Hlavní navigace

V zemích, kde je za cizoložství trest smrti, nepodnikáme…

5. 8. 2014

Sdílet

 Autor: archiv redakce
...říká Christoph Kraemer z portálu AshleyMadison a dodává, že přesto v těchto zemích mají své uživatele.

AshleyMadison.com je největším portálem určeným pro zadané, kteří chtějí navázat diskrétní nevěru. Na otázky ohledně technického a obchodního rozvoje tohoto kontroverzního projektu nám odpověděl Christoph Kraemer, PR manažer projektu.

 

CIO Business World: O jak velký projekt se jedná a jak dlouho je na trhu?

Christoph Kraemer: V daném segmentu jsme určitě největší. V tomto okamžiku máme více než 27 milionů uživatelů a na trhu jsme od roku 2002. Tehdy ji v kanadském Torontu založil Noel Biderman. Zdá se, že náš koncept portálu, který funguje jako specifická sociální síť, oslovil trh velmi dobře a přestál velmi dobře recese minulých období.

 

Tím se dostáváme k penězům - jaký je obchodní model webu?

Snažíme se být nezávislí a nehledáme zdroje příjmu jako je třeba reklama třetích stran. Všechny příjmy pocházejí z předplatného. Uživatelé si mohou koupit kredity, které  slouží k úhradě některých placených služeb, jako je třeba zprostředkování přímého kontaktu s jiným uživatelem systému. Pokud máme hovořit o celkových číslech, tak příjmy za rok 2013 dosáhly globálně 120 milionů dolarů. V přeneseném smyslu zákazníci platí za diskrétnost. Ochrana soukromí byla klíčovým prvkem již od začátku projektu. Systém vyvíjíme vlastními silami, téměř polovina našich zaměstnanců jsou techničtí a vývojoví pracovníci. Máme řadu unikátních funkcí, jako například smazání všech předchozích konverzací po zrušení účtu.

 

Předmět vaší činnosti je velmi kontroverzní. Česká společnost váš projekt možná přijme snadno, ale jistě se najdou země, kde je váš koncept neslučitelný s jejich společenskými nebo náboženskými tradicemi.

Ano je to tak. Třeba v islámských zemích obecně vůbec neoperujeme. V některých z nich je dokonce za cizoložství trest smrti. Ale v této souvislosti je zajímavé, že i z těchto zemí máme návštěvy našeho webu. Problémy jsme ale na druhou stranu zaznamenali i tam, kde bychom to nečekali. V Jižní Koreji jsme čelili nejprve společenské kritice, pak odlivu uživatelů a nakonec vláda naše on-line služby zablokovala. Tento trh jsme museli opustit. Spolu se Singapurem to ale byly jediné dva případy, kdy jsme museli existující projekt ukončit. Podobně čelíme problémům i při zajišťování publicity. Orientujeme se na sponzoring sportovců a klubů, vybíráme si populární sporty jako je golf, košíková nebo fotbal. Často jsou ale sponzorovaní vystaveni negativnímu společenskému tlaku, díky němuž pak dojde k ukončení spolupráce. V Praze aktuálně jednáme o sponzorské spolupráci s jedním významným fotbalovým klubem, situace se zatím vyvíjí slibně, ale uvidíme, jak to dopadne.

 

Čekal bych, že on-line projekt bude spoléhat především na on-line reklamu…

Publicitu na Internetu samozřejmě budeme zajišťovat také. Ale není to náš primární reklamní kanál. V případě zajištění přímé návštěvnosti z Internetu spoléháme na SEM, tedy na marketing ve vyhledávačích, na který jde asi 75% našeho rozpočtu na on-line publicitu. SEM má centrálně na starosti  samostatný tým, který sídlí v Kanadě.

 

Nebojíte se bezpečnostních útoků? Vaše služby mi připadají jako dost pravděpodobný terč třeba pro DDoS útoky, jejichž účelem by bylo ochromit provoz.

Od uživatelů nevyžadujeme žádná citlivá data, proto ani nejsme nijak zajímavým cílem pro krádež dat. To ale neznamená, že tuto oblast podceňujeme - naopak. Velká část našich IT zaměstnanců má na starosti právě bezpečnost. Totéž platí i o možných DDoS útocích. Takovému útoku jsme čelili zatím jenom dvakrát a vždy jsem situaci ustáli. Věříme, že by zablokování našich on-line služeb naši klienti hodnotili negativně. Jako selhání, jehož podstatu ani nemusí správně určit. To by mohlo ohrozit naši důvěryhodnost, a proto se snažíme před takovým nebezpečím chránit. Důvěra je totiž klíčovým prvkem našeho podnikání.

 

ICTrocenka

Proč máte zájem právě o Českou republiku?

Vstup na český trh je součástí naší celkové expanze na trhy východní Evropy, ke které dochází právě nyní. Koncem června jsme spustili polskou jazykovou mutaci, v červenci přicházejí na řadu Česká a Slovenská republika, následovat bude Maďarsko. Východoevropský trh vidíme obecně jako dobrou příležitost, ale na výsledky v Česku jsme opravdu zvědavi. Zde totiž nevěra není takové společenské tabu, a současně se vysoce cení diskrétnost. Oficiálnímu zahájení provozu služby pro určitý trh obvykle předchází tiché spuštění. V případě českých a slovenských stránek, které byly otevřeny v dvoutýdenním předstihu, jsme zaznamenali již půl milionu návštěv.

Byl pro vás článek přínosný?