Hlavní navigace

Tlak na růst výnosů a zisku žene firmy ke korupčnímu jednání

15. 5. 2015

Sdílet

 Autor: © Helder Almeida - Fotolia.com
Geopolitická nestabilita, výkyvy cen komodit a měnových kurzů či hospodářské sankce, uvalené na některé země světa, motivují podniky a jejich vedení k rizikovějšímu či protiprávnímu chování . Vyplývá to z mezinárodního průzkumu EY mapujícího postoje k podvodům a korupci v regionu EMEIA (Evropa, Blízký východ, Indie a Afrika).

Z průzkumu, jehož se zúčastnilo 3 800 zaměstnanců velkých společností1 z 38 zemí, mimo jiné vyplynulo, že management je mnohdy pod zvýšeným tlakem, který ho nutí expandovat na rizikovější trhy. Tento názor zastává třetina všech účastníků průzkumu, v České republice je to dokonce 48 %. 61 % českých respondentů vnímá korupci jako rozšířený jev. Tři z deseti Čechů se domnívají, že společnosti často nadhodnocují své hospodářské výsledky.

 

Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a ve střední a jihovýchodní Evropě, říká: „Podniky se v mnoha oblastech potýkají s nejrůznějšími omezeními. Například hospodářské sankce, uvalené vloni na některé státy, nebo nová rizika, jako je kyberkriminalita, mohou mít na podnikatelskou aktivitu zničující dopad. Při realizaci potenciálně rizikových prorůstových strategií je proto nutné obezřetně zvažovat i rizika podvodů a korupce.“

 

Zkreslování finančních výsledků? Běžné i v Česku

Pětina českých respondentů přiznala, že vědí o případu, kdy jejich společnost v uplynulém roce zkreslila finanční výsledky. Přitom právě tato praxe je průvodním znakem celé řady významných a široce medializovaných kauz. „Je obzvlášť s podivem, že více než polovina Čechů považuje zkreslování finančních výsledků za ospravedlnitelné,“ zmiňuje Tomáš Kafka, výkonný ředitel oddělení investigativních služeb a řešení sporů EY v České republice.

 

Jen čtvrtina českých respondentů je přesvědčena, že je v případě špatných finančních výsledků informována centrála společnosti. Hůře dopadly jen Slovensko a Saudská Arábie.

 

Jsou podvody a korupce snadnou cestou k růstu?

Někteří manažeři jsou možná v pokušení jít cestou většího rizika, která může v krátkodobém výhledu urychlit růst jejich společnosti. Nicméně z průzkumu EY vyplynulo, že mezi prosperujícími společnostmi a těmi, které berou dodržování předpisů i etických principů zodpovědně, existuje přímá souvislost. Respondenti, jejichž podnik vykázal v posledních dvou letech růst výnosů, současně častěji Hodnotí etické normy uplatňované jejich společností jako „velmi dobré“, znají interní protikorupční pravidla své společnosti a navíc věří, že jejich dceřiné společnosti v různých zemích dodržují stejné etické normy.

 

„Pětina zaměstnanců je v našem průzkumu přesvědčena, že interní protikorupční pravidla brání jejich podniku v růstu,“ vysvětluje Daniel Bican, partner oddělení investigativních služeb a řešení sporů EY ve střední Evropě. „Podle našeho názoru se mýlí. Pokud chcete, aby vaše společnost rostla i na rizikovém trhu, neměli byste naopak správné nastavení vnitřních kontrol a procesů ignorovat. Musíte své lidi proškolit, aby dokázali správně vyhodnotit situaci, kdy je někdo požádá o úplatek nebo po nich bude chtít, aby to v účetnictví „nějak zaonačili“. A také potřebujete odpovídající monitorovací a nahlašovací procedury, abyste incidenty včas odhalili a mohli minimalizovat jejich dopady.“

 

Ochrana před korupcí je stále nedostatečná

„Přes 60 % českých respondentů považuje korupci v ČR za rozšířenou. Přesto 54 % společností nemá protikorupční pravidla nebo o nich zaměstnanci neví,“ říká Tomáš Kafka.

„Světlou výjimkou v ochraně před korupcí je odvětví finančních služeb, které je nuceno reagovat na intenzivní tlak především ze strany regulačních orgánů. Oproti jiným sektorům ekonomiky se tu protikorupčním opatřením a etickému chování zaměstnanců věnuje významná pozornost.

soutez_casestudy

 

Ale i ve finančních službách je ještě co zlepšovat, také v tomto odvětví se našli respondenti, kteří v průzkumu uvedli, že jejich instituce nemá interní protikorupční pravidla či linku pro whistleblowery. I tady jsou vrcholoví manažeři, kteří nevystupují dostatečně razantně proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zneužití informací v obchodním styku nebo neoprávněnému obchodování,“ upřesňuje Daniel Bican.

Byl pro vás článek přínosný?