Hlavní navigace

Unikátní aplikace pomáhá hledat mezinárodní obchodní příležitosti

5. 4. 2018

Sdílet

 Autor: ČSOB
Stále více podniků dnes hledá obchodní partnery v zahraničí. Může jim v tom pomoci on-line aplikace Trade Club, která je založena na technologii umělé inteligence a spojuje vlastnosti B2B sociální sítě a rozsáhlé encyklopedie globálních trhů.

Závislost na jednom nebo několika málo dodavatelích (nebo odběratelích) není ideální situace. Na tak malém trhu, jako je Česká republika, to často představuje nutnost obrátit svou pozornost k přeshraniční spolupráci. Hledání vhodných partnerů v cizině ovšem může být problém především pro podniky, které v mezinárodním obchodu mají jen málo zkušeností nebo jimž chybějí zdroje, aby se tímto směrem mohly vydat. Takovým firmám může pomoci sdružení Trade Club Alliance zaštítěné konsorciem velkých bank.


Právě významné bankovní subjekty si uvědomují, jak je důležitá mezinárodní spolupráce pro jejich klienty, aby ve svém byznysu uspěli. Proto se spojily, aby zajistily provoz unikátní on-line platformy Trade Club. Ta zahrnuje vlastnosti byznysové sociální sítě i rozsáhlé encyklo­pedie globálních trhů a jejím hlavním posláním je usnadnit podnikatelům, aby uspěli v mezinárodním obchodu, a to buď jako exportéři, nebo importéři.


Vzhledem k tomu, že skupina KBC patří do této vybrané společnosti bank, mají možnost se do tohoto systému zapojit i klienti ČSOB. „Firmy, které využívají naše služby, mají přístup do aplikace zdarma,“ říká Jakub Váňa, Trade Club manager z ČSOB. „Pro mnohé je možná překvapením, že ani do budoucna nepočítáme s tím, že by byla zpoplatněna. Jsme totiž vztahová banka a jde nám o to, abychom s našimi klienty sdíleli jejich úspěchy. Věříme, že jejich růst povede k tomu, že i my porosteme s nimi a že budeme moci nabízet více bankovních služeb. Chceme stát po boku našich klientů a být pro ně víc než jen bankou,“ vysvětluje Jakub Váňa.


Systém se rychle rozvíjí a v současné době se na něm podílí osm bank, které pokrývají třiatřicet zemí. Do konce roku 2018 by se počet partnerských bank měl dále rozšířit na patnáct s tím, že by bylo možné hledat obchodní partnery už ve čtyřiceti zemích světa.


Inteligentní matchmaking


Klíčová část aplikace (Trade Club) vám umožní vyhledávat vhodné obchodní partnery, a to na základě informací ve vyplněném profilu. V něm je potřeba kromě základních firemních informací uvést především, jaké výrobky a zboží nabízíte, anebo naopak poptáváte. Pro jejich specifikaci se používají číselná označení podle mezinárodní celní nomenklatury (tzv. HS kódy); pokud přesné kódy neznáte, lze je přímo v aplikaci vyhledat pomocí klíčových slov.


Po dokončení profilu a po jeho formální kontrole ze strany správce systému je možné přikročit k párování (matchmaking) nabídek a poptávek pomocí inteligentního algoritmu. Nalezenou protistranu můžete na základě oboustranného souhlasu přidat mezi své kontakty a navázat s ní elektronickou komunikaci. Způsob práce tak připomíná sociální sítě, jakou je třeba profesní síť LinkedIn. Vyhledávání vhodných kontaktů je podpořeno umělou inteligencí, která má schopnost se učit na základě toho, jak se s vyhledanými kontakty dále pracuje. Díky tomu se párování stále zpřesňuje.


Aplikace však nespoléhá jen na sílu výpočetních algoritmů, ale nabízí také asistenční službu zkušeného konzultanta (community manager), který pomůže sadu nabídek a poptávek vygenerovanou algoritmem zúžit, popř. může doporučit z nalezených shod konkrétně ty, které mají největší potenciál pro úspěšnou spolupráci.

 

ČSOB Trade Club


I když aplikaci spravuje nezávislá třetí strana, úloha bank je klíčová. Vytvářejí prostředí, ve kterém má uživatel jistotu, že se bude bavit jen s potenciálními partnery, kteří museli splnit jasně stanovená kritéria, kreditní historii a projít základní identifikací u některé z bank aliance. Pro uživatele to znamená, že všechny kontakty, které mu systém nabídl jako kandidáty pro obchodní spolupráci, byly předem prověřeny jednou z bank aliance Trade Club. Tím se limituje riziko, že uživatel natrefí na pochybné virtuální firmy nebo bílé koně; v systému jsou jen kredibilní společnosti, které dělají reálný byznys.

 

Obchodní encyklopedie

 

Druhá část aplikace (Trade Resources) je dokumentační a představuje detailní a průběžně aktualizovanou obchodní encyklopedii globálních trhů. Je uspořádána podle jednotlivých států a obsahuje skutečně velmi podrobné informace jak kulturní, tak i ekonomické a právní, jejichž znalost je pro obchodní činnost v daném místě neocenitelná. Nepřekvapí proto, že pro sestavení této informační superdatabáze bylo využito přes 100 000 primárních zdrojů. I když jsou obsažené informace založeny především na veřejně přístupných zdrojích, obrovská přidaná hodnota systému spočívá v soustředění jinak roztříštěných údajů do jediného místa s unifikovaným rozhraním.

 

Vzhledem k rozsahu není možné všechny typy dostupných informací vyjmenovat, proto uveďme pro ilustraci některé možnosti. Při hledání perspektivních příležitostí můžete u dané země zjistit pro každou kategorii zboží to, odkud se dováží (nebo kam se vyváží), v jakých objemech a jaká je dynamika obchodní výměny. Takové detailní informace o trzích jsou nesmírně cenné, protože často o nové obchodní příležitosti nerozhoduje jen objem dováženého a vyváženého zboží, ale rovněž je důležitý i růst poptávky nebo nabídky.

 

Dále můžete zjistit, jak ve vybrané cílové zemi založit firmu, jaké je třeba splnit podmínky i jak dlouho průměrně proces založení trvá. Lze vyhledat, jaké administrativní a legislativní procedury je třeba podstoupit pro import nebo export daného typu zboží. Interaktivní nástroje vám umožní odhadnout přepravní náklady, spočítat celní poplatky nebo třeba převést konverzi metrických jednotek na imperiální. Najdete i zde všechny potřebné formuláře, jako jsou nákladní listy, celní průvodky, prohlášení a potvrzení, která můžete stáhnout a vyplnit.

 

V databázi jsou zahrnuty obchodní adresáře, a tak můžete vyhledat spojení na důležité exportéry a importéry v dané zemi, a to i na ty, které nejsou členy Trade Clubu. Současně lze přímo nalézt jejich výroční zprávy, pokud jsou veřejně přístupné, popř. ověřit, zda nejsou na některém ze seznamů nespolehlivých subjektů.

 

Můžete také zjistit, kdy se konají v dané zemi výstavy a veletrhy, které jsou relevantní pro vaši zájmovou oblast, a to včetně kontaktů pro zajištění případné účasti. Systém vám poskytne i seznam všeobecných a oborových publikací a periodik a nabídne třeba i kontakty pro objednání inzerce.

 

Dosavadní zkušenosti

 

ČSOB Trade Club byl u nás oficiálně spuštěn začátkem března a již pilotní provoz u vybraných klientů ukázal, že poptávka patrně předčí předpoklady. Hlavní zamýšlenou cílovou skupinou byl sice segment malých a středních firem, překvapivě silný ohlas ale vidíme přicházet i od velkých podniků, které problematiku importu a exportu řeší buď vlastními silami, či s pomocí poradenských agentur. Aplikace je víceuživatelská a není určena jen pro vrcholové vedení. Díky množství encyklopedických dat tak mohou i manažeři na nižší úrovni získat cenné poznatky o cílových trzích a tyto informace využít ve své operativní činnosti.


Dosavadní zájem je současně i potvrzením trendu očekávání, která dnes uživatelé kladou i na byznysovou aplikaci s vysokou přidanou hodnotou. Ta musí být bezúdržbová, uživatelsky přívětivá a musí podporovat mobilitu. To vše je splněno.

Byl pro vás článek přínosný?