Hlavní navigace

Soudní dvůr Evropské unie: DPH u slevových karet pro zákazníky

13. 8. 2014

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
V červnu 2014 vydal Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) další z rozhodnutí týkajících se režimu DPH u slevových programů pro zákazníky. V daném případě společnost Granton Advertising BV vydávala a prodávala karty, které opravňovaly držitele k nákupu zboží či služeb u podniků, jako jsou restaurace, kina či hotely, za výhodnějších podmínek.

Cena karty nebyla závislá na poskytnuté slevě či zvýhodnění. Partnerským podnikům nebyly v souvislosti s vydáním karet účtovány žádné poplatky a neměly ani nárok na část z úhrad obdržených společností Granton Advertising BV z prodeje slevových karet. Pro účely DPH deklarovala společnost Granton Advertising BV prodej karet jako osvobozenou finanční službu spočívající v převodu cenných papírů.

SDEU uvedl, že slevové karty nelze považovat za platební prostředek. Karta představuje nárok držitele na slevu při nákupu zboží či služby u partnerské společnosti. Zároveň neexistuje žádná vazba mezi částkou hrazenou za slevovou kartu a poskytnutým zvýhodněním, takže úplatu za slevovou kartu není možné považovat za část základu daně plnění uskutečněného mezi partnerskými podniky
a zákazníkem.

Při posouzení, zda slevová karta představuje cenný papír, či nikoliv, SDEU uvedl, že pořízením slevové karty držitel nenabývá žádné vlastnické právo ve společnosti Granton Advertising BV ani pohledávku vůči této společnosti. Jedná se pouze o nárok na slevu při nákupu u jiných subjektů. Karta nemá žádnou nominální hodnotu, nelze ji směnit za peníze či zboží. Vydávání slevových karet tak v tomto případě nepředstavuje z pohledu judikatury SDEU finanční operaci a slevovou kartu nelze považovat za jiný cenný papír či další převoditelné cenné papíry. Ze závěrů SDEU lze dovodit,
že prodej slevové karty by měl být v daném případě považován za zdanitelné plnění pro účely DPH.

Zdroj: KPMG

ČTĚTE TAKÉ:

ICTrocenka

→ Tři novely zákona o DPH s účinností od 1. ledna 2015
V průběhu roku 2014 předložilo ministerstvo financí tři návrhy novel zákona o dani z přidané hodnoty, které by měly nabýt účinnosti od 1. ledna příštího roku.

→ V registru nespolehlivých plátců DPH uvízlo pohříchu třináct velkých ryb
Registr nespolehlivých plátců DPH, který vznikl jako opatření proti daňovým únikům, a po roce a půl fungování postupně začíná plnit svou funkci. 

Byl pro vás článek přínosný?