Hlavní navigace

Top 10 technologických trendů pro státní správu v roce 2023

15. 5. 2023

Sdílet

Zasedání Autor: Depositphotos
Nový seznam top 10 technologických trendů pro státní správu pro rok 2023 sestavený analytiky Gartneru může pomoci provést lídry veřejného sektoru zrychlující transformací a přípravou na post-digitální státní správu, a také jim pomoci důsledněji se zaměřit na plnění stanovených cílů.

„Současný globální chaos a technologické otřesy nejenže vytvářejí tlak na státní správu, aby našla rovnováhu mezi digitálními příležitostmi a riziky, ale představují také významnou příležitost pro formování nové generace digitální státní správy,“ říká Arthur Mickoleit, ředitel analytického oddělení společnosti Gartner. „CIO ve státní správě musejí prokázat, že jejich digitální investice nemají pouze taktickou povahu, ale že pokračují ve zlepšování poskytování služeb a dopadů na hlavní cíle.“

CIO ve státní a veřejné správě i samosprávách by měli zvážit vliv níže uvedených technologických trendů na své organizace a využít získané postřehy ke zdůvodnění investic s cílem zlepšit provozní schopnosti, dosáhnout stanovených cílů a vytvořit státní organizace připravenější na budoucnost.

Co se dozvíte v článku
  1. Adaptivní bezpečnost (Adaptive Security)
  2. Cloudová modernizace zastaralého IT (Cloud-based Legacy Modernization)
  3. Suverénní cloud (Sovereign Cloud)
  4. Hyperautomatizace (Hyperautomation)
  5. Umělá inteligence pro rozhodování (AI for Decision Intelligence)
  6. Programové sdílení dat (Data Sharing as a Program)
  7. Celkový zážitek (Total Experience, TX)
  8. Ekosystémy digitálních identit (Digital Identity Ecosystems)
  9. Řízení případů jako služba (Case Management as a Service, CMaaS)
  10. Komponovatelné aplikace pro státní správu (Composable Government Applications)

Adaptivní bezpečnost (Adaptive Security)

Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude 75 % vládních CIO přímo zodpovědných za bezpečnost mimo IT včetně provozních a kritických technologických prostředí. Konvergence dat, ochrany soukromí, dodavatelského řetězce, kyberneticko-fyzických systémů (CPS) a cloudu v organizaci si žádá integrovaný přístup k zabezpečení. CIO by měli propojit adaptivní bezpečnost s širšími cíli v oblasti digitálních inovací, transformace, národní bezpečnosti a odolnosti.

Cloudová modernizace zastaralého IT (Cloud-based Legacy Modernization)

Orgány státní správy jsou pod tlakem, aby odbouraly starší, oddělené systémy a datová úložiště a modernizovaly IT infrastrukturu a aplikace s cílem zajistit odolnější veřejné služby. CIO mohou využívat adaptivní sourcingové strategie k identifikaci oblastí, kde modely dodávek „as-a-service“ rozšiřují interní zdroje a řeší provozní priority. Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude více než 75 % orgánů veřejné správy provozovat více než polovinu pracovních zátěží s využitím poskytovatelů hyperskalárních cloudových služeb.

Suverénní cloud (Sovereign Cloud)

Globální nejistota, obavy o soukromí dat a potenciální zásahy cizích vlád vedou k větší poptávce po suverénních cloudech. Státy se stále více snaží omezit vystavení dat a infrastruktury vnějším jurisdikcím a přístup cizích vlád. Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude více než 35 % zastaralých aplikací ve státní správě nahrazeno řešeními vyvinutými na low-code aplikačních platformách a udržováno fúzními týmy.

Hyperautomatizace (Hyperautomation)

Podle Gartneru začne 60 % organizací státní správy do roku 2026 dávat přednost automatizaci podnikových procesů, přičemž v roce 2022 to bylo 35 %. Iniciativy v oblasti hyperautomatizace podporují provozní a IT procesy ve státní správě s cílem poskytovat propojené a bezproblémové služby občanům. CIO musejí sladit automatizační iniciativy se současnými prioritami, aby mohli pokračovat v digitální transformaci a zároveň optimalizovat provozní náklady.

Umělá inteligence pro rozhodování (AI for Decision Intelligence)

Gartner předpovídá, že do roku 2024 bude mít 60 % investic veřejné sféry do umělé inteligence a datové analytiky přímý dopad na provozní rozhodování a výsledky v reálném čase. AI pro rozhodování (či rozhodovací inteligenci) poskytuje orgánům veřejné správy rychlé, přesné a včasné rozhodovací schopnosti ve velkém měřítku. CIO se musejí připravit na široké využití AI tím, že zajistí dostupnost dat v místech rozhodování a zavedou účinné zásady řízení a dohledu (governance).

Programové sdílení dat (Data Sharing as a Program)

Sdílení dat jako ad hoc úsilí mezi agenturami a odděleními již není dostačující vzhledem k požadavkům na zvyšování přínosu dat a analytiky. Gartner předpovídá, že do konce roku 2023 zavede 50 % organizací státní správy formální struktury odpovědnosti za sdílení dat včetně standardů pro strukturu, kvalitu a aktuálnost dat. CIO by se při vytváření iniciativ pro sdílení dat měli zaměřit na přidanou hodnotu a plnění stanovených cílů.

Celkový zážitek (Total Experience, TX)

Do roku 2026 sníží přístup státní správy k celkovému zážitku (Total Experience, TX) nejednoznačnost procesů o 90 % a zároveň zvýší ukazatele spokojenosti v oblasti občanské zkušenosti (Citizen Experience, CX) i zkušenosti zaměstnanců (Employee Experience, EX) o 50 %. TX vytváří synergie a soudržnost mezi tradičně oddělenými nesourodými disciplínami CX, EX, mnohozážitku (Multi Experience, MX) a uživatelského zážitku (User Experience, UX) na podporu transformace služeb státní správy. CIO mohou snížit třecí plochy v oblasti zkušeností mapováním, vizualizací a redesignem cest občanů a zaměstnanců.

Ekosystémy digitálních identit (Digital Identity Ecosystems)

Gartner předpovídá, že do roku 2024 nabídne více než třetina států občanům peněženky s mobilní identitou. Státní správa čelí novým povinnostem v nově vznikajících ekosystémech digitální identity, od nichž se očekává zajištění důvěry, inovací a přijetí napříč sektory a hranicemi. Aby toho vlády dosáhly, musejí zajistit, aby digitální identita byla s vysokou mírou jistoty snadno dostupná a relevantní pro různé cílové skupiny koncových uživatelů a poskytovatelů služeb.

soutez_casestudy

Řízení případů jako služba (Case Management as a Service, CMaaS)

Integrace služeb státní správy závisí na návrhu a vývoji řešení case managementu jako složitelných produktů a služeb, které lze sdílet napříč programy, vertikálami a úrovněmi státní správy. Gartner předpovídá, že do roku 2024 budou úřady využívající kompozitní řízení případů zavádět nové funkce o 80 % rychleji než ostatní organizace. CIO by měli ukázat, jak lze dosáhnout lepších výsledků, lepší spolupráce nebo integrace programů.

Komponovatelné aplikace pro státní správu (Composable Government Applications)

Úřady mohou úspěšně odbourat starší, oddělené systémy a datová úložiště použitím komponovatelné architektury. Kontinuálního zlepšování a modernizace lze dosáhnout zavedením modulárního přístupu k architektuře aplikací a využitím rychlých pokroků v oblasti automatizace a strojového učení.

Byl pro vás článek přínosný?