Hlavní navigace

Ve využívání robotů zaostáváme za Slovenskem

18. 1. 2019

Sdílet

 Autor: (c) vitstudio - Fotolia.com
Budeme je však potřebovat čím dál více, do čtyř let se počet Čechů v produktivním věku sníží o 1,5 %, ekonomika ale v následujících letech přesto poroste.

V roce 2030 by měl český HDP dosáhnout úrovně zhruba 9 bilionů korun. To ukazuje nejnovější studie společnosti HSBC „Svět v roce 2030“, která pro příštích 11 let předpovídá ekonomický vývoj v 75 zemích světa. Pracovní sílu lze částečně nahradit pokročilými technologiemi, Česká republika však podle zprávy zaostává ve využívání robotů v industriálním sektoru například i za Slovenskem.


Zpráva „Svět v roce 2030“ řadí Českou republiku do skupiny rozvíjejících se trhů. U těch přitom předpokládá nejsilnější dlouhodobý ekonomický růst. Podle odhadů vzroste HDP České republiky do roku 2030 o zhruba jednu třetinu oproti současnému stavu, a to až na 9 bilionů korun. Vyšší růstový potenciál a schopnost v budoucnu konkurovat rozvinutým trhům, jako jsou USA, země západní Evropy nebo třeba Japonsko, předpovídá HSBC nicméně spíše chudším zemím s vysokou mírou růstu populace, mezi které se řadí zejména Čína, Indie, Bangladéš, Filipíny, Pákistán, Vietnam a Malajsie, a to za předpokladu pozitivního vývoje politické situace v těchto zemích.

 

Česká republika se pak podle odhadů může v příštích letech těšit na nadprůměrný sociální pokrok, příjmy a kvalitu života. Zpráva však také zdůrazňuje, že tento stav ještě není zárukou zvyšující se konkurenceschopnosti. Česko se bude totiž v příštích letech potýkat se sníženou plodností v podobě 1,6 dítěte na matku, která způsobí úbytek populace v produktivním věku o 1,5 procenta, a to už do roku 2023.

 

Celková populace České republiky by pak měla do roku 2030 klesnout ze současných 10,6 na 10,5 milionu obyvatel. Dlouhodobé řešení úbytku pracovních sil by přitom mohla představovat robotizace jednotlivých odvětví. Česká republika, která se sice s poměrem 101 robotů na 10 000 zaměstnanců nachází nad průměrem sledovaných zemí, však stále zaostává například za sousedním Slovenskem, které dosahuje o třetinu vyššího poměru robotizace pracovní síly.

 

„Světový průměr počtu robotů na 10 000 zaměstnanců v současné době činí 74. Aby mohlo dojít ke zřetelnému zvýšení světového HDP, musí průmyslový posun vést právě cestou robotizace a zvýšené automatizace. V současné době čelíme úbytku pracovní populace a zároveň nízkým investicím do automatizace, což zapříčiní, že se jednotlivé státy octnou v situaci, kdy bude jejich produkce klesat. A to České republice s předpokládaným poklesem počtu obyvatel na 10,5 milionu v roce 2030 hrozí,“ uvádí Richard Keery, generální ředitel HSBC Bank plc – Česká republika.

 

Ačkoliv na tom Česká republika v rámci regionu není tak zle, stále je na tom totiž lépe než například Maďarsko nebo Polsko, robotizace přesto neprobíhá dostatečně rychle. Podle údajů Mezinárodní federace robotiky narostl mezi roky 2010 a 2015 počet nově instalovaných robotů v České republice o 40 procent, avšak podle letošního výzkumu agentury Ipsos skoro třetina ze stovky dotazovaných českých firem musela v roce 2017 odmítat objednávky kvůli nedostatku pracovních sil a jedna čtvrtina vyjádřila potřebu urychlit své plány automatizace výroby.

Zemí s nejvyšší mírou automatizace ve výrobním sektoru je pak Jižní Korea, u níž HSBC odhaduje pokles populace v produktivním věku do roku 2030 o alarmujících 10 procent.

Cloud24

 

V případě takového scénáře by bylo nutné, aby celkový růst HDP na osobu byl na úrovni alespoň 1 %, aby ekonomika neupadla do recese. Tento scénář je každopádně velmi pravděpodobný. Jižní Korea se totiž může pyšnit úctyhodným poměrem 631 robotů na 10 000 zaměstnanců, což je šestkrát více, než má Česká republika, a HSBC jí do roku 2030 predikuje zhruba 30% nárůst HDP. Na druhém místě se pak v oblasti robotizace umístil Singapur s necelými 500 roboty na 10 000 zaměstnanců, třetí Německo jich má okolo 300.

Byl pro vás článek přínosný?