Hlavní navigace

Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení již od příštího školního roku

24. 2. 2014

Sdílet

 Autor: © laurent hamels - Fotolia.com
Vláda v demisi schválila návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v obdobném znění, v jakém jej navrhovala předchozí vláda. Cílem zákona je podpořit rozvoj alternativních předškolních zařízení a vytvořit podmínky pro rychlejší návrat pečujícího rodiče do práce.

Navrhovaný typ služby spočívá v hlídání a péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky. Poskytovatelem služby může být zaměstnavatel rodiče nebo jiná zákonem vyjmenovaná  instituce, jako například obecně prospěšná společnost či církev. Poskytovat službu bude možné na základě oprávnění vydaného ministerstvem práce a sociálních věcí. Zákon rovněž stanovuje podmínky pro zajištění technických a hygienických požadavků na prostory a odbornou způsobilost pečující osoby. Službu bude možné poskytovat bezúplatně. Pokud bude poskytována za úplatu, bude výše úplaty omezena výší vynaložených nákladů.

 

Součástí návrhu zákona je také novela zákona o daních z příjmů, která na podporu této služby umožní zaměstnavatelům, aby mohli náklady vynaložené na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku (včetně dětských skupin) nebo příspěvek na provoz takového zařízení zajišťovaný jinými subjekty uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Rodiče, kteří umístí své dítě do zařízení péče o děti předškolního věku, budou moci zároveň uplatnit novou slevu na dani, respektive snížit svou daňovou povinnost o náklady vynaložené na umístění dítěte, a to až do výše minimální mzdy. Při současné výši minimální mzdy 8 500 Kč by to znamenalo možnost uplatnit slevu na dani ve výši až 8 500 Kč za rok.

 

Zákon by měl nabýt účinnosti 1. září 2014.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?