Hlavní navigace

Vládní úsporná opatření projedná Senát

13. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Sněmovna schválila novely zákonů obsahující rozpočtová stabilizační opatření. Některá opatření jsou dočasná (na léta 2013 až 2015), některá trvalá.

 Návrh zákona schválený ve třetím čtení obsahuje následující opatření: 

Trvalá opatření

Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob: Stávající výše výdajových paušálů bude sice zachována, avšak u činností s výší paušálu 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu omezena na 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč.

Zvýšení srážkové daně na 35 % v případě pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) plynoucích do „daňových rájů“, tj. do zemí, se kterými Česká republika nemá uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění nebo smlouvu o výměně informací.

Zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou výrobu (tzv. zelená nafta) bylo posunuto až na rok 2014. V roce 2013 se uplatní přechodný mechanismus, který snižuje procento vratky spotřební daně ze zelené nafty z 60 % na 40 %.

Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %.

Sjednocení sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení: Bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze.

 

Dočasná opatření na období 2013 až 2015

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 %: Nejedná se o zavedení dalšího daňového pásma, nýbrž o zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 odpovídá částce 100 548 Kč měsíčně).

Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Jednotná sazba DPH ve výši 17,5 % bude platná až od roku 2016.

Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: V tomto roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce 150 822 Kč měsíčně.

 

Foto: © Cmon - Fotolia.com

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?