Hlavní navigace

V Česku se daří trhu sdílených podnikových služeb

28. 1. 2016

Sdílet

 Autor: © DOC RABE Media - Fotolia.com
Výroční průzkum českého trhu sdílených podnikových služeb, který realizovala asociace ABSL, potvrdil vedoucí postavení České republiky v tomto dynamickém segmentu. Ukazuje se, že sdílené podnikové služby rostou v ČR rychleji než v ostatních zemí střední Evropy. Velmi dobré místo podle tohoto průzkumu zaujímají Praha i Brna, a to i v globálním kontextu.

Za rok 2015 realizovaly sdílené podnikové služby v ČR obrat 75 miliard korun, což představuje přibližně 1,5% HDP České republiky a pro další období se očekává zhruba 30 % růst. Důvod velké obliby střední Evropy je přitom dán tím, že společnosti působící v Evropě hledají pro SSC či outsourcing lokality, které jsou blíže jejich domovské zemi a disponují pracovní silou s náležitou jazykovou vybaveností a dalšími schopnostmi nezbytnými pro jejich evropské provozy. Vynikající reputaci si přitom nejen v rámci regionu střední Evropy, ale i v rámci celého světa vydobyla česká města. Praha se dostala dokonce na 15. místo celosvětového žebříčku společnosti Tholons Top 100 outsourcingových destinací v roce 2015, Brno následuje na 25. příčce.

 

„Segment sdílených podnikových služeb v České republice roste rychleji, než v ostatních zemích regionu střední Evropy, který po Asii převzal vedoucí postavení v oblasti outsourcingu podnikových procesů. Růst v ČR je tak rychlejší než například v Indii, která byla dosud synonymem tohoto typu služeb,“ uvedl Ota Kulhánek, prezident asociace ABSL.

 

Boom segmentu sdílených podnikových služeb výrazně ovlivňuje i realitní trh. Důvodem je skutečnost, že až 70 % firem z tohoto sektoru řeší rozšíření či modernizaci kanceláří anebo stěhování do nové lokality. Nejvíce saturovaná je přitom Praha a Brno, velký potenciál však nabízí Ostrava a další krajská města, kam se nyní obrací pozornost zahraničních investorů.

 

Úspory díky sdílení či outsourcingu

Nejenom největší mezinárodní společnosti, ale také firmy fungující na regionální či národní úrovni hledají cesty k úsporám nákladů, optimalizaci procesů a dosažení jejich transparentnosti, a to vše jim právě SSC či outsourcingová centra umožňují dosáhnout. Z průzkumu vyplynulo, že firmy s pomocí tohoto modelu provozu podnikových služeb, k nimž patří například finance, personalistika, technická podpora či výzkum a vývoj, šetří až 30 % nákladů. Nejvíce center provozovaných v České republice pochází od amerických společností (31 %), největšími evropskými investory pak jsou německé společnosti (12 %), a to jak z hlediska počtu center vybudovaných v České republice, tak i z hlediska počtu pracovních míst. Další země jsou zastoupeny nižším podílem, např. Švýcarsko 9 %, Belgie, Irsko a Velká Británie 6 %. Více než polovina center těží nebo v minulosti těžila z veřejné podpory. Tou nejvyužívanější formou je hmotná podpora z fondů EU na školení a vytváření nových pracovních míst.

 

Dvě třetiny stávajících center plánují expanzi

V současné době funguje v ČR přes 180 center sdílených podnikových služeb. 64 % plánuje v příštích dvou letech rozšířit své obchodní aktivity. Přitom platí, že čím více pracovníků centrum zaměstnává, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude rozšiřovat své aktivity. Rozšíření předpokládá 83 % společností zaměstnávajících více než 500 pracovníků, 75 % společností zaměstnávajících 200–500 pracovníků a 60 % společností s méně než 200 zaměstnanci. Hlavním motorem expanze jsou nejčastěji globální plány na restrukturalizaci (55 %), za nimi následuje zvýšená externí poptávka (39 %). Nové oblasti podnikání začne podle očekávání budovat 30 % společnosti a u 21 % společností se předpokládá, že rozšíření aktivit ovlivní nové akvizice. „Očekáváme rovněž příchod celé řady nových investorů, pro které Česká republika představuje ideální lokalitu pro otevření jejich provozů,“ komentuje Ota Kulhánek s tím, že pro společnosti, jejichž podnikání je rozptýleno po celé Evropě, je při volbě lokality pro SSC nebo outsourcingové centrum stěžejním faktorem dostupnost požadované škály jazyků. Česká republika si v této oblasti nevede špatně - 42 % populace jedním cizím jazykem a 24 % je schopno mluvit dvěma cizími jazyky.

 

Jazyky na prvním místě

soutez_casestudy

V rámci celého regionu CEE (střední a východní Evropa) dnes segment sdílených podnikových služeb zaměstnává 335.000 lidí. Podle nejnovější zprávy asociace ABSL a společnosti McKinsey lze očekávat, že tento počet během následující 10 let vzroste o 300 až 400% až na úroveň 1 milionu osob. Plánovaná expanze stávajících center v České republice avizuje jen pro příští rok nárůst počtu zaměstnanců o 17%, k tomu však ještě přibydou nově otevřené provozy. To představuje velkou výzvu pro personalisty, neboť budou muset na trhu práce zabezpečit dostatek kvalitních zaměstnanců. Ti musí být nejen odborně zdatní, ale musí ovládat i cizí jazyky. Celkem se v českých SSC a outsourcingových centrech hovoří 31 jazyky, často i málo obvyklými. Z toho důvodu musí firmy často nabírat i rodilé mluvčí. Celkem v centrech sdílených podnikových služeb pracuje 34% cizinců.

 

Byl pro vás článek přínosný?