Hlavní navigace

V České republice startuje první virtuální klinika telemedicíny v Evropě

16. 5. 2022

Sdílet

Zařízení Dr. Digital na měření vitálních funkcí Autor: Dr. Digital
V Česku startuje provoz virtuální klinika Dr. Digital zaměřená na poskytování služeb telemedicíny pacientům. V rámci nabídky a technologií první svého druhu. Pacientům přináší vzdálený monitoring životních funkcí a nástroje na prevenci onemocnění.

První virtuální klinika přináší do primární péče distanční monitoring a analýzu naměřených hodnot pacientů z domova. Na dálku umožňuje pomocí přístrojů sledovat hladinu cukru, tlak krve, srdeční aktivitu, tělesnou hmotnost, saturaci kyslíku v krvi nebo funkčnost plic. Ušetří tak lidem cestu k lékaři.

Ondřej Svoboda, zakladatel společnosti Dr. Digital
„Využití moderních technologií v primární péči sníží administrativní zátěž a nahradí část osobních návštěv u lékaře. Při měření životních funkcí může člověk zachytit onemocnění v rané fázi. Měření ale musí probíhat přístroji, které splňují přísné normy a jsou pod správným standardizovaným protokolem televizity. Zařízení Dr. Digital, včetně softwaru, jsou certifikovány jako zdravotnické prostředky,“ řekl Ondřej Svoboda, zakladatel společnosti Dr. Digital.

Podle Svobody funguje digitalizovaná medicína na dálku dobře v Estonsku, Finsku, Dánsku nebo Švédsku. Zahrnuje například elektronizaci zdravotnické dokumentace, vzdálenou komunikaci s lékařem, digitální zdravotní kartu nebo sběr pacientských dat.

„Nad telemedicínou stojí jedna zásadní oblast, a to digitalizace státní správy. E-government musí stát na počátku implementace telemedicíny do státních procesů i legislativy. Covidová doba a potřeba komunikovat distančně otevřela dveře telemedicínským firmám. To, co je samozřejmost v zahraničí, je však v Česku stále na začátku,“ popisuje Svoboda.

Monitoring na dálku odhalí počínající zdravotní obtíže

Podle Svobody jsou u nás významným tématem pacienti s kardiovaskulárními problémy, kteří představují nejčastější příčinu úmrtí i hospitalizace pacientů. I na tuto ohroženou skupinu se virtuální klinika zaměřuje.

„Jedním z cílů kliniky je i osvěta a porozumění kontextu naměřených hodnot. Ve spolupráci s lékařem lze ve virtuální klinice stanovit hraniční hodnoty například tlaku pacienta. Při překročení těchto limitů zašle virtuální klinika prostřednictvím aplikace upozornění,“ dodal Svoboda.

Podle psychiatra Filipa Španiela je telemedicína budoucností medicíny: „Chronická onemocnění jsou v první linii. Telemedicína je o dlouhodobém sledování pacienta, a právě to je podstatou péče o chronická onemocnění, která představují výzvu pro medicínu 21. století.“

Čekárna má vzdělávat

Vzdělávání pacientů je ústředním tématem jedné z části virtuální kliniky nazvané Čekárna. Uživatel zde najde obsah, zaměřený na to, jak pozitivně ovlivnit své zdraví, jaké hodnoty jsou ještě v normě, nebo co dělat při různých život ohrožujících situacích.

Dalšími z pilířů kliniky je recepce a ordinace. V recepci má uživatel na jednom místě informace o svém zdraví prostřednictvím digitální zdravotní karty. Data jsou k dispozici zdravotníkům po načtení QR kódu.

soutez_casestudy

„Evropský standard pro to, jak má vypadat digitální zdravotní karta již existuje. Ta je součástí i našeho projektu virtuální kliniky. Návrh zákona o eHealth tento prvek obsahoval. Z konečné verze zákona byl ale vyjmut. My, co se v telemedicíně pohybujeme, jsme aktuálně dál, než je schválená legislativa,“ uvedl Svoboda.

Ordinace, slouží ke kompletní administraci návštěv u lékařů, kterou řídí koordinátor péče. Koordinátor péče je speciálně vyškolená zdravotní sestra, která vede aktivity pacienta. Udržuje zdravotní záznamy aktuální, plánuje návštěvy u doktorů i vyšetření, administruje jejich výsledky a předepsané léky.

Byl pro vás článek přínosný?