Hlavní navigace

Shared Services: První kontakt mladých s jobem bývá ve sdílených službách

Sdílet

 Autor: © mangostock - Fotolia.com
Největší část služeb poskytovaná servisními centry v Česku je prováděna v angličtině (27 %). Následují němčina a francouzština se shodně 14 procenty. 11 procent služeb je pro tuzemské zadavatele a probíhá proto v češtině.

Až šedesát procent zaměstnanců českého sektoru sdílených služeb jsou příslušníci mladé generace. Napětí na trhu práce v neprospěch mladých lidí vedoucí k jejich ochotě zaměstnat se za jakýchkoliv podmínek je přitom nebezpečný mýtus. Pro řadu z nich jsou sdílené služby prvním kontaktem s pracovním prostředím a ze zkušenosti servisních center mají tito lidé naopak velmi konkrétní představy o své kariéře. Vyplývá to ze studie sdružení ABSL (Association of Business Service Leaders) Sektor sdílených služeb v České republice 2013, jejíž sekci o lidských zdrojích připravila ve spolupráci s Hays.

 

Zvyšte plat o třicet procent a hnu se 

Možnost realizovat svůj talent a schopnosti (92 %) spolu s příležitostí naučit se nové dovednosti (88 %) uvádí zaměstnanci servisních center svorně před platovým ohodnocením (87 %) jako své nejdůležitější požadavky vůči zaměstnavateli. Ve srovnání s jinými skupinami českých zaměstnanců jsou také ochotni se za prací stěhovat. Celých 57 procent se za svou nynější prací v sektoru sdílených služeb přestěhovalo do jiného města. 84 procent jich uvádí ochotu přestěhovat se, pokud tomu bude odpovídat nová příležitost. Pro samotný přesun jsou však již výrazným motivátorem finance. 52 procent zaměstnanců servisních center považuje zvýšení platu o více než 30 procent za dostatečnou motivaci k přesunu. 

„Dnešní mladí lidé stráví v produktivním věku delší dobu než jejich rodiče. Budou dlouho klíčovou pracovní sílou, protože do důchodu půjdou později. Sektor sdílených služeb je velmi často jejich první zastávkou v kariéře a určuje jejich směr. Setkáváme se s tím, že mladí zdánlivě urychlují z ekonomických důvodů svou kariéru dřívějším nástupem do produktivního věku. Zanechávají například studia a to je nebezpečný trend. Kariéru tak určitě neurychlí,“ uvedl Ota Kulhánek, předseda výboru ABSL.

 

V češtině pouze jedenáct procent aktivit

Celých 65 procent zaměstnanců ve sdílených službách má totiž dokončené vysokoškolské vzdělání. Přibližně 30 procent má dokončenou střední školu. Důležitým místem náboru jsou proto pro servisní centra univerzity. 84 procent z nich spolupracuje s lokálními univerzitami při rekrutačních kampaních. 26 procent nabízí studentské praxe a 15 procent dokonce sponzoruje specifické akce samotných univerzit. 

Důležitým předpokladem práce v sektoru sdílených služeb jsou jazyky. Největší část služeb poskytovaná servisními centry v Česku je prováděna v angličtině (27 %). Následují němčina a francouzština se shodně 14 procenty. 11 procent služeb je pro tuzemské zadavatele a probíhá proto v češtině.

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?