Hlavní navigace

EET: každý šestý hospodský hodlá skončit s podnikáním

2. 9. 2016

Sdílet

 Autor: © dimasobko - Fotolia.com
Každý šestý hospodský, hoteliér nebo kavárník chce kvůli elektronické evidenci tržeb (EET) skončit s podnikáním. Vyplývá to z aktuálního průzkumu mezi šesti sty podniky a živnostníky.

Průzkum realizovala TNS Aisa na objednávku poskytovatele pokladních systémů eet1. Povinnost elektronické evidence tržeb nastane 1. prosince 2016 a mezi hospodskými a hoteliéry panují značné obavy a vysoká míra skepse. Přes dvě třetiny (68 %) podnikatelů se obávají, že EET v budoucnu negativně ovlivní jejich podnikání a 15 % podnikatelů dokonce zvažuje, že svůj podnik zavře a živnost pověsí na hřebík.

 

„Tvrzení, že zavedení EET je pouhá administrativní formalita, není podloženo empirickou zkušeností,“ tvrdí Karel Hamr, zástupce značky eet1. „Před dvěma lety byl náš tým v Chorvatsku svědkem toho, že z tržnic zmizela asi šestina prodejců. Myslíme si proto, že hrozba šestiny zavřených hospod v České republice je více než reálná.“

 

Tzv. fiskalizace, tedy obdoba českého EET, byla v Chorvatsku zaváděna ve třech fázích v roce 2013. Pokladní systémy pro ni vyvíjel a prodával tým, který v současnosti pracuje pro značku eet1. „Vnímáme obavy podnikatelů. Některé vycházejí z neinformovanosti, jako například časové zdržení při provozu systému nebo cena jeho provozování, ale jiné obavy jsou podložené letitou zkušeností,“ tvrdí Karel Hamr, zástupce značky eet1. „Na základě naší zkušenosti z Chorvatska máme tato doporučení: připravte se včas, změňte myšlení a zkuste na EET vydělat, například pomocí e-zboží.“

 

E-zboží je možnost využít výhod digitální ekonomiky. Z EET pokladny se může stát terminál na prodej elektronického zboží, jakým jsou vstupenky, sázenky, e-knihy nebo cestovní pojištění. Z každé transakce získá podnikatel provizi a může tak snadno financovat provoz své pokladny nebo na ní dokonce vydělat.

Průzkum provedený na začátku srpna na vzorku zhruba 600 majitelů podniků a živnostníků metodou CAWI dále odhalil, že podnikatelé se obávají vysokých nákladů na pořízení a provoz systémů, případně finančního zatížení rozpočtu v důsledku zavedení EET (31 %). Další obavou je časová náročnost používání systému, zdržování od práce a s tím související zpomalení prodeje a obsluhy zákazníků (17 %). Strach mají restauratéři i ze zvýšení administrativní zátěže a byrokracie a nutnosti zdražování (15 %).

 

ICTrocenka

Za diskriminační, cíleně likvidující malé živnostníky a vytvářející nerovné podnikatelské prostředí označilo EET hned 7 % podnikatelů v cílovém segmentu. Mezi dalšími obavami se objevily například nutnost zdražování, strach ze špatného připojení internetu či ztráta svobody podnikání spojená se ztrátou soukromí. Naprosté minimum podnikatelů (4 %) naopak očekává pročištění trhu a narovnání podmínek.


Výzkum proveden metodou CAWI, sběr dat TNS Aisa mezi 4. a 9. srpnem 2016, 600 respondentů z HOREKA segmentu z celé České republiky, většinou provozy o velikosti do 24 zaměstnanců. Nejvíce respondentů bylo z Prahy (12 %), zbylé kraje a okresy byly zastoupeny rovnoměrně.

Byl pro vás článek přínosný?