Hlavní navigace

Vláda předložila Sněmovně úsporná opatření s účinností od roku 2013

12. 6. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Tzv. protischodkový balíček schválila vláda na svém jednání 23. května a předložila jej Sněmovně (tisk 695). Vzhledem k významnosti změn v zákonech přinášíme přehled nejdůležitějších navržených kroků.

 Trvalá opatření

* Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob: Stávající výše výdajových paušálů bude sice zachována, avšak u činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu omezena na 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč. Osoby, které uplatní paušál, nebudou zároveň moci uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku.

* Zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15 % na 35 %. Toto opatření se bude týkat příjemců ze států, s nimiž nemá Česká republika uzavřené smlouvy umožňující právní pomoc či výměnu informací (například smlouvy o zamezení dvojího zdanění).

* Zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou výrobu (tzv. zelená nafta).

* Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %.

* Sjednocení sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení: bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze.

 

Dočasná opatření na období 2013 až 2015 

* Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 %: nejedná se o zavedení dalšího daňového pásma, nýbrž o zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 se jedná o 100 548 Kč měsíčně). Zvýšená daň se bude vybírat prostřednictvím měsíčních záloh a poplatník bude povinen podat po skončení roku daňové přiznání, i kdyby solidárnímu zvýšení daně podléhala pouze jedna záloha v kalendářním roce. Zaměstnavatelé nebudou v tomto případě moci provést roční zúčtování.

* Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce.

* Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Od roku 2013 nebude platit jednotná sazba 17,5 %.

* Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: v letošním roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce 1 809 864 Kč.

Pro představu, na které kategorie zaměstnanců výše zmíněná opatření v oblasti zdanění mezd dopadnou, uvádíme hrubé výpočty (vycházejí ze současných maximálních výší): u zaměstnance s hrubým příjmem do 100 tis. Kč se v roce 2013 nic nezmění. Pro zaměstnance s hrubým příjmem 150 tis. Kč měsíčně budou tato opatření představovat snížení čistého příjmu měsíčně o 3,5 tis. Kč, na straně zaměstnavatele se nicméně připravovaná opatření nijak negativně neprojeví. Naproti tomu u zaměstnance s hrubým příjmem 300 tis. Kč měsíčně poklesne čistý příjem o téměř 23 tis. Kč, přičemž zaměstnavatel odvede měsíčně o 13,5 tis. Kč více. 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Beboy - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?