Hlavní navigace

Rozvíjející se trhy společně s Asií a Tichomořím podporují rostoucí objem globálních plateb

21. 11. 2011

Sdílet

Zpráva o světových platbách 2011 ukazuje, že klíčové regulační a průmyslové iniciativy jsou hnací silou významných změn v celé oblasti globálních plateb.

Růst objemu globálních plateb v roce 2009 a 2010 dokazuje jejich pokračující odolnost vůči dopadům světové finanční krize. Podle výsledků Zprávy o platbách ve světě 2011 (World Payments report 2011), kterou zveřejnila společnost Capgemini, Royal Bank of Scotland (RBS) a Efma, byl tento růst podpořen silným výkonem nových a vyspělejších trhů v Asii a Tichomoří (Region Asie a Tichomoří zahrnuje Australii, Japonsko, Singapur a Jižní Koreu).

Celkový objem bezhotovostních plateb vzrostl v roce 2009 o 5 % na 260 miliard, pokračoval tak, i přes pomalejší tempo, v trendu z roku 2008 kdy byl růst 9 %. V Severní Americe a v Evropě bylo tempo růstu, ve srovnání s více než 10 % na rozvíjejících se trzích v Asii a Tichomoří, nejnižší, ale stále ještě pozitivní (méně než 2 a 5 %). 

Zpráva o světových platbách 2011 zkoumá nejnovější vývoj v oblasti globálních plateb, včetně trendů v objemu plateb a použití nástrojů (jako jsou karty a šeky), klíčových plateb souvisejících s regulačními iniciativami, strategických rozhodnutí a možností pro banky.

 

Roste používání e-plateb a m-plateb

Z celkového hlediska zůstávají hlavním bezhotovostním platebním prostředkem karty, s objemem globálních transakcí téměř 10 % a podílem více než 40 % na většině trzích. Nicméně mobilní platby rostou ještě rychleji, než se předpokládalo v poslední vydané zprávě a dokazují tak silné přijetí na trhu. Mobilní platby budou v roce 2013 představovat 15 % všech karetních transakcí a pokud bude jejich růst pokračovat stejným tempem, překonají objem karet do deseti let. Zpráva zjistila rostoucí používání e-plateb a m-plateb, které v roce 2010 představují odhadem 22,5 miliardy transakcí. Podle zprávy se u e-plateb očekává v letech 2010 až 2013 celosvětový růst ze 17,9 miliardy až na 30,3 miliard transakcí a u m-plateb ze 4,6 až na 15,3 miliard transakcí za stejné období. V současné době je podíl těchto transakcí mimo platební systémy bank stále relativně malý, ale rychle roste. Podíl šeků se nadále snižuje a v roce 2009 představuje 16 % všech bezhotovostních transakcí, což je oproti roku 2005, kdy byl podíl 22 %, výrazný pokles, nicméně na klíčových trzích je po nich stále poptávka. 

“Rostoucí objemy plateb ve všech regionech prokázaly během globální finanční krize odolnost, uvedl Scott Barton, generální ředitel společnosti Global Transaction Services, RBS. „Banky čelí výzvám rychle se měnící oblasti plateb, včetně potřeby reagovat na nové regulační iniciativy. Ve výsledku můžeme očekávat změny obchodních strategií a modelů. Nicméně tyto změny mohou přinést i nové příležitosti.”

 

Klíčové regulační a průmyslové iniciativy společně tlačí na postupnou transformaci složitostí v platební oblasti 

Prostřednictvím analýzy celé řady globálních i regionálních regulačních a průmyslových iniciativ, od Basel III po Digital Agenda for Europe, od Dodd-Frank Act k práci National Payments Corporation of India, je ve zprávě uvedeno pět hlavních transformačních trendů, které dohromady přetvářejí nebo brzy budou přetvářet aspekty platebního trhu a postavení jednotlivých hráčů, kteří v něm působí:

 

•          Snížení systémových rizik a kontrola: V návaznosti na finanční krizi se regulátoři snaží omezit systémové riziko tím, že žádají přísnější požadavky na kapitál a likviditu.

 

•          Standardizace iniciativ zaměřených na zlepšení efektivity, zefektivnění procesů a snížení nákladů: Některé platební nástroje a aspekty hodnotového řetězce jsou v procesu přizpůsobovány. Pro banky je tak více obtížné odlišit se na trhu.

 

•          Úsilí o vyšší míru transparentnosti: Řada iniciativ se zaměřuje na to, aby poplatky za služby byly pro klienty transparentnější. Zde jsou potenciální dopady na stávající obchodní modely jako jsou například karty.

 

•          Konvergence: Vývoj v oblasti technologií a měnící se uživatelské a regulační požadavky přispívají k postupnému stírání hranic mezi tradičním platebním stykem, potenciálně se zvyšující konkurencí v oblasti zúčtování v reálném čase (Real time gross settlement systems - RTGS) a automatickými zúčtovacími středisky pro určité typy menších plateb (Automated Clearing House - ACH)..

 

•          Inovace: Inovace zůstává rozhodujícím faktorem úspěchu v platebním styku. Umožňuje jednotlivým hráčům využít nové technologie a trendy, jako jsou mobilní zařízení a bezkontaktní platby, k zavedení moderních řešení, které odpovídají měnícím se potřebám uživatelů.

 

„Regulační tlak se od hospodářské krize zvyšuje a společně s úsilím směřujícím ke standardizaci a přizpůsobení pohání zásadní proměnu v oblasti plateb,” řekl Jean Lassignardie, globální ředitel pro prodej a marketing, Capgemini Financial Services. „Banky a finanční instituce tak čelí problémům, mohou si ale vzít příklad z oblastí energetiky a telekomunikací, které reagovaly na podobné externí tlaky zvýšením úrovně specializace mezi klíčovými hráči, aby odlišili své problémy.”

 

Rozvíjející se standardizace v oblasti plateb: Odvození hodnoty z plateb 

Vzhledem k tomu, že pokračují další tendence k standardizaci v platbách, je hnací silou větší přizpůsobení mnoha aspektům hodnotového řetězce. Banky a další poskytovatelé platebních služeb (Payment Services Providers - PSP) čelí zvýšené výzvě a musejí se stále více specializovat tak, aby měly pro své zákazníky pokračující hodnotu. Inovace je v této oblasti pro banky a poskytovatele platebních služeb i nadále zásadní, pomůže jim odlišit jejich problémy a prokázat svou hodnotu. 

Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu nemusí být tradiční, plně integrovaný platební model (od nabídky až po dodání), pro většinu poskytovatelů platebních služeb optimální. Mohli jsme vidět vznik dvou specializovaných rolí: Poskytovatelů velkoobchodních platebních služeb (Wholesale Payments Provider - WPP) a poskytovatelů maloobchodních platebních služeb (Retail Payment Services Provider - RPSP). 

I s malým počtem hráčů na trhu bylo možné podporovat investice potřebné ke hře obou rolí. Vyvoj ve WPP, RPSP, nebo v obou směrech vyžaduje provedení důležitých strategických rozhodnutí. Banky musí pochopit, které role chtějí v budoucnu hrát a připravit se na potenciálně radikální posun. 

„Vývoj v oblasti plateb se zrychluje,” řekl Patrick Desmarès, generální tajemník společnosti Efma. “Banky a poskytovatelé platebních služeb budou muset najít způsoby, jak na platebním trhu, z bližšího hlediska, prosperovat a zároveň v dlouhodobém horizontu najít pozici vedoucí ke zmírnění rizik a využití příležitostí, které se vytváří transformací v průmyslu.”

 

Poznámka:

Systémy zúčtování v reálném čase (Real time gross settlement systems - RTGS) jsou platební systémy, kdy přenos peněz nebo cenných papírů z jedné banky do druhé probíhá v "reálném čase" a na "hrubé" úrovni. Zúčtování v "reálném čase" znamená, že u platební transakce není žádná čekací doba. Transakce se zúčtují, jakmile jsou zpracovány. Automatizované zúčtovací středisko (Automated Clearing House - ACH) je elektronická síť pro finanční transakce. ACH zpracovává velké množství kreditních a debetních transakcí v dávkách. Převody ACH zahrnují přímé mzdové a dodavatelské platby.

 

 

ICTrocenka

Zpráva o světových platbách 2011 je k dispozici na adrese http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/world-payments-report-2011/

 

Byl pro vás článek přínosný?