zákony od roku 2014

6. 12. 2013

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Nově ustavená Poslanecká sněmovna schválila zákonná opatření Senátu v daňové oblasti. Jedná se o novou úpravu daně z nabytí nemovitých věcí a novelizaci ostatních daňových zákonů.

Připomínáme hlavní změny platné od roku 2014: 

Daň z příjmů

 • · integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů;
 • · prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky;
 • · zvýšená podpora výzkumu a vývoje;
 • · zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám;
 • · zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely;
 • · nový odpočet na podporu odborného vzdělávání a zvýšení daňově odčitatelného motivačního příspěvku na žáka nebo studenta vysoké školy;

Daň z nabytí nemovitých věcí

 • · v případě koupě nebo směny nemovité věci zůstává standardně i nadále poplatníkem převodce; nabyvatel bude poplatníkem pouze v případě, že se tak smluvní strany dohodnou;
 • · zrušení osvobození od daně v případě vkladu nemovitosti do základního kapitálu.

Daň z přidané hodnoty

 • · zdanění převodu pozemků, na nichž je zřízena stavba či inženýrská síť;
 • · uplatnění ručení za neuhrazenou daň z přidané hodnoty v případě poskytnutí úplaty na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet pouze tehdy, překročí-li úplata 700 000 Kč;

 

Novela zákona o DPH není bohužel zcela jednoznačná zejména v otázce převodů nemovitostí, resp. pozemků. Jedná se především o: 

 • uplatnění sazby DPH u pozemků, zejména v případě převodu bytových jednotek či pozemků se stavbou, které naplňují definici sociálního bydlení;
 • uplatnění DPH či osvobození u pozemků/parcel, které přiléhají k zastavěným parcelám;
 • stanovení základu daně u převodu pozemků, u nichž byla/bude přijata záloha do konce roku 2013;
 • uplatnění lhůty pro osvobození (tříleté či pětileté) u převodu pozemků, na nichž je zřízena stavba či inženýrská síť, která byla nabyta před 1. lednem 2013 (kdy byla prodloužena lhůta pro osvobození ze tří na pět let od první kolaudace či prvního užívání stavby);
 • uplatnění DPH u pozemků, na nichž je zřízena pouze inženýrská síť (byť jen na části);
 • vymezení pozemků, na nichž je zřízena stavba či inženýrská síť, a zda se jedná pouze o konkrétní parcely či i další parcely tvořící s těmito parcelami jeden celek. 

Je zřejmé, že odpovědi na tyto otázky mohou v mnoha případech značně ovlivnit hospodářský výsledek budoucího převodu takových nemovitostí a některá osvědčená řešení, která byla použita při minulých změnách zákona o DPH, již nemusí být nadále použitelná.

 

Některé z těchto otázek budou také projednávány se zástupci Generálního finančního ředitelství v rámci koordinačního výboru Komory daňových poradců v druhé polovině prosince. O výsledcích tohoto jednání Vás budeme informovat prostřednictvím mimořádných Finančních aktualit. Jednotlivé problematické oblasti s Vámi rádi prodiskutujeme osobně.

 

 

CS24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?