Hlavní navigace

Roboty změní roli manažerů

28. 8. 2019

Sdílet

 Autor: paixabay.com
Nástup robotizace významně ovlivní podobu moderních pracovních sil. Pro finanční ředitele je v souvislosti s robotizací řada výzev - primárně budou muset kontrolovat, zda se investice do automatizace vyplatí.

Řadu zaměstnání díky pokročilé automatizaci nebudou muset v blízké budoucnosti vykonávat lidé. Podle loňské studie společnosti PwC mohou roboty do poloviny 30. let 21. století nahradit živou pracovní sílu na zhruba 30 procentech pozic. A v první vlně, která již započala, vstupují vysoce automatizované systémy, tzv. servisní roboty, do typicky administrativních činností, často ve finančních službách. Ačkoli se podobné predikce konzultačních firem více či méně kvantitativně rozcházejí, všechny se shodují na tom, že se skladba pracovních sil výrazně změní.

 

Běžní zaměstnanci se budou muset adaptovat na nové, vysoce výkonné a přesné robotické kolegy. Změna nastane také ve způsobu interakce. Namísto ovládání a nastavování s nimi budou v podstatě komunikovat. Vzniknou smíšená, hybridní pracoviště, která vznesou nové požadavky nejen na lidské a robotické kolegy, ale také na jejich management.

 

Nadcházející změny se významně dotknout také vedoucích a řídících zaměstnanců. Oproti minulosti se budou muset vypořádat s řízením hybridních týmů, v nichž významnou úlohu sehrají roboty. Kromě řady tzv. měkkých dovedností, jimiž měli mimo jiné disponovat doposud, si pod tlakem okolností osvojí také technické, datově řízené myšlení, které využívají jejich noví, robotičtí podřízení. Konzultanti společnosti PwC předpokládají, že vzniknou nové pozice typu CRO – Chief Robotics Officer. Jejich role ale nebude mít přesah do běžného, každodenního provozu.

 

Manažerská adaptace

Manažeři se podle konzultantů společnosti PwC vydávají na zhruba desetiletou cestu adaptace. V jejím průběhu se změní jejich organizace i role. Mimo jiné by měli postupně začít identifikovat nedostatky ve vlastních znalostech a schopnostech a osvojovat si nové, povětšinou technologické, kompetence. Průběh adaptace nebude mít stejnou podobu ve všech oborech, některých se dotkne více, některých méně. Kompletní náhrada manažerů roboty zatím není na programu dne, nelze ji ale v určitých situacích vyloučit.

 

Vedoucí a řídící pracovníci, tzv. úrovně C, by v zájmu své úspěšné budoucnosti měli zvážit následující témata či otázky. Jak se připravit na nástup robotizace ve svém oboru? Co se změní v mé organizaci? Jaké typy lidí, zaměstnanců budou zapotřebí a co se změní v jejich rolích? Jak řídit hybridní pracovní prostředí a zajistit harmonickou koexistenci robotických a lidských pracovníků?

 

Od výkonných ředitelů (CEO) lze očekávat, že provedou svou organizaci digitální transformací, zohlední přínosy a podpoří nasazení robotů. Současně by ale měli zajistit kontrolu nad implementací umělé inteligence, hybridní kultury a nad úrovní souvisejících znalostí a schopností dalších řídících pracovníků, aby nedošlo k narušení provozu a rozvoje podniku.

 

Před rolí finančních ředitelů (CFO) stojí v souvislosti s robotizací řada výzev. Primárně budou muset kontrolovat, zda se investice do automatizace vyplatí. Nemalé úsilí je čeká na poli souladu s regulatorními požadavky a komunikace s příslušnými orgány i investory. Současně musí zajistit, že automatizované systémy poskytují relevantní podklady pro řízení byznysu a příslušní zaměstnanci je mají pod kontrolou.
Klíčové poslání ředitelů provozu (COO) spočívá ve skloubení hybridní, tj. lidské a robotické pracovní síly. Výsledek by měl přinést v závislosti na odvětví flexibilnější produkční kapacity, nižší náklady nebo vyšší bezpečnost. Rozhodně by se podle konzultantů společnosti PwC měli vyvarovat jakýchkoli investic do automatizace, jež nepřinášejí viditelné přínosy.

Vedoucí manažery správy lidských zdrojů (CHRO) čeká hlavní úsilí na poli vzdělávání, zajišťování kvalifikovaných pracovníků a mimo jiné také v osvětě. Měli by zajistit kulturní soulad lidí a robotů na pracovištích a v důsledku zvyšovat hodnotu zaměstnanců pro organizaci.

soutez_casestudy

Pokročilá automatizace také významně ovlivní oblast marketingu. Ta prochází proměnou, v jejímž rámci se mění z nákladového střediska na generátor tržeb. Ředitelé marketingu se tudíž primárně musejí vypořádat s otázkou relevantního zpracování a vytěžení dat, s analytickými úlohami nejrůznějšího charakteru.
Samotné zavedení pokročilé automatizace do praxe bude spočívat na bedrech ředitelů technologických oblastí (CIO, CTO, CDO, CRO). Nejde však jen o technickou stránku věci. Mimo jiné musejí sladit finanční možnosti organizace, technologickou úroveň infrastruktury a lidských zdrojů a zajistit kybernetickou bezpečnost a soulad s regulatorními požadavky. 

 

Byl pro vás článek přínosný?