Hlavní navigace

Rok 2014 bude pro IPO rekordní

Sdílet

 Autor: © kbuntu - Fotolia.com
Nejvíce kapitálu přinesly IPO na newyorské, hongkongské a londýnské burze a na technologickém burzovním trhu NASDAQ. Výhled na první čtvrtletí 2014 je optimistický – nyní se pro IPO znovu otevírají čínské burzy.

Loni se poprvé od roku 2010 zvýšil jak počet primárních úpisů, tak objem kapitálu získaný emisemi akcií. Rostoucí důvěra investorů a zlepšující se ekonomické ukazatele jsou příslibem dobrých podmínek pro primární úpisy (IPO) i v roce 2014. Podle čtvrtletní studie EY Global IPO Trends se loni, především díky výrazné aktivitě v posledním čtvrtletí, uskutečnilo 864 IPO v celkové hodnotě kolem 163 miliard amerických dolarů.

„Dvouletý pokles na trhu s primárními úpisy loňským rokem končí,“ říká Peter Wells, vedoucí partner transakčního poradenství společnosti EY v České republice. „Důvěru investorů posiluje lepší ohodnocení nabízených podniků a větší stabilita. Zlepšující se makroekonomické podmínky, menší politická nejistota, větší důvěra investorů na klíčových trzích, to všechno celosvětově přispělo k nad očekávání výbornému závěru loňského roku z pohledu IPO.“

„Nastoupený trend bude ve všech regionech pokračovat také v následujících měsících. Intenzivní aktivitu v oblasti IPO očekáváme ve Spojených státech i v Evropě,“ dodává Peter Wells. „Hlavním motorem by měla být aktivita private equity (PE) firem. 182 primárních úpisů, ve kterých PE firmy loni získaly 56,4 miliard amerických dolarů, představovalo přibližně třetinu (35 %) kapitálu získaného prostřednictvím IPO. Po více než roce, kdy byly v Číně primární emise pozastaveny ze strany tamějšího regulátora ve snaze zabránit pádu čínských akcií, je očekávané opětovné otevření čínských akciových trhů pro primární úpisy, což bude hnacím motorem další aktivity v prvním čtvrtletí roku 2014. Odhaduje se, že na primární úpis je připraveno přes sedm stovek asijských podniků.“

 

Primární úpisy v ČR a ve střední Evropě 

Peter Wells, vedoucí partner transakčního poradenství společnosti EY v České republice, komentuje situaci v ČR a ve střední Evropě: 

Zájem o vstup na burzu

„Společností, které každoročně vážně uvažují o primární veřejné nabídce akcií, bývá v České republice většinou kolem deseti. Samotné IPO ale realizuje maximálně jedna či dvě společnosti ročně. Slabý zájem českých společností o získání kapitálu prostřednictvím IPO má několik důvodů: úvěry jsou v České republice relativně snadno dostupné, podniky mají obavu ze ztráty „kontroly“, nejsou ochotné dostát větším nárokům na finanční výkaznictví a přetrvává rezervovaný přístup ke kapitálovým trhům.“ 

Nezájem investorů

„Neuskutečněná penzijní reforma je hlavním důvodem, proč je v České republice ve srovnání s jinými evropskými zeměmi relativně malý zájem o primárních emise akcií. Reforma by mohla výrazně zvýšit poptávku penzijních fondů po domácích akciích.“ 

Účel primárního úpisu akcií

„Většinu primárních úpisů v České republice i v ostatních zemích střední a východní Evropy realizují private equity investoři, kteří tímto způsobem ukončují své investice do společností.Situace ve Spojených státech je zcela opačná. Primární úpisy v USA fungují jako prostředek k získání kapitálu pro další rozvoj firem. Zatímco v celosvětovém měřítku se primární veřejné nabídky podniků vlastněných private equity firmami na celkovém počtu IPO podílejí pouze z 18 %, ve střední Evropě je to obvykle hodně přes 50 % a v některých středo- a východoevropských zemích se jedná téměř o 100 % primárních úpisů.“  

Předpojatost vůči domácímu kapitálovému trhu

„České společnosti často mylně předpokládají, že jim úpis akcií na zahraničním trhu zajistí vyšší likviditu a vyšší ohodnocení společnosti. Důkazy, které by tuto domněnku podporovaly, ale chybí. Například akcie s dvojí kotací, tj. akcie vydané na pražské a současně na některé zahraniční burze, se rok po úpisu obchodují výrazně víc na pražské než na zahraniční burze.“ 

Akciový index

„Jedna z věcí, které emitenti často přehlížejí, je akciový index, ve kterém bude jejich společnost po kotaci zařazena. Správná volba indexu může následnou poptávku po akciích výrazně ovlivnit.“

 

V Evropě bylo méně primárních úpisů, jejich objem ale vzrostl 

V Evropě se loni uskutečnilo 133 primárních úpisů v celkové hodnotě 25,4 miliard amerických dolarů. Ačkoliv jejich počet ve srovnání s loňským rokem mírně poklesl (o 4 %), získaný kapitál je díky několika velkým IPO dvakrát větší. Pokud jde o jednotlivá odvětví, nejvíc kapitálu se podařilo získat finančním institucím, společnostem vyrábějícím spotřební zboží, průmyslovým podnikům a realitním společnostem. Také emitenti plánující IPO v následujících 12 až 18 měsících spadají do nejrůznějších ekonomických odvětví.

„Akciové trhy s primárními emisemi v Evropě začínají ožívat. Po více než tříletém útlumu konečně přišel obrat,“ říká Josef Dobřichovský, ředitel oddělení transakčního poradenství společnosti EY v České republice. „Na trh se vrátily velké primární úpisy. Zásluhu na tom mají zejména private equity firmy – na IPO společností z jejich portfolií připadá téměř polovina (48 %) celkově získaného kapitálu – a privatizace velkých státních podniků formou primárního úpisu. K největším evropským IPO loni patřila veřejná nabídka akcií britské Royal Mail nebo polské společnosti Energa.“

 

Spojené státy v čele 

Světovou jedničkou v oblasti IPO byly v roce 2013 Spojené státy, kde se uskutečnilo 222 úpisů v hodnotě 59,6 miliard amerických dolarů (což představuje 26 % z celkového počtu všech letošních IPO a 37 % veškerého získaného kapitálu). Pro srovnání – v roce 2012 proběhlo ve Spojených státech 133 IPO v hodnotě 46,7 miliard amerických dolarů.

Pokud jde o jednotlivá odvětví americké ekonomiky, nejaktivnější byly loni úpisy ve zdravotnictví, kde se uskutečnilo 49 primárních emisí v hodnotě 8,8 miliard amerických dolarů. Velký zájem investorů přilákaly díky nízkým úrokovým sazbám a vysoké výnosnosti také realitní společnosti, které v USA v rámci 22 IPO získaly celkem 6 miliard amerických dolarů. Dalším úspěšným odvětvím byly IPO technologických společností, které pomocí 39 IPO získaly 7,4 miliard amerických dolarů, a to především díky primární veřejné nabídce Twitteru, která by mohla znovu zvýšit zájem investorů o technologické společnosti obecně.

„Pokud jde o IPO, Spojené státy dosáhly nejlepšího výsledku od roku 2004 a mají všechny předpoklady, aby tento výsledek zopakovaly i v roce 2014. Očekáváme, že o vstup na akciový trh bude usilovat řada společností, které jsou v současnosti vlastněné private equity a venture capital firmami,“ říká Josef Dobřichovský. „Také země Střední a Jižní Ameriky hlásí lepší výsledky než v roce 2012, a to jak v počtu transakcí, tak v objemu získaného kapitálu. Aktivní byl trh primárních úpisů především v Brazílii a Mexiku.“

 

Znouvuotevření akciového trhu v Číně 

Celkový počet primárních veřejných nabídek akcií na asijských trzích by měl loni podle předpokladu meziročně poklesnout ze 414 na 347 IPO. Také výnosy z emisí poklesnou na 44,4 miliard z loňských 56,2 miliard amerických dolarů. Důvod tohoto poklesu je zřejmý – v Číně byly loni na základě zásahu regulačního orgánu primární emise pozastaveny.

„I přes zmrazení čínských akciových trhů koncem roku 2012 jsou výsledky regionu jako celku poměrně dobré. Více primárních emisí i vyšší kapitálové výnosy zaznamenala hongkongská burza, ale také burzy v Japonsku a jihovýchodní Asii. Tento trend by měl pokračovat i v roce 2014,“ říká Peter Wells. „Raketový nárůst IPO očekáváme především v kontinentální Číně a v jihovýchodní Asii. Přispěje k tomu jistě i ekonomický růst zemí sdružených v organizaci ASEAN a jejich intenzivnější hospodářská spolupráce  díky nově vytvořené asociaci ASEAN Economic Community.“

 

Optimistický výhled na rok 2014 

„Věříme, že rok 2014 bude rekordní a že díky lepšící se ekonomické situaci a velkým objemům volných finančních prostředků primárních nabídek výrazně přibude,“ dodává Peter Wells. „Ukáže to už první čtvrtletí – podle našich odhadů by v lednu až březnu 2014 mohlo být na světových burzách nově upsáno 250 až 300 společností za 35 až 45 miliard amerických dolarů. To by odpovídalo výsledkům prvních čtvrtletí z úspěšných let 2005 až 2008. Největší aktivitu čekáme mezi technologickými a realitními společnostmi a v sektoru finančních služeb.“

 

Globální IPO podle ekonomických odvětví, leden–prosinec 2013

ICTrocenka

Ekonomické odvětví

Počet transakcí

Podíl na celkovém počtu v %

Výnosy (v mil. USD)

Podíl na celkových výnosech v %

Průmyslová výroba

116

13,4 %

18547

11,4 %

Technologie

116

13,4 %

10073

6,2 %

Reality

94

10,9 %

25647

15,7 %

Zdravotnictví

92

10,6 %

10934

6,7 %

Finanční služby

89

10,3 %

24061

14,8 %

Spotřební zboží a služby

78

9,0 %

12898

7,9 %

Energetika

72

8,3 %

22745

14,0 %

Materiálová výroba

59

6,8 %

6652

4,1 %

Zboží běžné spotřeby

49

5,7 %

10169

6,2 %

Maloobchod

45

5,2 %

6496

4,0 %

Média a zábavní průmysl

39

4,5 %

10475

6,4 %

Telekomunikace

15

1,7 %

4318

2,6 %

Celkem

864

100,0 %

163015

100,0 %

 

 

Byl pro vás článek přínosný?