Hlavní navigace

Více než 30% úspory s pomocí podnikových služeb

Sdílet

 Autor: ABSL
Světem finančních procesů dnes rezonuje hned několik pojmů, z nichž centralizace, standardizace a optimalizace patří k těm nejčastějším. Firmy se snaží o maximální efektivitu, jíž mohou dosáhnout mimo jiné přesunutím některých agend do centra sdílených podnikových služeb (SSC).

Česká republika se v posledních letech stala jednou z nejpopulárnějších světových lokalit pro investory, kteří takové centrum plánují zřídit a rozvíjet. Proč tomu tak je a pro jaké společnosti smysl centrum budovat jsme se zeptali Oty Kulhánka, prezidenta asociace ABSL, která sdružuje firmy z oblasti podnikových služeb.

 

CFO World: Co je hlavní motivací pro vybudování centra podnikových služeb?
Ota Kulhánek: Podniky budují svá centra služeb především za účelem centralizace podnikových procesů, jako jsou například zmiňované finance a účetnictví, ale třeba i nákup, personalistika, IT, podpora prodeje a zakazníků, marketing či vývoj a výzkum. Díky centralizaci je totiž možné tyto procesy lépe standardizovat a optimalizovat, investovat do neustáleho zlepšování či do nových technologií automatizace a robotizace, které jsou v segmentu podnikových služeb výrazně využívány, neboť eliminují podíl rutinních činností. To vše vede k jednomu zásadnímu cíli, kterým je optimalizace nákladů a lepší kontrola.

 

Úspory a větší transparentnost a kontrolu řeší většina firem, malých i velkých. Dokážete specifikovat, pro jak velkou firmu má smysl založit si vlastní centrum služeb?
Řekl bych, že nejde ani tak o absolutní velikost firmy, ale spíše o její strukturu. Standardizace a optimalizace nelze dosáhnout v případě, kdy jsou jednotlivé agendy (například právě ty účetní a finanční) decentralizované. Obecně však lze říct, že centralizace nabývá na významu pro firmy, které mají velkou pobočkovou síť nebo více právních subjektů. Samozřejmě čím větší objem zpracovávaných údajů firma má, tím vyšších úspor může dosáhnout.
Jen na firmách samotných a na jejich strategiích potom záleží, jestli podobnou centralizaci chtějí realizovat samy, anebo se obrátí na specializované outsourcingové firmy. Centralizace a maximalizace jejích benefitů vyžaduje poměrně značné investice, proto by si každá firma měla nejdříve udělat studii a zjistit, co je pro ni výhodnější.

 

Jsou nějaká specifika oborová nebo hlavní obor podnikání firmy nehraje roli?
Jak jsem jíž naznačil v předchozí otázce, jedná se spíš o strukturu firmy a cíle, které si stanoví, než o obor, ve kterém působí. My vidíme, že centra podnikových služeb vytvářejí firmy napříč všemi odvětvími a dokonce i napříč všemi regiony. Obor podnikání nehraje žádnou roli, v podstatě každá firma musí zpracovávat účetnictví a odvádět daně, vést personalistiku a platit svoje zaměstnance, nakupovat a prodávat, starat se o IT, anebo pečovat o své zákazníky.

 

Jak velké úspory může zpracování účetní a finanční agendy v rámci centra podnikových služeb zajistit? 
Na to není úplně jednoznačná odpověď, protože vždy záleží na startovní pozici, ze které firmy centralizaci začínají realizovat, a to jak z hlediska vyladěnosti podnikových procesů, tak také z hlediska používaných technologií. Obecně se dá říci, že firmy mohou dosahovat i více než 30 % úspor.

 

Jaké konkrétní agendy lze převést na SSC a které je naopak nutné nechat v rámci dané pobočky? 
Ota Kluhánek, ABSLV rámci vnitropodnikových procesů lze centralizovat valnou většinu agend. S rozvojem technologií a internetu dnes v podstatě není důležité, odkud jaké činnosti provozujete. V současné době pozorujeme, že firmy dokonce úspěšně centralizují i komunikaci a péči o zákazníka či podporu prodeje a podobné činnosti související přímo s hlavním předmětem podnikání. Určitě je nutné zanechat činnosti, kde firma potřeba fyzickou přítomnost svých pracovníků. To už do značné míry záleží na oboru podnikání.

 

Jaké vzdělání musí mít zaměstnanci? Není jejich práce jen rutinou typu skenování faktur?
Šanci získat v tomto segmentu dobrou práci mají jak zkušení pracovníci, tak i čerství absolventi. Dle našich statistik má až 73% zaměstnanců center podnikových služeb vysokoškolské vzdělání a průměrný věk je pod 30 let. Hodně lidí v centru podnikových služeb startuje svou kariéru. Pro všechny však platí jedno společné pravidlo – musí umět cizí jazyky.
V posledních 15 letech se struktura služeb a typu práce v centech velmi změnila, což je dáno především rychlým vývojem samotného segmentu a dynamickým rozvojem technologií. Firmy centralizují stále komplexnější procesy, innovují a automatizují rutinni činnosti, a tak se zaměstnanci stále více a více zaměřují na řešení úkolů s větší přidanou hodnotou. Právě v této oblasti vidím velký potenciál a cestu pro rozvoj i v budoucích letech. Zároveň se díky tomu stává sektor stále atraktivnějším pro kandidáty o zaměstnání – nabízí nejen nadstandardní mzdy a benefity, ale i možnost profesionálního rozvoje a dynamiku mezinárodního prostředí.

 

Proč je zrovna ČR tak atraktivní pro zakládání SSC? 
Česká republika je atraktivní, protože může nabídnout nejen vysoce kvalifikované pracovníky s velmi dobrou znalostí jazyků, ale i výbornou infrastrukturu, konkurenceschopné náklady a ekonomickou a politickou stabilitu či členství v EU. Dalším velmi důležitým aspektem při rozhodování investorů je naše kulturní blízkost ostatním evropským zemím, kde sídlí většina našich zákazníků. Investoři často říkají, že do ČR přišli kvůli úspoře nákladů a zůstávají hlavně kvůli kvalitě, kterou tady dostávají.

 

CS24

Jsou centra připravena i přebírat část byznysu zákazníků, včetně lidí a byznys procesů?
Určitě a také se to běžně děje. Záleží ale samozřejmě na podmínkách. Pokud firma do České republiky přesouvá část své agendy z jiné země, tak jde o to, jestli se její zaměstnaci budou chtít přesunout spolu se svou prací. Pro obě organizace, ať už jde o přesun v rámci jedné firmy nebo k poskytovateli outsourcingových služeb, jde v takovém případě jednoznačně o velkou výhodu, neboť nepřichází o znalosti a může podstatně ušetřit na školení nových zaměstnanců.

Všechna tato témata budou předmětem výroční konference ABSL, která se uskuteční 17.-18. října v Praze. Více na http://www.absl.cz/conferences/conference-2016.

Byl pro vás článek přínosný?