Hlavní navigace

Průzkum: Bezprostředně před startem GDPR obavy firem narůstají

18. 4. 2018

Sdílet

 Autor: Fotolia - pe3check
Každá třetí nadnárodní společnost se obává, že GDPR může ohrozit její existenci, říká globální průzkum.

Ceslosvětový průzkum společnosti NetApp provedený pouhých šest týdnů před zahájením platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) mezi 1106 činiteli s rozhodující pravomocí v oblasti IT z nadnárodních firem z EU a USA potvrdil, že mezi dotázanými panují z 25. května 2018 velké obavy. Jedna třetina dotázaných dokonce tvrdí, že nedodržení podmínek GDPR může dokonce vést k ohrožení existence jejich firmy. Současně s tím dvě třetiny respondentů vyjádřily určité obavy, zda do stanoveného termínu jejich společnosti budou vůbec schopny splnit podmínky nařízení.

Klíčová zjištění:

  • 35 % dotázaných v nadnárodních firmách má obavu, že GDPR může ohrozit existenci jejich společnosti a 51 % je přesvědčeno, že to může vést k poškození jejich reputace.
  • 67 % dotázaných má obavy, že jejich firmy nebudou schopny splnit do květnového termínu podmínky nařízení.
  • Pouze 40 % nadnárodních firem má bezpečný přehled o tom, kde jsou uložena jejich data.

Pouhých 45 dní do startu GDPR mají nadnárodní společnosti velké obavy z toho, že nebudou schopny splnit podmínky nařízení. Více než jedna třetina (35%) činitelů s rozhodující pravomocí v oblasti IT tvrdí, že by případné finanční postihy mohly jejich společnosti přivést ke krachu. Toto procento je vyšší v USA (40 %) a ve Spojeném království (41 %), zatímco ve Francii je to 34 % a v Německu 26 %.

Respondenti se rovněž vyjadřovali k možné reputační hrozbě, kterou pro jejich společnosti představuje případné nesplnění podmínek GDPR. Největší obavy v tomto ohledu vyjádřili dotázaní ve Spojeném království, kde 56 % dotázaných uvedlo, že nesplnění podmínek nařízení by vedlo k vážnému ohrožení pověsti jejich společnosti, následovaly USA, kde se stejným způsobem vyjádřilo 52 % dotázaných, ve Francii 49 % a v Německu 45 %.

Nařízení GDPR týkající se všech společností, které zpracovávají osobní data občanů EU, vyvolává velké obavy mezi činiteli s rozhodující pravomocí v IT. Celkem 67% dotázaných se domnívá, že jejich firmy nestihnou splnit podmínky GDPR do květnového termínu. Nejméně optimističtí jsou v tomto ohledu respondenti v USA, kde pochybnosti o včasném splnění podmínek vyjádřilo přes tři čtvrtě dotázaných (76 %). Zdá se, že ani Evropané na tom nejsou o mnoho lépe: stejné obavy vyjádřilo 74 % britských a 60 % německých respondentů. Nejmenší obavy z nesplnění termínu panují ve Francii – nicméně i tam se ve stejném duchu vyjádřilo 59 % dotázaných. V Evropě vyjádřily obavy celkem dvě třetiny dotázaných (64 %), což je pouze o 9 % méně, než před 15 měsíci. V identickém průzkumu, který provedla společnost NetApp na začátku roku 2017, vyjádřilo obavy z včasného splnění podmínek nařízení 73 % respondentů. Motivace nadnárodních společností připravit se včas na GDPR je nyní velice vysoká a všechny se snaží snižovat tyto obavy.

 

Je stále čas na zlepšení

Podle nařízení GDPR musí každá společnost, která nakládá s osobními daty občanů EU, mít v každém okamžiku přehled o tom, kde jsou tato data uložena. Tato znalost je prvním krokem ke splnění podmínek GDPR. Nicméně nejnovější průzkum ukázal, že povědomí o místě uložení dat je všeobecně poměrně nízké, pouhých 40 % dotázaných odpovědělo, že bezpečně vědí, kde se jejich data nacházejí. Nejjistější byli v tomto ohledu respondenti v USA (52%). Naopak v Evropě je tato jistota mezi dotázanými mnohem nižší (pouze 35 %), což je o pouhých 10 % víc, než při průzkumu NetApp provedeném na počátku roku 2017. Nejméně jistí ohledně uložení osobních dat byli respondenti v Německu (33 %), zatímco ve Spojeném království a Francii si je jisto uložením dat 39 % respektive 34 % dotázaných.

Dierk Schindler, šéf Legal & Global Legal Shared Services v NetApp pro oblast EMEA, říká: "Je překvapivé, jak mnoho firem stále ještě pochybuje o tom, že se stihnou včas připravit na nové nařízení. Nicméně úroveň povědomí o dopadech GDPR je podle průzkumu společnosti NetApp velmi vysoká, což dokazují obavy dotázaných. Nyní se musí tyto obavy proměnit v nezbytnou motivaci splnit během zbývajících šesti týdnů podmínky nařízení GDPR a udržet je i po datu, kdy vstoupí v platnost. Překročením této linie budou firmy připraveny na další růst a budou moci čelit konkurenci s vědomím že při nakládání s daty používají ty nejlepší postupy."

FIN24

 

Průzkum byl proveden společností Opinion Matters v březnu 2018 mezi 1106 vrcholovými manažery v oblasti IT pracujících ve společnostech se 100 a více zaměstnanci.

Byl pro vás článek přínosný?