Hlavní navigace

Vakcíny ve světě komerčních proměn

Sdílet

„I když je naše firma zdravá, občas pro další rozvoj potřebuje investovat a právě v krizi jsme pocítili, že kritéria pro úvěry se značně zpřísnila,“ říká František Šmíd, finanční ředitel společnosti Avenier.

Rozšířit povědomí o prevenci a ochraně zdraví, zvýšit proočkovanost v České republice a tím zlepšit životní styl lidí. Jakými cestami se k těmto vašim ambiciozním cílům vydáváte? 

Naše ryze česká společnost Avenier se dlouhodobě snaží být názorovou autoritou v oblasti prevence, očkování i prvotřídní péče o termolabilní očkovací látky. Firma se dělí na dvě divize, které spolu úzce kooperují. První z nich je Distribuce vakcín, která se orientuje především na dokonalou péči o termolabilní látky, jejich přímou distribuci do ordinací lékařů a vzdělání odborné veřejnosti ve vztahu k očkovacím látkám. Druhou divizí naší společnosti jsou vlastní Očkovací centra.

 

František Šmíd (foto Jaroslav Kříženecký)Mohl byste přiblížit rozsah vašich aktivit v obou zmíněných oblastech? 

Pokud jde o Distribuci vakcín, zde disponujeme čtrnácti certifikovanými distribučními sklady ve všech krajských městech, odkud denně vyjíždí naši distributoři vozy speciálně upravenými pro rozvoz termolabilních látek. Očkovací látky totiž musí být skladovány a přepravovány v přesně daném teplotním rozsahu od dvou do osmi stupňů Celsia. Nabízíme lékařům kompletní sortiment očkovacích látek bez jakýchkoliv množstevních či finančních limitů. Další divize Očkovací centra se svými sedmnácti pobočkami představuje největší síť tohoto typu v České republice. Centra najdete ve třinácti krajských i okresních městech a jejich počet se neustále rozšiřuje.

 

V čem spočívají výhody vašich očkovacích center oproti minulosti, kdy očkování zajišťovala státem zřizovaná zdravotnická zařízení? 

Výhodou našich nových zařízení je především snadný přístup k veškerým informacím prostřednictvím zelené linky a webu, garance odbornosti a aktuálních informací od našich vysoce specializovaných lékařů. Také jistota, že vakcína nebyla znehodnocena chybným skladováním či přenosem z lékárny, je již samozřejmostí. Klienti oceňují také možnost objednání se k očkování na přesný termín, což znamená mnohdy nemalou časovou úsporu.

 

Jaká očkování provádíte? 

Centra společnosti Avenier nabízí očkování doporučená pro území České republiky, například proti hepatitidě typu A, klíšťové encefalitidě, HPV – rakovině děložního čípku, meningokokovým a pneumokokovým infekcím, chřipce, a další.

 

A co ochrana pro milovníky exotických dálek? 

Samozřejmě aplikujeme i vakcíny na cesty. Naši specialisté z oblasti epidemiologie poradí s výběrem vhodných očkování podle cílové destinace. Tito pracovníci musí také pravidelně sledovat aktuální zdravotní rizika a epidemie ve světě. Jsou tedy nejspolehlivějším zdrojem informací před cestou do exotických destinací.

 

Činnost, kterou jste popsal, vyžaduje mimo jiné i operativní zpracovávání velikého množství dat o pohybu zboží i dat osobního charakteru. Jak má Avenier toto zajištěno? 

Centrum pro obě divize se nachází v informačním systému Microsoft Dynamics NAV. Tento velký systém mezinárodního charakteru bohužel nemá dosti dobře zařízeno zpracování specifických českých záležitostí jako národní software. Proto na mzdovou agendu s úspěchem využíváme informační systém Helios Orange společnosti Asseco Solutions. Je to velmi rozšířený software, který už před deseti lety byl na špici vývoje, předběhl svou konkurenci a svůj náskok si stále drží.

 

Čím konkrétně si právě Helios Orange získal vaši přízeň? 

Pro mzdový systém je velmi důležitá možnost rozšiřování, záruka aktualizace systému s proměňující se legislativou. To bylo klíčové kritérium výběru, které Helios Orange splňuje bezezbytku. Jeho aplikace v naší společnosti proběhla bez nejmenších zádrhelů především proto, že je to systém nesmírně pružný a vstřícný pro každého, kdo zvládá Microsoft Office, jeho aplikace a běžné logiky využívané v IT systémech.

 

Přineslo jeho nasazení přímé měřitelné úspory? 

Určitě se velice urychlilo a zefektivnilo účtování mezd včetně přehledů různých benefitů apod. Dnes agendu asi sto třiceti lidí ve třiceti nákladových střediscích zpracovává jeden člověk.

 

Aby však bylo na mzdy, je třeba, aby se firmě hospodářsky dařilo. Můžete říci, jaké změny v současných vnějších společenských podmínkách by Avenieru nejvíce pomohly? 

Možná vás překvapím. Změny, které by prospěly celému našemu oboru, se týkají vnímání vývoje. Různé odborné skupiny včetně státu v podobě ministerstva zdravotnictví se snaží posunout naše zdravotnictví směrem k vyšší efektivitě, obvyklé ve vyspělých západních zemích. To leckdy sebou nese nutnost učit se mnoho nových věcí. Cítíme, že zdravotnická veřejnost si začíná dobře uvědomovat kvalitativní pozitiva těchto změn. Důležitým faktorem v celé věci je dobrá komunikace o všech legislativních změnách ve zdravotnictví mezi státními orgány a lékaři.

 

Vašimi dodavateli jsou farmaceutické firmy. O jejich intenzivním lobbingu, který údajně bývá leckdy eticky na hraně, se hojně píše i mluví. Jaké jsou vaše zkušenosti? 

Případný tlak, který dodavatelé na nás vyvíjejí, je čistě obchodní. Souvisí s cenami na otevřeném trhu, za které nakupujeme od firem a prodáváme lékařům. Standardní obchodní boj, který funguje i v jiných komoditách. Žádný nátlak nebo vydírání.

 

Loňské nejfrekventovanější slovo bylo krize. Zdálo by se, že vašeho specifického oboru se dotkne relativně málo. Nebo se mýlím? 

Vakcinace dětí, mimochodem, kterou má naše republika na špičkové úrovni, omezena nebyla. Výkyvy jsme nezaznamenali ani v množství očkování před cestami do ciziny. Krize nás postihla pouze ve fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů a vztahů s finančními institucemi. I když naše firma je zdravá, občas pro další rozvoj potřebuje investovat a právě v této chvíli jsme pocítili, že kritéria pro úvěry se značně zpřísnila.

 

Jaké máte hlavní strategické záměry do budoucna? 

Zmínil jsem se o špičkové vakcinaci dětí. Ta bohužel v dospělém věku po přechodu od pediatra k praktickému lékaři u drtivé většiny populace prudce klesne na evropskou podúroveň. S tímto chceme něco udělat. Informovanost, ale i zodpovědnost za vlastní zdraví je u nás stále ještě nízká. Nicméně budoucnost vidím optimisticky, mnohé v hlavách i vztazích lidí se daří měnit rychleji, než jsme očekávali.

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?