Hlavní navigace

Úlevy pro poplatníky v souvislosti s povodněmi 2013

4. 7. 2013

Sdílet

 Autor: © freshidea - Fotolia.com
V rámci nedávno zveřejněného rozhodnutí ministerstva financí budou poplatníkům postiženým povodněmi v červnu 2013 poskytnuty následující úlevy:

Prominutí částečné či plné úhrady daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob ve výši odpovídající výši skutečné škody vzniklé na majetku poplatníka používaného k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně za zdaňovací období, kdy k mimořádné události došlo (červen 2013). Výši vzniklé škody, o kterou poplatník může snížit úhradu daně, musí poplatník prokázat v rámci řádného daňového přiznání za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž mimořádná událost nastala, a to prostřednictvím:

* posudku pojišťovny, pokud byl majetek pojištěn;

* posudku znalce, pokud majetek nebyl pojištěn;

* případně kombinací obou posudků, pokud byl majetek pojištěn jen zčásti.

V případě, že byl majetek postižen povodněmi, doporučujeme věnovat pozornost potřebné dokumentaci od pojišťoven, případně zpracování znaleckých posudků, abyste byli schopni doložit výši škody a tím uplatnit možnost prominutí úhrady daně.

 

Prominutí příslušenství daní z příjmů se týká

* fyzických osob, a to u příslušenství vzniklého v důsledku pozdní úhrady zálohy na daň z příjmů fyzických osob podle § 38a zákona o daních z příjmů, tedy zálohy na vlastní daňovou povinnost, nikoliv záloh hrazených z mezd zaměstnanců. Splatnost zálohy musí spadat do období ode dne vyhlášení nouzového stavu, to je od 2. června 2013 do 31. prosince 2013.

* právnických a fyzických osob, a to u příslušenství vzniklého v důsledku pozdní úhrady daně z příjmů, jejíž původní datum splatnosti nastalo ode dne vyhlášení stavu nouze, tedy od 2. června 2013, přičemž podmínkou je, že  dojde k zaplacení daně do 31. října 2013. Prominutí tohoto příslušenství daně se bude vztahovat pouze na ty poplatníky, kteří požádají o posečkání úhrady daně a jejichž žádosti bude vyhověno z důvodu platební neschopnosti způsobené mimořádnou událostí. Je tedy nutné prokázat příčinnou souvislost mezi postižením povodněmi a neschopností zaplatit daň včas. V této souvislosti je třeba uvést, že posečkání může být povoleno i zpětně.

Prominutí se týká poplatníků postižených povodněmi v regionech, v nichž byl vyhlášen nouzový stav (tj. v následujících krajích: Jihočeském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém, Královéhradeckém, Ústeckém a hlavním městě Praze). 

 

FIN24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?