Hlavní navigace

Účinnost novely zákona o DPH se posouvá

6. 1. 2011

Sdílet

Ministerstvo financí informovalo, že v průběhu ledna budou na stránkách České daňové správy zveřejněny informace týkající se nejdůležitějších změn zákona.

Jak jsme již informovali, Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o DPH s účinností od 1. dubna 2011. Nyní musí novelu projednat Senát a podepsat prezident.

Ministerstvo financí sdělilo, že v průběhu tohoto měsíce budou na stránkách České daňové správy zveřejněny informace týkající se nejdůležitějších změn zákona, kterými jsou zejména:

* přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na příjemce plnění při dodání zlata, při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu (tj. u odpadu z plastů, kovů, papíru, textilu a skla), při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při poskytování stavebních a montážních prací (v tomto případě s účinností od 1. ledna 2012),

* ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění,

* možnost opravy daně u neuhrazených pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,

* změny v uplatnění nároku na odpočet daně,

* změny při osvobození od daně při dovozu zboží včetně osvobození od daně při propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku, kdy je zboží následně dodáno do jiného členského státu a povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká pořizovateli zboží v jiném členském státě,

* změny při opravách základu a výše daně.

 

Zdroj: KPMG

FIN24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?