Hlavní navigace

Tři důvody, proč přijmout udržitelnější IT model

29. 10. 2021

Sdílet

Serverovna Autor: HPE
Vedení podniků se musí zaměřit nejen na to, jak v současné turbulentní době přežít, ale také jak dále prosperovat v technologicky řízeném, covidovém světě. Především by měly přehodnotit způsob, jakým využívají IT, aby naplnily vytýčené obchodní cíle, a především stále se zvyšující požadavky na udržitelnost.

Covid-19 změnil přístup firem k zájmu o udržitelné podnikání. Environmentální a sociální otázky se propojily ve zvýšenou poptávkou po digitalizaci a větším smyslem pro globální odpovědnost. Společnosti, které upřednostňují udržitelné postupy, mají příležitost toho využít. Pandemie urychlila digitální transformaci napříč průmyslovými odvětvími, a tak jsou organizace nuceny hledat způsoby, jak zvýšit svou efektivitu a snížit náklady, a tím překonat ekonomické výzvy. A zde přichází na řadu nová příležitost – přehodnotit způsob, jakým nakupují a využívají IT.

Osvojení a následné přijetí modelu využívání IT jako služby, organizacím v podnikání přináší lepší škálovatelnost a odstraní neefektivnost. Tím dojde k úspoře nejen financí ale i podpoře udržitelnosti. Na této cestě za úspěchem nabízejí společnosti jako HPE řešení, které pomáhá splnit vytýčené nejen obchodní cíle, ale zmíněné udržitelné podnikání. Zde jsou tři důvody, proč by firmy měly přejít na model IT jako služba:

1. Eliminujte nadměrné nakupování

Mnoho podniků bojuje s plánováním IT kapacit – úložišť a výpočetních prostředků, což v důsledku znamená, že je v průměru zbytečně nadhodnocují až o 50 %. Tyto neefektivity vedou k nadbytečným investičním a provozním nákladům, stejně jako k nesmyslnému obsazování prostoru hardwarem a zvýšeným nárokům na chlazení.

Model IT jako služba firmám přináší možnost překonat hlavní příčiny nadměrného zřizování IT infrastruktury správným nastavením její velikosti a nabídnout okamžitě potřebné kapacity kdykoliv bude potřeba – například v sezónních špičkách. Eliminací nakupování zbytečného hardwaru mohou zákazníci platformy HPE GreenLake získat 30% úspory co se investicí týče, nemluvě o ušetřených nákladech na odepisování, časté nevyužívání zařízení, která zbytečně spotřebovávají energii a firmu nadarmo stojí peníze či servisování a licencování softwaru.

2. Optimalizujte svá aktiva

Nehospodárnost jde ruku v ruce s nízkým využíváním, což je další běžný příznak neefektivity firemního IT. Úroveň využití dostupných výpočetních kapacit podniků se odhaduje na pouhých 25 %. Společnost HPE v případě dodávek IT jako služba využívá měřicí a reportovací nástroje, které firmám poskytují přehled o jejich spotřebě a využití díky komplexnímu pohledu na celou věc – ať už jde o nakládání s kapacitou úložiště, výpočetním výkonem, jeho využití nebo používání virtuálních počítačů – lze zjistit, zda platí pouze za to, co využijí.

Tento způsob navíc společnostem přinese další výhodu. Oprostí je od břemena správy o IT a kontrolku jeho životnosti. Naopak zajistí, že firma bude mít k dispozici nejnovější technologie, které spotřebovávají o 20 až 30 % méně energie než předchozí generace. Uptime Institut zjistil, že servery starší více než tři roky pracují na méně než 7 % výkonu, přitom však zbytečně spotřebovávají 66 % energie.Analytická společnost IDC uvedla, že v případě dodržení tříletého obnovovacího cyklu, kdy dojde k inovaci serveru, uspoří firma v provozních nákladech 76 tisíc USD, namísto toho, kdyby tak neučinila.Čísla hovoří jasně a je tak na čase, aby organizace přešly na model IT jako služba, aby těžily z úspor za energie díky plánovaným cyklům obnovy.

CS24

3. Přijměte cirkulární hospodářství

Společnost HPE stará vyměněná IT zařízení recykluje a tím pomáhá zlepšit využití vyčerpatelných neobnovitelných zdrojů opětovným použitím. Jejich repasováním jim vdechne další život. Renovační služby snižují emise uhlíku a zabraňují vytváření elektronického odpadu na skládkách.

Pandemie covid-19, co se týká udržitelnosti, podrobila IT zátěžovými testy a dokázala, že podniky, které se věnují své digitální transformaci, musí přijmout environmentálně udržitelné řešení, které bude v souladu s jejich obchodními cíli. IT oddělení ve firmách mohou hrát aktivnější roli při prosazování strategie udržitelnosti svých podnikání, a to přechodem na hybridní cloudový model v rámci HPE GreenLake.

Byl pro vás článek přínosný?