Hlavní navigace

V českých městech se žije lépe než v moravských

19. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © PHB.cz - Fotolia.com
Společnost KPMG ČR ve své studii Benchmark měst v ČR analyzovala situaci ve vybraných městech z hlediska podmínek pro život. Při posouzení politického klimatu, demografických a socioekonomických ukazatelů, dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti i nabídky volnočasových aktivit dosahovala lepších hodnocení města v Čechách než na Moravě.

V Čechách si vedla lépe města na jihu, středu a východě země, horší situace byla v pohraničních oblastech severozápadu Čech. Také na Moravě byly o něco lepší podmínky ve městech na jihu než na severu. Mezi středně velkými městy s 20 až 50 tisíci obyvatel byl nejlépe hodnocený jihočeský Písek. Mezi malými městy s počtem obyvatel od dvou do šesti a půl tisíce nejlépe obstála Hluboká nad Vltavou.  

Do průzkumu bylo zahrnuto 30 měst z celé České republiky. Studie se zabývala obdobím let 2001 až 2011 a byla založena především na údajích ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011 a sběru podkladových dat formou dotazníkového šetření mezi zástupci měst a obcí. Dále byly využity dostupné zdroje z webových portálů měst či jiných veřejných subjektů (ČSÚ, Policie ČR apod.). Na základě dílčích výsledků jednotlivých ukazatelů byla města bodově ohodnocena. Podle počtu bodů byl městům udělen zlatý, stříbrný či bronzový pohár. Město s nejvyšším počtem bodů (celkově či v konkrétní kategorii) získalo diamantové ocenění. Mezi malými ani středně velkými městy nezískalo v celkovém hodnocení zlatý pohár či diamantové ocenění žádné moravské město. Naopak českým městům byla v obou skupinách udělena dvě diamantová ocenění pro nejlépe hodnocená města a osm zlatých pohárů.

 

Detailní analýza by měla městům pomoci v plánování 

„Studií chceme především pomoci zástupcům vedení měst identifikovat silné a slabé stránky života v jejich městě a obhájit kroky zvyšující jeho atraktivitu,“ říká Ondřej Špaček, Associate Manager, služby pro cestovní ruch a volnočasové aktivity, KPMG Česká republika, a dodává: „Už dnes se města začínají připravovat na čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie pro programovací období 2014 až 2020. Kvalitní analýza situace ve městech a potřeb jejich obyvatel by měla zástupcům měst pomoci nasměrovat plány správným směrem.“

 

Vítězství pro města z jihu Čech 

Ze středně velkých měst se celkovým vítězem a držitelem diamantového ocenění stal Písek. Zlatý pohár byl udělen městům Chrudim, Mladá Boleslav, Pelhřimov a Tábor. Stříbrné hodnocení získalo Blansko, Klatovy, Otrokovice, Přerov a Trutnov. Na třetí příčce s bronzovým pohárem se pak umístila Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Krnov a Sokolov. 

Absolutním vítězem mezi malými městy byla Hluboká nad Vltavou, která získala diamantové ohodnocení. Zlatý pohár byl udělen Hornímu Jelení, Mníšku pod Brdy, Nýrsku a Přibyslavi. Stříbrný pak Bojkovicím, Nové Bystřici, Podbořanům, Strážnici a Železnému Brodu. Bronzový pohár patří Broumovu, Hornímu Slavkovu, Kojetínu, Telči a Vítkovu. 

 

Na život má největší vliv socioekonomická a demografická situace ve městech 

FIN24

Podle studie měla na umístění měst největší vliv především demografická a socioekonomická kritéria. Mezi nimi byl posuzován například počet narozených dětí, podíl seniorů, saldo migrace, podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, obydlenost domů a bytů, běžné výdaje města na obyvatele, kapitálové příjmy a výdaje města na obyvatele, ale také míra nezaměstnanosti či kriminalita. Dalším rozhodujícím parametrem bylo politické klima v období 2001–2011 či občanská vybavenost: sledována a hodnocena byla stabilita politické reprezentace města a také prvky občanské vybavenosti, a to jak v roce 2011, tak ve změně mezi roky 2001 a 2011. „Zejména u středně velkých měst se v obou těchto kritériích potvrdilo, že nejlépe si stojí města na jihu a ve středu Čech. Hůře pak na severu Čech i Moravy,“ říká Ondřej Špaček z KPMG Česká republika.

 

Byl pro vás článek přínosný?