Hlavní navigace

Už neplatí co za stara: nájem bytu dle novely č.132/2011 Sb.

15. 8. 2011

Sdílet

Dne 25. 5. 2011 vstoupil v platnost zákon č. 132/2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 102/1992 Sb. Dochází tak ke změnám v oblasti nájemních bytových vztahů mezi pronajímateli a nájemci, zejména v otázkách stanovování výše nájemného.

Novela zákona zavádí v případech, kdy se nájemce a pronajímatel nedohodnou na výši nájemného, možnost pronajímatele nájemci písemně navrhnout zvýšení nájemného. Pokud s tím nájemce nevyjádří souhlas – tj. do dvou měsíců od doručení návrhu pronajímatele písemně nesdělí, že se zvýšením nájemného souhlasí, pronajímatel má právo obrátit se do tří měsíců na příslušný soud, který by měl rozhodnout o výši nájemného obvyklého v místě a čase. Pro tyto účely existuje nezávazná databáze zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pod názvem Mapa nájemného. Výše nájemného bude určována ke dni podání návrhu k soudu. 

Podle novely má nájemce také povinnost pronajímateli písemně hlásit změny v počtu lidí žijících v bytě včetně jejich osobních údajů (jméno, příjmení a datum narození), za předpokladu, že tato změna potrvá déle než dva měsíce. Nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu bytu, ale také svou případnou dlouhodobou nepřítomnost v bytě. Naproti tomu se zavádí právo pronajímatele požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu. 

Nová právní úprava také dále přináší časové omezení přechodu nájmu po smrti nájemce na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt, a to na dva roky. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby starší 70 let a nezletilé osoby, u nichž nájem skončí dosáhnutím věku 20 let. Je-li spolužijící osobou někdo jiný, než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni práva a povinnosti z nájmu jen pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě vyjádřil písemný souhlas. 

 

Autor je advokát, trvale spolupracující se společností NWD Legal

 

soutez_casestudy

Foto: © Joe Gough - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?