Hlavní navigace

Role finančních expertů ve firmách se mění

16. 4. 2020

Sdílet

 Autor: © Gorilla - Fotolia.com
Profese účetních a finančních expertů se mění k nepoznání. Hlavním zdrojem těchto změn je stále rychlejší uplatňování nových technologií.

Tyto technologie nahradí nebo pomohou při běžné účetní agendě, jako je zpracování a vkládání dokladů do systému nebo příprava finančních výkazů. Finančním odborníkům se tak uvolní ruce, aby se mohli soustředit na analýzu a interpretaci dat, identifikaci vhodných technologií či určování strategií. Vyplývá to z nedávné studie Připraveni na budoucnost: Kariéra v účetnictví v novém desetiletí (Future Ready: Accountancy careers in 2020s), kterou připravila oborová vzdělávací organizace ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

 

„Rychlost, s jakou tyto trendy ovlivní změny rolí, je ohromná, a finanční manažeři, účetní i auditoři se musejí na novou situaci připravit. Schopnost osvojovat si rychle nové informace bude pro náš obor zcela zásadní,“ komentovala rozvoj oboru Viera Kučerová, ředitelka českého zastoupení ACCA.

 

Trendy na postupu

 

Studie ACCA podrobně rozebírá i dvacet klíčových trendů, které již nyní výrazně ovlivňují obor financí a přinášejí změny do všech odpovídajících profesí. Tyto trendy se často uplatní podobně i v jiných oborech, a tak se dá říci, že řada z uvedených bodů má obecnou platnost.

 

1. Smysl práce
Význam a smysl práce se stává důležitým, organizace se budou snažit více demonstrovat a dokazovat svou sociální úlohu a svůj příspěvek k budování udržitelné globální ekonomiky.

 

2. Propojenost
Digitální technologie přinášejí nové možnosti a příležitosti pro spolupráci. Na předních místech zájmu stojí technologie internetu věcí (IoT) a rychlé sítě 5. generace (5G). Zákazníci budou schopní stále více úkolů řešit vlastními silami, dodavatelé budou muset vynaložit úsilí, aby své služby přenesli na vyšší úroveň.

 

3. Automatizace
Automatizace přináší úsporu nákladů, zvyšuje kontrolu, urychluje procesy, zvyšuje přesnost, umožňuje pohodlnější škálování. Ale především uvolňuje profesionálům ruce, aby se věnovali řešení úkolů, které přinášejí organizaci vyšší hodnotu.

 

4. Rozvíjející se technologie
Nově vznikající technologie umožňují rozdělit práci mezi člověka a stroj. Do popředí se dostává umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML), které zvládnou tak složité úkoly, jako je třeba zpracování a porozumění mluvené řeči.

 

5. Nárůst objemu dat
Možnosti vytěžování dat zůstávají ústředním bodem pro roli účetních. Skladovaná a analyzovaná data rostou exponenciálním tempem. Techniky business intelligence (BI) přinesou hlubší a přesnější náhledy do výkonnosti organizace, přesnější analýzu rizik a pochopení kauzalit sociálních a environmentálních jevů.

 

6. Generace Z
Na pracovní trh nastupuje generace vyzbrojená znalostmi a praktickými dovednostmi. Ne nadarmo se označuje jako „od narození digitální“: dospívala v době internetu, digitálních sítí a mobilních zařízení. Bez ohledu na zemi, odkud pochází, mezi její priority patří stabilní kariérní výhled a odpovídající mzda i firemní benefity.

 

7. Dlouhověkost
Pracovní kolektivy se stávají z hlediska věku více heterogenní. Trend bude pokračovat, delší doba dožití spolu s malou porodností způsobí, že se na jednom pracovišti mohou setkat zaměstnanci pěti generací.

 

8. Kariérní mříž místo žebříku
Kariérní cesty se stávají mnohem variabilnější, typické nebude jen stoupat nahoru, ale také se zároveň může měnit pracovní role. I proto, že bude vznikat stále více a rychleji mnoho nových profesí, na které nastoupí lidé, kteří předtím dělali něco zcela jiného. Obvyklý bude přesun nejen na novou pracovní roli, ale současně v jiné organizaci. To bude znamenat i nižší loajalitu vůči svému zaměstnavateli.

 

9. Nájemný CFO
Nárůst ekonomiky založené na nájemných pracovnících mění složení týmů. Zaměstnanci jsou doplňováni a nahrazováni agenturními silami nebo profesionály, kteří pracují na volné noze. Ti často mohou pracovat i vzdáleně, vytrácet se může i standard pracovní doby od 9 do 17.

 

10. Od příkaznictví ke spolupráci
Řídicí struktura založená na příkazech a jejich kontrole vznikla ještě v období průmyslové revoluce v devatenáctém století a v řadě podniků přetrvává dosud. Dnešní agilní, vysoce konkurenční a disruptivní obchodní prostředí může vyžadovat zcela jiný a efektivnější přístup. Ten si vynutí plošší strukturu, kolaborativní interdisciplinární týmy a decentralizaci práce, která může být vykonávána vzdáleně.

 

11. Tradiční životopisy jsou mrtvé
Stále více bude záležet na zvládnutých dovednostech než na formálním vzdělání a názvech dosažených pracovních postů. Uchazeči o zaměstnání budou muset detailněji prokazovat své schopnosti pro řešení konkrétních úkolů a demonstrovat reálné výsledky, kterých v předchozích zaměstnáních dosáhli.

 

12. Proměna dovedností
Transformace společností vyžaduje rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců. Předpokládá to ovšem také, že o rozvoj talentů budou systematicky pečovat i sami zaměstnavatelé.

 

13. Nepřetržité učení
Trvalá aktualizace poznatků je pro finanční profesionály nezbytná. Rychle se měnící doba vyžaduje i jejich rychlejší přijímání – to znamená i nutnost využívání bezprostředního přístupu, jako jsou mentoring, koučing a předávání zkušeností mezi kolegy.

 

14. Kultura vzdělávání
Kultura učení v práci se vyvíjí tváří v tvář transformaci dovedností. Zaměstnavatel by neměl být jen tím, kdo předává informace nutné pro výkon práce, ale měl by pracovníky motivovat a učit je, jak se mohou sami vzdělávat.

 

15. Digitální vzdělávání
Technologie vede k explozi příležitostí a technických možností ke vzdělávání a k přejímání poznatků.

 

16. Inkluzivita
Pracovní týmy se stanou mnohem více diverzifikované z hlediska genderového nebo národnostního. Jak ukázaly dřívější studie, jde o pozitivní vývoj a takové pracovní kolektivy jsou často i mnohem efektivnější.

 

17. Inovace obchodních modelů
Finanční profesionálové budou mít více příležitostí, jak ovlivnit změny fungování byznysu. Nové obchodní modely mohou pozitivně přispět lokálním ekonomikám, rozvoji infrastruktury nebo uvolnit sociální potenciál.

 

18. Důvěra a etika
Nároky na důvěru a etické chování v komunitě zájmových osob porostou, především u finančních profesionálů.

 

19. Multipolární svět
Globální vzestup měst a posun ekonomických sil poskytuje nové kariérní příležitosti, a to v různých částech světa.

 

20. Digitální nábor pracovních sil
Technologie změní modely náboru a příležitosti pracovního kontaktu. Vhodní uchazeči budou často vyhledáváni a hodnoceni s využitím technologií podporovaných umělou inteligencí, která svým výkonem a efektivitou překoná dosavadní třídění podle klíčových slov v životopisech.

 

Nové kariérní role

 

Studie mimo jiné představila i nové pracovní role dnešních finančních manažerů. Patří k nim například:

 

  • Manažer rizik a jistot: řídí podniková rizika, pomáhá s transparentností, předjímá problémy ovlivňující výkonnost podniku, pomáhá naplňovat regulatorní požadavky a řeší složité daňové záležitosti.
  • Datový navigátor: nachází nové obchodní příležitosti v rostoucím množství podnikových dat, zkoumá možnosti nových trhů nebo připravuje finanční a investiční plány.
  • Manažer obchodní transformace: je architektem organizačních změn, řídí podstatné změny v podnikání, transformuje obchodní a finanční operace.
  • Digitální evangelista: sleduje přínosy nejmodernějších technologií v transformaci byznysu a procesů, stojí v čele digitální transformace, s využitím znalostí z oboru technologií, financí i byznysu propojuje týmy a oddělení.
  • Průkopník udržitelnosti: zaměřuje se na řízení výkonnosti organizace, sbírá, vyhodnocuje a reportuje aktivity se skutečnou přidanou hodnotou, udržitelnost podnikání je pro něj základem budoucího úspěchu.

Vzdělávání jako nutnost

 

Vzdělávání v průběhu celé kariéry je ve finanční sféře již dnes nutností. V řadě zemí patří auditorské a účetní profese mezi regulované a průběžné vzdělávání je pro jejich výkon nutnou podmínkou. V České republice tomu zatím tak není, a proto nejsou zdejší finanční manažeři k vlastnímu rozvoji nuceni. To ovšem neznamená, že na prohlubování své kvalifikace průběžně nepracují. Pomoci jim v tom mohou i aktivity sdružení ACCA.

 

ICTrocenka

„Abychom finančním manažerům a dalším expertům z oboru financí pomohli s přípravou na nové role, nabízíme jim kromě členství a certifikace ACCA i speciální bezplatný vzdělávací program ACCA-X, v jehož rámci si mohou snadno on-line ověřit úroveň svých znalostí a zjistit, na co dalšího by se měli zaměřit, aby i v nové éře mohli stále rozvíjet svou kariéru,“ říká Viera Kučerová. Kurzy týkající se účetnictví a řízení financí jsou dostupné jsou v anglickém jazyce a absolvovat je lze během šesti týdnů.

 

Byl pro vás článek přínosný?