Hlavní navigace

Skutečný vlastník a aplikace článku modelové smlouvy OECD Stálá provozovna

16. 11. 2012

Sdílet

Fiskální výbor OECD zveřejnil v loňském roce diskusní materiál k aplikaci článku 5 modelové smlouvy OECD Stálá provozovna a dále materiál k objasnění pojmu skutečného vlastníka, který se vyskytuje ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění zejména ve spojení s příjemci dividend, úroků a licenčních poplatků. Nyní vydává oba materiály v revidované podobě, tj. po zapracování připomínek odborné veřejnosti.

Fiskální výbor plánuje finalizovat návrh na aplikaci článku Stálá provozovna tak, aby se změny promítly do textu modelové smlouvy a jejího komentáře, jejichž zveřejnění se plánuje na rok 2014. I o tomto revidovaném textu je však nadále možné veřejně diskutovat – připomínky lze zasílat do 31. ledna 2013. 

Dokument analyzuje 25 problematických oblastí, na něž lze v praxi narazit při posuzování vzniku stálé provozovny (mj. určení místa výkonu činnosti, interpretace místa vedení, subdodavatelské práce, charakter přípravných a pomocných prací, uzavírání smluv závislými zástupci, problematika práce z domova, otázka poskytování konzultantských služeb u zákazníka a další). Tyto oblasti se řeší jednotlivě a jejich závěry se následně promítnou do úprav či doplnění komentáře k danému článku. Revidovaný text naleznete zde.

Podobně byl na základě veřejné diskuse upraven i materiál k článkům 10, 11 a 12 modelové smlouvy OECD Dividendy, Úroky a Licenční poplatky, jenž objasňuje pojem skutečného vlastníka příjmů. Nyní se opět předkládá veřejnosti k připomínkám. Ty lze zasílat do 15. prosince 2012.

Text navrhuje změny komentářů k uvedeným článkům. Podle nich by plátce měl při identifikaci skutečného vlastníka odhlédnout od charakteristik uváděných v domácí legislativě, pokud tyto nebudou odpovídat konceptu OECD. Skutečným vlastníkem pro účely aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění by měla být osoba, která má plné právo nakládat s dividendou, úrokem či licenčním poplatkem, která má plné právo na užitky plynoucí z těchto příjmů a jejíž právo není omezeno povinností (zákonnou či smluvní) převést tento příjem na jinou osobu. Revidovaný text naleznete zde

podcast

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?